Kristendomskundskab

Indholdsfortegnelse

Faget bør være obligatorisk for alle børn, mener De Konservative. -

Siden Ålholm Skole i København lavede deres egne multireligiøse undervisningsplaner for faget, har kristendomskundskab været genstand for debat.

Er undervisningen i kristendom god nok?
Skal faget hedde kristendomskundskab eller religion?
Hvilke partier mener hvad?

1. Historie

Amish-folket, der kan trække deres rødder tilbage til Europa, lever efter et sæt strenge regler, som ...

Historisk overblik over religion i de danske skoler

klassiker

Undervisning i kristne budskaber var det centrale omdrejningspunkt, da de danske skoler påbegyndte...

2. Loven

Undervisningsministeriets formålsbeskrivelse for kristendomskundskab

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre.

Stk. 2. Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng.

Stk. 3. Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds. Derudover indgår ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på, at eleverne får forståelse af andre livsformer og holdninger.

Stk. 4. Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen.

3. Fagets tilstand

Kristendomsundervisning i de ældste klasser på Haahrs Skole i

Skoler svigter kristendomsfag

Kristendomskundskab er det mest nedprioriterede af alle fag i folkeskolen. Et stigende antal...

4. Partiernes standpunkter

Man kan fritages for at have kristendomskundskab, hvis forældrene skriftligt over for skolens leder ...

Det mener partierne om kristendomskundskab

Skal folkeskoleelever fortsat undervises i kristendomskundskab, eller skal faget ændres til...

4. 1. Ungdomspartiernes standpunkter

Skal faget kristendomskundskab afskaffes i folkeskolen og erstattes af

Unge politikere vil afskaffe kristendom som skolefag

Skoleelever skal stadig lære om kristendom - men faget skal hedde religion og ikke...

5. Internationalt

Mange steder i verden lægges vægt på, at religionsundervisningen skal være så bred som muligt.

6 eksempler på religionsundervisning i verden

I danske folkeskoler er religion - i form af kristendomskundskab - en fast del af pensum, men...

6. Muslimer og jøder

7. Menneskerettigheder

Kristendomsfag kan ende som FN-sag

De konservative er klar til at udfordre FN's Menneskerettighedskomite for at få gjort...

8. Debat

9. Læs mere