Ny teknologi revolutionerer hebraisk i Madagaskar

Digitaliseringen af Det Gamle Testamentes hebraiske tekst begyndte for 50 år siden på hulkort, og faget har derfor tidligt kunnet drage nytte af ny teknologi. Det udnytter man maksimalt i hebraiskundervisningen i Madagaskar, hvor de studerende jubler. I stedet for at hade hebraisk konkurrerer de nu indbyrdes om at klare sig bedst i øvelserne

Nicolai Winther-Nielsen. -
Nicolai Winther-Nielsen. -. Foto: emdrup-kirke.dk.

KAN MAN FREMME teologisk undervisning i verdens mindst udviklede lande ved at bruge moderne avanceret it-teknologi og forskning fra Vesten? Et nyt Global Learning Initiative med adresse i Dansk Bibel-Instituts nye lokaler på Amager i Danmark svarer med et klar ja og underbygger det med de første erfaringer fra verdens fjerde fattigste land, Madagaskar.

I dag er individualiseret undervisning en efterspurgt vare, og i almindelig klasseundervisning er det næsten umuligt at tage hånd om de svage samtidig med, at de stærke udfordres fagligt.

Men med computerunderstøttet læring ved hjælp af det internetbaserede system Bible Online Learner (http://bibleol.3bmoodle.dk) kan eleven lære på sin helt egen måde, fordi alle ressourcerne er tilgængelige hele tiden. Man kan med andre ord vælge sin egen læringsvej og bruge tid på det, man synes er vanskeligt, og skøjte hen over de emner, man har nemt ved.

Dette udnytter vi i hebræiskundervisningen på det lille private universitet Fjellhaug International University College, Danmark, der har til huse i Dansk Bibel-Instituts nye lokaler på Amager. Bible Online Learner udmærker sig ved, at man kan lave grammatiske opgaver i den hebraiske tekst og få respons på, om man har løst opgaverne korrekt, uden at skulle vente på, at en lærer har kigget på det.

Derudover opsamles alle elevens resultater, og computeren kan udregne et forslag til, hvad eleven har brug for at arbejde mere med. På den måde kan elever på mange forskellige faglige niveauer inkluderes i samme klasse, samtidig med at de udfordres på hver deres niveau.

MEN KAN DETTE BRUGES i de dele af verden, som slet ikke er fortrolige med den moderne teknologi?

Dette spørgsmål blev aktuelt for mig, da jeg i 2010 blev udsendt af Danmission som gæsteprofessor til Madagaskar på den lutherske kirkes teologiske fakultet.

Alle røde lamper blinkede dog på forhånd, og jeg husker min bekymring, da jeg sad i flyveren på vej derned og spekulerede over, hvordan mon 52 studenter kunne deles om at bruge de fire pc'ere, som jeg havde hørt, at de havde til rådighed.

Nu fire år efter kan vi se, at hebræisk-undervisningen på Madagaskar har taget hele turen fra tavleundervisning til teknologi.

En af hebraisklærerne fra øens seks præsteseminarer fortalte i et interview i 2013, hvordan han oplevede den moderne it-teknologi ude i bushen: de studerende fascineres af at lære gennem computeren, undervisningsmaterialet er mere pædagogisk, og i stedet for at hade hebraisk og opgive det, konkurrerer de nu indbyrdes om at klare sig bedst i øvelserne.

Sagt med den ældre lærers ord: Det føles som om vi har set et lys, fordi det nu er klart, hvordan vi skal bruge det nye program i undervisningen.

Derfor igangsætter vi nu det nye forsknings- og udviklingsprojekt Global Learning Initiative (http://global-learning.org). Det oprettes ved den danske del af en norsk-akkrediteret bacheloruddannelse i teologi ved Fjellhaug International University College på Amager. Denne uddannelse og de studerendes studiestøtte finansieres i Danmark af private gaver indsamlet af Dansk Bibel-Institut.

Inden for denne ramme opbygger vi et nyt forskningsspeciale med fokus på global teknologi til læring, som i startfasen bemandes med to professorer i Det Gamle Testamente, en programmør og to forskningsassistenter. Målet er gennem projekter, fondsmidler og donationer i samarbejde med universiteter og missionsselskaber at udbrede erfaringerne fra Madagaskar til andre fattige kirker med lige så store og presserende behov for uddannelse af præster og hebraisklærere og en vision for ny læringsteknologi.

Grundprincippet i den nye læringsform er i al sin enkelthed, at selve bibelteksten kan levere alt det indhold, som en student måtte have lyst til at tilegne sig, men den kan også varetage træningen i at huske former, og den kan hente relevant undervisningsmateriale ind.

Kernen i et sådant tekstsystem er en database, som indeholder al sproglig information om hele den hebraiske bibeltekst. Ved hjælp af computerprogrammet eller webapplikationen definerer og leder studenten sit eget læringsprojekt og lærer, når, hvor og hvad han eller hun har lyst til.

Det nye forskningsinitiativ fortsætter med at forbedre det internetbaserede system Bible Online Learner. I undervisningen i dette efterår er vi nu gået i gang med at indsamle data om de studerendes fulde læringsforløb fra undervisningen i København samt ved et amerikansk universitet. Samtidig finansierer Danmission en undervisningsassistent, som sendes til Madagaskar som volontør.

DE STORE MÆNGDER statistiske data skal vise os, hvordan hebraiskstuderende bliver dygtigere og mere motiverede gennem denne nye persuasive læringsteknologi, det vil sige et system, der er designet til at øge lysten til at lære og evnen til at udvikle de ønskede færdigheder.

Global Learning Initiative skal som første opgave i efteråret fokusere på at forbedre den pædagogiske brug af den nye teknologi i Europa, USA og Afrika. Drømmen er dog, at mange flere af verdens fattige og forfulgte studerende hører om denne nye gratis og effektive vej til læring. På sigt håber vi at kunne få midler, så teknologien udvikles til at kunne bruges i fortolkning af Bibelen og undervisning i andre historiske tekster, som indgår i den teologiske uddannelse.

Madagaskar skal fortsat bruge en pc-løsning, som kan køre ude i bushen uden internet. De fleste af jordens teologistuderende har brug for at være uafhængige af et dyrt og ustabilt internet, som i lande med kristendomsforfølgelse kan overvåges af myndighederne.

Typisk har disse teologistuderende kun adgang til de gode gamle Windows 7-pc'ere. Som noget nyt eksperimenterer vi dog også med at bruge en enkelt pc'er til at styre 12 arbejdsstationer, så de gamle skærme og tastaturer kan genbruges. Det sker i et samarbejde med det amerikanske firma Greenbridge Computing, som udvikler bæredygtige pc-løsninger til virksomheder og uddannelser i Afrika.

Fordelen i det nye projekt er ikke kun, at der kan spares penge til gamle strømslugende pc'ere, men også at en lærer i Danmark kan koble sig direkte op på en skærm i Madagaskar og derfra give individuel vejledning. De 10-12 studenter, som har evnerne til at udnytte fjernundervisning, kan så kommunikere med en lærer eller studerende ude i verden. De kan også dygtiggøre sig endnu mere ved at assistere deres egne medstuderende i computerstøttet sproglæring.

De nye muligheder skyldes den rivende udvikling i brugen af informationsteknologi inden for de humanistiske videnskaber. Digitaliseringen af Det Gamle Testamentes hebraiske tekst begyndte for 50 år siden på hulkort, og faget har derfor tidligt kunnet drage nytte af ny teknologi.

Forskere ved VU University i Amsterdam har i årtier arbejdet på at skabe en af verdens bedste databaser over den hebraiske tekst, og det er denne tekst som Global Learning Initiative bruger til læringsprojekterne.

Herhjemme har det været forskermiljøet omkring Kaj Munk Forskningscenter ved Aalborg Universitet, som i særlig grad har udviklet de nye teknologier, der nu kan plantes ud fra Madagaskar og helt til verdens ende.