Du store medicinmand

Guldfeberen raser i den alternative behandlerbranche. Alene i Danmark har den alternative medicinbranche en milliardomsætning. På det seneste er danske behandlere begyndt at smykke sig med fantastiske formler og tilsyneladende videnskabelige

Alternativ behandling har udviklet sig til en sand guldgrube, kloge koner og mænd myldrer frem overalt. Det blev klart da man for nyligt åbnede den såkaldte helsepyramide i Kolding. Siger og skrive 15 millioner kroner har pyramiden kostet - men så ligger byggeriet også placeret i et »særligt intenst energifelt«. Skal man tro pyramidens ophavsmænd, tiltrækker det kraftige energifelt særligt mange ufoer til Kolding området... Indtil videre er der dog kun ganske få personer, der har set disse flyvende tallerkener. Men almindelige mennesker strømmer til i stort tal, og det forstår man godt. Inde i helsepyramidens kraftcentrum kan de alternative behandlere nemlig udrette medicinske mirakler. Helsepyramidens hjemmeside bringer en liste på intet mindre end 30 helbredelige sygdomme, ja, selv barnløshed kan man klare nede i pyramidens dyb! »Dette er dog kun et lille udpluk af det, vi kan hjælpe med. Ring til os om dit problem og hør, om vi kan hjælpe dig!« Lad os kaste et nærmere blik på en af helsepyramidens mange mirakelmetoder, den såkaldte homøopati. Denne alternative disciplin er under hastig udbredelse i Danmark - senest har behandlere stiftet både Dansk Homøopatisk Selskab samt tilhørende patientforening. Homøopatien stammer fra en gammel kvaksalver teori , der går ud på at fortynde medicin til det ekstreme. Blæk fra en blæksprutte kan ifølge homøopatien modvirke barnløshed samt »stimulere de moderlige følelser«. Vi tager en spiseskefuld med blæksprutte blæk - og hælder indholdet ud i kommunens store svømmebad. Derved er blækken fortyndet med en faktor 100 millioner - det matematikerne kalder 10 i 8.de. Men nej, i den alternative branche er denne fortynding langt fra tilstrækkeligt. Rigtige homøopater tilstræber nemlig langt højere fortyndingsgrader - typisk 10 i 24.de eller derover. knuste dyrekranier, giftige planter (natskygge), stryknin samt andet godtÉ Lider De under appetitmangel? I kataloget fra den engelske grossist Meditrina står skrevet at fortyndet arsenik sætter appetitten i vejret! Eller har De måske en øjeninfektion ? Ja , så vil homøopatiske dråber med knust flintesten gøre godt. Og det er både sikkert og vist, at fortyndet blyantstøv (grafit) hjælper mod hårtabÉ Selv i de mest fortvivlede situationer er der hjælp at hente i den alternative verden. Lider De af dyb depression? Ja så vil lidt homøopatisk guldstøv bringe jubelen tilbage. Og en enkelt dosis homøopatisk guldblomme hævdes endda at kunne vække trafikofre fra dyb koma! De talrige reklamer viser, at hele den alternative behandlerbranche er grebet af guldfeber, og det med rette. Under en nylig folketingsdebat blev det skønnet, at branchen omsætter for mellem en og to milliarder kroner årligt. Dertil kommer, at flere alternative sektorer støttes indirekte gennem fritagelse for momsregnskab For nyligt gav DR TV-udsendelsen »Manden med de gyldne nåle« et rystende indblik i endnu en pengemaskine, nemlig den alternative cancerbehandling. Historiens baggrund var det internationale Care- kræft behandlingsprogram - et millionprojekt under oprettelse via det såkaldte Akupunkturhospital i Aulum i Vestjylland. 54 interesserede elever skal via dette Care-program uddannes til alternative kræftbehandlere. Hver enkelt deltager må betale mere end 160.000 kroner, men for disse penge kommer behandlerne også på studieophold ved det alternative Open University i Sri Lanka. DR TV besøgte »universitetet« og viste, hvordan de kommende behandlere på rekordtid blev oplært i akupunktur. Denne nåleteknik er desværre ikke ufarlig, tidligere har man set alvorlige infektioner, komplikationer og dødsfald på området. Herhjemme kræver teknikken derfor et vist lægeligt tilsyn. Men på de danske Sri Lanka kurser tager man ikke sikkerheden så nøje - efter bare 10 minutters introduktion blev eleverne forsynet med et passende doktorskilt. Og så var det ellers bare at gå i gang med de ægte forsøgskaniner. Udenfor stod de fattige srilankanere nemlig i kø for at modtage »gratis lægehjælp«! Nu har den alternative branche aldrig været bange for at smykke sig med snurrige titler. Mens de ukyndige elever hos Open University blev hasteudnævnt til »doktorer« - har Care-projektets opfinder, John Boel, fra samme sted modtaget intet mindre end titlen »professor doktor«. Open University-professor titlen er benyttet i talrige danske, engelske og tyske reklamer - af såvel hr. Boel som andre danske behandlere. Kunne det ikke friste os alle - sådan en guldrandet professor doktor titel med speciale i kinesisk krydder-medicin, magnet healing-terapi, samt medicinsk astrologi? I discountudgaven kan professor doktor-titlen fra International Open University erhverves for kun 700 dollar. Skal der lidt mere sildesalat på visitkortet, løber udgifterne op nær 4000 dollar. Lidt dyrt, men mon ikke beløbet kan trækkes fra i skat? Alt kan åbenbart lade sig gøre i vores danske alternativ-branche. I forbindelse med Care-cancerbehandlingen har »professor doktor« Boel reklameret for injektion af stoffet 714X - et præparat der er strengt forbudt i for eksempel USA. Nu regnes Amerika ellers som et land uden unødige forbud. Enhver der har besøgt landet ved, at det frie initiativ her værdsættes højere end noget andet steds. Men netop i tilfældet 714X har den amerikanske sundhedsstyrelse, FDA, valgt at gribe ind med hård hånd. Den amerikanske fordeler af stoffet, Charles Pixley, blev i 1994 stævnet ved Western District Court i New York, og den efterfølgende retssag afslørede en række interessante detaljer. Kemiske analyser viste, at 714X kun indeholder lidt vand, sprit, salte samt fortyndet kamfer. Kamfer er et giftigt råprodukt til salver, kosmetik, møbelpolitur med mere. Et stort antal af døende kræftpatienter havde forud for retssagen - som i Danmark - betalt en formue for dette desværre aldeles virkningsløse produkt. Millionfortjenesten blev konfiskeret, og Charles Pixley blev idømt hård fængselsstraf. føres der i Danmark overhovedet nogen systematisk offentlig kontrol med den alternative branche? »alternative behandlere É er som udgangspunkt ikke omfattet af Sundhedsstyrelsens almindelige tilsyn«. Det lemfældige tilsyn kan dokumenteres med et konkret eksempel. Den 6. januar i år bad den danske Skeptica-forening Sundhedsstyrelsen kommentere konkrete Internetreklamer fra flere alternative behandlere. Specielt tilbød firmaet Divinesoft de såkaldte himmelessenser »til styrkelse af vores Thymuschakra/ immunforsvar«. Dette produkt er »Specielt god til folk med kræft, AIDS, og immunforsvarsbetingede sygdommeÉ« Trods flere rykkere har Sundhedsstyrelsen ikke vist tegn på konkret stillingtagen. »sølv er, efter manges opfattelse, den mest effektive bekæmper af virus, bakterier og svamp vi har! Kroppen behøver sølv i små doser, til at bekæmpe infektioner i kroppen. Der er i forvejen sølv i det vi spiser, men dette er ikke nok«. Og til cancerpatienten, der har prøvet alt - fortæller Divinesoft at »alle kræftceller, via sølv, kan ændres tilbage til normale cellerÉ«. Dette »cancermiddel« er bestemt ikke enestående, ugebladene vrimler med solstråle artikler over kloge koner m/k, magnetisører samt forbløffende mixturer. Ugebladet Hjemmet har ligefrem en fast spalte, hvor synske John Braad ud fra indsendte fotos og breve kan fortælle om læseren er ramt af for eksempel cancer. Er det alternative marked ved at udvikle sig et gigantisk Klondyke-guldfeberanarki, hvor alle tricks er tilladt, et gedemarked, hvor den stærkeste behandler scorer millioner? I dette forår vedtog man fra politisk side at etablere et forskningscenter, der - som det hedder så smukt - skal bygge bro mellem den alternative og den etablerede behandlingssektor. Men desværre får det nye forskningscenter ingen beføjelse til at gribe ind over for falsk reklame, pseudovidenskab, kvaksalveri og lignende. Hvorvidt man i den desperate situation med en kræftsygdom vælger videnskabelig baseret behandling, eller benytter sig af alternative tilbud er principielt folks eget valg og ansvar. Men det bør være myndighedernes pligt at sikre, at vore sygdomsramte medmennesker - i deres fortvivlede situation - ikke bliver letkøbte ofre for udokumenteret fidusmedicin, humbug og falske kitler. n lektor