Video: Jordemødre råber vagt i gevær

Manglende ressourcer på danske fødegange har store, negative konsekvenser for de fødende kvinder og deres nyfødte børn. Det mener en gruppe på 50 jordemødre, der har skabt en videofilm om deres fortravlede dagligdag. Filmen er lagt på YouTube, og er på få dage set af næsten 70.000 mennesker

Fra videoen "I jordemødrenes sko"
Fra videoen "I jordemødrenes sko".

"Kvinderne risikerer at ligge alene, når de er i aktiv fødsel. Det kan både være meget traumatiserende for kvinden, men det kan også have alvorlige konsekvenser for barnet, hvis vi ikke kan holde øje med, at alt foregår efter planen."

 Sådan sagde jordemoder Kathrine Christiansen fra Aarhus Universitetshospital til Kristeligt Dagblad for nylig.

Anledningen var, at regeringen angiveligt vil sløjfe den pulje på 250 millioner kroner, der var blevet sat af til at forbedre forholdene på landets fødegange. 

At hun langt fra er den eneste jordemoder på landets fødeafdelinger, der føler et stigende arbejdspres og deraf følgende frustration over ikke at kunne udføre sit arbejde godt nok, viser videofilmen "I jordemødrenes sko", der onsdag blev lagt på YouTube.

Videoen er produceret af en gruppe, der kalder sig Jordemødre for Livet og er allerede blevet set af næsten 70.000 mennesker.

I filmen fortæller 50 jordemødre fra forskellige fødesteder i Danmark episoder fra deres dagligdag, hvor de er udsat for stigende tidspres. Et tidspres der forhindrer dem i at yde de fødende tilstrækkelig hjælp og opmærksomhed.

Se videoen her: