Vi skal alle hjælpe

TSUNAMI: Ifølge kristen overbevisning har alle en forpligtelse til at hjælpe mennesker i nød, skriver sognepræst Leif G. Christensen, der i januar var i Phuket

Selvom alle døde er hos Gud, er det af stor betydning at kunne tage afsked i form af en begravelse, skriver Leif G. Christensen.

Spørgsmål:

Hvordan håndterer kristendommen en katastrofe, med tanke på begravelse, obduktion, livet etter døden og hjælp til de pårørende?

Ingeborg

Svar:

Kære Ingeborg

Folkekirken i det østlige Danmark har et velorganiseret beredskab af præster, som er specialuddannede til at blive involveret sammen med andre fagfolk i katastrofesituationer. I den første uge efter katastrofen i Sydøstasien var der i Københavns lufthavn præster til at samtale med pårørende og hjemkomne umiddelbart efter hjemkomsten til Danmark.

Desuden har der siden 28. december været en dansk præst tilknyttet ambassaden i Phuket som en del af det danske kriseberedskab om området. I midten af januar var jeg selv præst i katastrofeområdet som støtte for de tilskadekomne, som endnu var tilbage i området.

En række fastboende danskere befinder sig også stadig i området. Og er naturligvis dybt påvirket af situationen. Ligesom en stab på ca. 40 politifolk, retsmedicinere, tandlæger og administrativt personale sørger for registreringen og identifikationen af de mange døde. Det arbejde pågår stadigvæk, ligesom der stadig findes omkomne i området.

Der afholdes ifølge kristen skik ikke nogen traditionel begravelse i de tilfælde, hvor den døde ikke er fundet. Derimod kan der efter de efterladtes ønske afholdes mindegudstjeneste enten i Danmark og/eller i katastrofeområdet. Kun ganske få pårørende er indtil videre rejst til Thailand. Men det forventes, at såfremt ikke alle omkomne bliver fundet, vil enkelte anmode om en mindegudstjeneste på stedet, hvor man formoder, at deres familiemedlemmer er omkommet.

I øjeblikket håber mange på, at det vil kunne lykkes at få deres pårørende identificeret og bragt hjem til Danmark. I mellemtiden har der flere steder i landet været arrangeret mindegudstjenester for de formodede døde. Selvom alle døde efter kristen opfattelse er hos Gud, er det for de efterladte af stor betydning at kunne tage afsked i form af en begravelse og helst også et gravsted.

Såfremt liget ikke findes er det ifølge dansk lov ikke umiddelbart tilladt at etablere noget gravsted for den afdøde. Men det er dog muligt for kirkeministeriet at dispensere fra denne regel, så de pårørende har et sted at vende sig hen med deres sorg og savn.

Jeg har selv overværet, hvordan det vanskelige arbejde finder sted i Thailand for at identificere de mange døde. Jeg har set, hvordan det på trods af omstændigheder foregår på en respektfuld måde - dog under meget vanskelige forhold. Alt sammen i et forsøg på at skaffe de pårørende vished om deres kæres skæbne.

Ifølge kristen overbevisning har alle en forpligtelse til at hjælpe mennesker i nød. Det gælder både danske statsborgere og de mange tusinde hjemløse rundt omkring i Sydøstasien.

Leif G. Christensen
Sognepræst

Læs flere artikler i vores tema om tsunami-katastrofen under "Religiøse svar"