Prøv avisen
Kronik

En tale fra din oldefar

Jeg er blevet oldefar. En begivenhed som hos mig vækker mange tanker om nutid, fortid og fremtid. Mine muligheder for at hjælpe pigen i hendes fremtid er begrænsede, men måske kan det gøre lidt nytte, hvis jeg fortæller hende om mine erfaringer med at leve, skriver Niels Ingerslev

KÆRE OLDEBARN. Tillykke med at du er blevet født. Jeg hedder Niels. Jeg er en af dine otte oldeforældre.

Jeg har levet i 82 år og har derfor lidt viden om, hvad det vil sige at leve. Jeg synes ikke, det er svært, men jeg synes, det er vigtigt, at man gør sig umage med livet. Jeg kan fortælle dig, at jeg synes, 82 år er gået meget hurtigt. Måske kan du få glæde af, at jeg fortæller dig om mit liv og om, hvordan jeg har oplevet den verden, du skal leve i.

DU ER FØDT PÅ EN PLANET, der hedder Jorden, i et univers, der er uendelig stort og uforståeligt for os med de sanseapparater, vi er udstyret med. Jorden hører til i en galakse der hedder Mælkevejen, i den er der mange milliarder stjerner og planeter. Der findes mere end 2000 milliarder galakser.

Du tilhører en dyreart, der hedder homo sapiens, og jeg kan fortælle dig, at du er meget heldig. Du har to kærlige forældre og en masse familie, der har glædet sig til dit komme.

Du er født i et land, der hedder Danmark. Det er et af de rigeste lande i verden. Der er rimelige politiske forhold. Vi lever i et samfund, der er baseret på tillid. Ikke alt er perfekt, men vi er fri for meget, der plager andre lande: korruption, sult, sygdom, voldelige diktatorer, krig og andet ødelæggende. Her på Jorden er meget blevet bedre i de år, jeg har levet, men der er stadig alt for mange mennesker, der lever under helt urimelige forhold.

Du vil vokse op med gode muligheder for at få en god uddannelse, en god økonomi og et langt liv. Dine muligheder for at blive 100 år gammel eller mere er meget store.

Jeg håber, du vil udnytte dine gode muligheder til at gøre gavn på den klode, vi lever på. Det er desværre kun meget få af Jordens beboere, der er så heldige som dig. Der er meget brug for, at de stærke og heldige hjælper de alt for mange, der har et liv, der er dårligere end dit.

DER FINDES TO SLAGS homo sapiens: hanner og hunner. Du er en hun, en pige, og du vil vokse op og blive til en kvinde. Jeg er en mand. Da mine oldeforældre levede, havde kvinder det ikke særlig godt. De fleste blev forsørget af en mand, som de var gift med. De fik en masse børn, mange af børnene døde som små. Kvinder fik meget lidt uddannelse. De havde ikke ret til at deltage i samfundslivet. Det var næsten umuligt for en kvinde at forsørge sig selv.

I de år jeg har levet, har kvinder i Danmark og i mange andre lande fået det meget bedre. Kvinder kan i dag få lange uddannelser, og de kan få godt arbejde. Det er blevet lettere for kvinderne at forsørge sig selv. Det er godt for kvinderne, og det er godt for samfundet. Der er desværre mange lande i verden, hvor kvinder stadig har det dårligt. Forholdene i Danmark er ikke perfekte, men det bliver bedre. Kvinder i andre lande har meget brug for hjælp fra veluddannede kvinder. Måske kan du være med til at yde noget her. Også her er der meget brug for de stærke og heldige.

Jo ældre jeg er blevet, jo mere vigtigt er det blevet for mig, at jeg føler mig som en del af et historisk forløb. Historie er noget sjovt noget. Jeg har et foto af mig selv. To år gammel, i 1936, står jeg på torvet i Sakskøbing med min farfar i hånden. Min farfar hed Frederik, han var født i 1867. Jeg husker ham tydeligt. Han døde, da jeg var 10 år gammel. Da han var 10 år gammel i 1877, døde hans mormor. Han har sikkert kunnet huske hende. Jeg er altså fotograferet sammen med en mand, der har kendt og husket et menneske, der var født i 1792.

Du er en del af et historisk forløb. Før dig blev dine forældre født, og før dem deres forældre og så videre, mange tusinde år tilbage i tiden har du rødder. De mange mennesker har bidraget til den person, du er, med deres arveegenskaber og deres idéer, tanker og handlinger har været med til at skabe det samfund og den familie, du skal leve i. Jeg mener, historiebevidsthed har givet mit liv indhold og mening.

PÅ JORDEN BOR DER syv en halv milliarder mennesker. I Danmark nærmer vi os seks millioner. Når mange mennesker skal leve sammen, er det nødvendigt at have love om, hvordan man skal opføre sig. I Danmark bliver lovene lavet af politikere, som vælges af befolkningen ved anvendelse af noget, der kaldes demokrati. Det er nok det bedste system, man hidtil har fundet på, når man skal styre et land.

Systemet har svagheder. Hvis vælgerne ikke har en god forståelse af, hvordan det politiske fungerer, kan der ske meget forkerte ting. I mit liv er det sket flere gange, at resultatet af et valg har vist sig at være mindre godt.

Et stort fremskridt i min levetid har været dannelse af organisationer, der fremmer samarbejdet mellem de mange lande på jorden: De Forenede Nationer og Den Europæiske Union. Her kan lande, der tidligere forsøgte at klare konflikter og uenigheder ved at føre krig, snakke om tingene på en fornuftig måde. Det fungerer ikke perfekt. I de senere år har der desværre været store vanskeligheder med samarbejdet i Den Europæiske Union. Det er efter min opfattelse et stort problem. Som udviklingen er i øjeblikket, frygter jeg, det kan føre til, at landene i Europa begynder at føre krig imod hinanden, sådan som det er sket mange gange tidligere – også i min levetid.

I MIN LEVETID er viden om den verden, vi lever i, vokset meget. Store opdagelser er sket inden for mange videnskaber, meget store fremskridt. Jeg er sikker på, at det er noget, der vil fortsætte i din levetid. Men selv om menneskernes viden hele tiden øges, er der alligevel nogen ting, som jeg ikke tror, videnskaben kan forklare: Hvor kommer det hele fra? Er der en mening med livet? Hvad sker der, når vi dør? Det, man kalder de store spørgsmål. De spørgsmål er ikke blevet besvaret i min levetid, og jeg er sikker på, at de heller ikke vil blive besvaret i den tid, du lever.

Nogen besvarer spørgsmålene med det, der kaldes religioner. Fælles for dem er, at de fortæller, at der er en overordnet guddommelig magt, der har skabt hele universet. De har alle forestillinger om, hvad der sker med os efter døden, men ellers er religionerne forskellige.

Disse forskellige meninger og livsholdninger har i historiens forløb været årsag til mange stridigheder og voldsomme krige; tilhængere af de forskellige trosretninger har bekæmpet og udryddet hinanden. I 2017 er der problemer i Danmark, fordi der er indvandret mange mennesker, som er muslimer. De tror på den religion, der hedder islam. Deres leveregler er meget anderledes end dem, der er almindeligt gældende i Danmark, og det giver anledning til konflikter.

Jeg er vokset op i noget, der hedder den danske folkekirke, og det har jeg haft det godt med. Det er en kirke, der tror på noget, der hedder den lutherske kristendom. Det er den, du blev meldt ind i, da du blev døbt. I de år, jeg har levet, har langt de fleste danskere været medlemmer af folkekirken, men i de senere år er der mange, der har meldt sig ud, og jeg er helt sikker på, at når du bliver 82 år, vil folkekirken ikke have den betydning, den har i dag. Men religioner og diskussioner om de store spørgsmål vil der stadig være, også om 82 år.

Det, jeg siger her, forstår du jo ikke et ord af. Du har endnu ikke udviklet et sprog, men det skal nok komme. Men for at du senere hen i livet skal have mulighed for at lære denne tale at kende, giver jeg dine forældre noget, der hedder en usb-nøgle med min tale til dig. En optagelse, hvor jeg læser den op samt billeder af oldemor og mig og billeder af dig selv som nyfødt. Det er sandsynligt, at usb-nøglen er noget helt forældet, når du bliver voksen, men der er nok en eller anden teknologi, der kan få den til at fungere også i fremtiden.