INITIATIVPRIS: 10 kirkelige initiativer i udlandet

Rundt om i verdens kirker er der mange nye og succesfulde initiativer, der kan inspirere danske kirker. Læs ti af dem her

Et af megakirkepræsten Rick Warrens største kirkelige initiativer er bekæmpelsen af, hvad han kalder "The five Global Goliaths", som er: åndelig tomhed, egoistisk lederskab, ekstrem fattigdom, smitsomme sygdomme og analfabetisme. Et program, som han inspirerer kristne verden over til at tage del i.

Kristeligt Dagblad opfordrer nu læserne til at indsende forslag til kirkelige initiativer, der fortjener særlig opmærksomhed og en præmie på 10.000 kr.

SE OGSÅ: Kristeligt Dagblads Initiativpris

I den anledning har kristendom.dk sammen med udviklingschef i Fredens og Nazarat Sogn Anders Micheal Hansen kigget uden for Danmarks grænser for at se, hvilke nyere initiativer der har succes i den kirkelige verden.

1: Tyske ungdomskirker engagerer og fastholder unge
Herhjemme kender vi til ungdomsgudstjenester og ungdomspræster, men i flere tyske stifter er det mere udbredt, at man har indført ungdomskirker, der fungerer parallelt med den traditionelle kirke. Det vil sige, at når unge er konfirmeret bliver de en del af ungdomskirken i en periode. Et eksempel er Kirche für morgen ("Morgendagens kirke") som er et reform-initiativ startet af den evangeliske kirke i Württemberg.

FØLG MED: Følg Initiativprisen på facebook
Ligesom verden indretter sig på nye måder, så må kirkernes struktur det også. Det mener folkene bag det engelske initiativ Fresh Expressions. Initiativet er en missional bevægelse, der planter nye menigheder, hvor ideen er at lave noget, som passer til konteksten i stedet for at kopiere, hvad andre gør. Det kan for eksempel udmynte sig i teater-caféer, velkomst-caféer eller i en række alternative gudstjenesteformer og gudstjenestesteder. På den måde håber de, at kirkerne kan række ud til flere forskellige slags mennesker.

LÆS OGSÅ: 10 anderledes steder at holde gudstjeneste

3: Form dit liv efter Jesus
Et lignende initiativ er Lifeshapes, som er udviklet i den engelske kirke Sct. Thomas Church. Lifeshapes består af nogle redskaber med inspiration fra Jesu liv, som kan hjælpe en menighed eller medlemmer til at blive disciple. Redskaberne kan for eksempel handle om, hvordan man skal lede menigheden eller missionere i verden. Her i Danmark er både Aarhus Valgmenighed og Karlslunde Strandkirke inspireret af "Lifeshapes".

LÆS OGSÅ: Konference om discipelskab i Karlslunde

4: Rick Warren opfordrer til at bekæmpe verdens problemer
En af de største megastjerner inden for kirkelivet i USA lige nu er den evangelikale præst Rick Warren, som har startet Saddleback Church i Californien. Kirken er med sine 20.000 medlemmer en af de største megakirker i USA. Ud over at være præst udgiver Rick Warren også bøger, som sælger så godt, at han nu betaler sin mangeårige præsteløn tilbage til kirken.

Et af Rick Warrens største kirkelige initiativer er dog bekæmpelsen af, hvad han kalder The five Global Goliaths, som er: åndelig tomhed, egoistisk lederskab, ekstrem fattigdom, smitsomme sygdomme og analfabetisme. Et program, som han inspirerer kristne verden over til
at tage del i.

5: Forretningsstrategier bliver overført på kirken
I det globale, kirkelige netværk Willow Creek er visionen at udruste kirker og dens ledere. Netværket findes også i Danmark, som blandt holder kurser og konferencer for at inspirere danske kirker og organisationer. En af dem er Global Leadership Summit, hvor organisationen hvert år inviterer en førende forretningsmand til at fortælle om deres forretningsfilosofi. I år kommer direktøren for cafékæden Starbuck Howard Scultz.

6: 12 trin til heling og fællesskab
Egentlig er det ikke et nyt initiativ, men kirker verden over arbejder stadig med stor succes på 12-trinsprogrammer, som er en helingsstrategi, der hjælper folk ud af problemer som alkoholisme.

Over halvdelen af de nye medlemmer i de amerikanske kirker kommer ind gennem et såkaldt Recovery-program, der hjælper dem i en svær livssituation. I Danmark har præst Lars Due Christensen i Kirken i Kulturcenteret brugt programmet med stor succes. Ud over 12-trins-programmer er der også udviklet et 8-trins-programmer, som bygger på saligprisningerne i Bibelen.

7: Kirker rækker digitalt ud
I stedet for at have lokale kirkesamfund, så er et nyt fænomen at have såkaldte multi-side-churches ("flersidige kirker"), der kører en spredningsstrategi gennem nye medier. På den måde kan kirker for eksempel holde 10 forskellige gudstjenester på én gang med hver sin musik, men med samme prædiken.

Rigtigt mange mega-kirker som for eksempel LifeChurch.tv er en "multi-side-church", fordi de med stor succes gør stor brug af de sociale medier, blogs og transmission af gudstjenester over internettet.

LÆS OGSÅ: Tag til online-gudstjeneste

8: Flydende missionshuse
Et opkommende megafænomen lige nu er mellemstore missionale fællesskaber, som kan beskrives som grupper af kristne, der vandrer sammen i troen og deler evangeliet med andre. Fællesskaberne kan for eksempel være små kollektiver, hvor man bor sammen. Et eksempel er en gruppe kristne fra Aarhus Valgmenighed, der har bosat sig i Gellerup.

De mellemstore fællesskaber er nye på den måde, at de hverken er en lukket bibelgruppe, et sognegårdsarrangement eller en menighed, der holder gudstjeneste. Det er noget ind i mellem en slags flydende missionshus uden missionshus.

9: Konferencer om kirkeplantning
I USA samler store konferencer som for eksempel Exponentiel Conference og Catalyst de hotteste kirkelige trends i USA. Herfra udspringer for eksempel idéer til, hvordan man planter og leder nye menigheder. Et fænomen, som ikke er så udbredt i Danmark endnu, men som formentlig vil opleve en vækst - særligt inden for frikirker og valgmenigheder - de næste 25 år.

10: Kristent fællesskab om et simpelt liv
Et af de store kirkelige trends lige nu er også at søge tilbage til et mere simpelt liv i fællesskab med andre. I Norge er et initiatv som Korsveibevegelsen blevet populært. De arrangerer sommerlejre, retræter og mødes i netværk over hele landet med de fire formål at søge Jesus Kristus, bygge fællesskab, leve enkelt og fremme retfærdighed. Også i Danmark er der en lille korsvejsgruppe.


2: Nye kirkestrukturer i en forandret verden