Prøv avisen
Kronik

Besindelsen på dannelse i skole og uddannelse

Det netop afsluttede Sorø-møde vidner om en aktuel besindelse på dannelse og almendannelse, som er både bemærkelsesværdig og kærkommen. Men den stritter også i flere retninger, skriver DPU-lektor, som i dagens kronik trækker linjerne op

Temaet for undervisningsministerens traditionsrige Sorø-møde var i år ”dannelse i en global verden”. Temaet er et af mange tegn på, at vi i disse år er vidne til en kærkommen besindelse på dannelse og almendannelse i skole- og uddannelsessystemet. En besindelse, der imidlertid stritter i flere forskellige retninger. Af interviews med undervisningsminister Merete Riisager (LA) op til mødet fremgår det, at hun er bekymret for den grundlæggende dannelse i det danske skole- og uddannelsessystem. Denne har ikke har været prioriteret højt nok i de senere årtiers reformer på området. Der har været alt for stort fokus på lærings- og kompetencemål og alt for lidt på kundskaber og almendannelse i form af historisk indsigt og forståelse. I ledtog med en påstået reformpædagogisk dominans i skolen siden 1960’erne har dette resulteret i et ”dannelsestab”. Det var nemlig ifølge ministeren en fejl at gøre fuldstændig op med ”den sorte skole”, ikke med dens udenadslære og disciplin, men med dens respekt for viden og kundskaber.

Ministerens besindelse på dannelsen er blevet hilst velkommen meget bredt, ikke mindst af folkeskolelærere og Danmarks Lærerforening. På Sorø-mødet forblev hendes diagnose af dannelsens forfaldshistorie dog underbelyst, måske af hensyn til den gode stemning og den nye skole- og uddannelsespolitiske konsensus, der tilsyneladende er ved at etablere sig om, at dannelse og almendannelse i dag har og gennem længere tid har haft trange vilkår i skole- og uddannelsessystemet. For indeværende har vi således både en undervisningsminister (Merete Riisager) og en uddannelsesminister (Søren Pind (V), der aktivt har engageret sig i kampen for at rehabilitere og fremme dannelsen i skole- og uddannelsessystemet. Og efter mere end 25 oplæg over to dage stod det på Sorø-mødet klart, at alle i dag er med på denne bestræbelse. Det store ubesvarede spørgsmål forblev dog, hvordan det så mere præcist skulle ske, og hvad man i det hele taget skal forstå ved dannelse og almendannelse?