Fædrebarsel er den bedste samfundsinvestering

Det er ikke bare den bedste rejse i livet, men også en samfundsinvestering med stor effekt på børns sundhed og lige muligheder for kvinder og mænd. Fædre skal have mere barsel, skriver formand for Foreningen Far

Fædre og deres børn, Korsgadehallen.
Fædre og deres børn, Korsgadehallen. Foto: PETER MYDSKE/Ritzau.

Fædrebarsel er den bedste rejse i livet og en rejse, som varer hele livet for far, mor og børn. Europa-Kommissionen har anbefalet fire måneders barsel til begge forældre. Vi kan i Danmark udvide fars 14 dages barsel til to måneder af forældrekvoten og give familierne en til to måneder ekstra og give Danmark og hele Europa et løft.

Danmark er i forandring, og det har vi sådan set været siden istiden. Vi kan ikke længere sige, hvem der er den bedste elev, studerende, medarbejder, leder, statsminister – eller forælder – alene ved at kigge på køn. Ligestillingen er hoppet ud af skabet, og den hopper næppe tilbage igen. Vi lever i en ny virkelighed med frihed for mænd og kvinder, drenge og piger – og det er positivt.

På uddannelsesområdet har vi i dag flere kvinder end mænd på universiteterne. Det går stadig fremad i arbejdslivet, specielt i den politiske verden for kvinderne, selvom der er et stykke vej igen. På familieområdet kører vi derimod stadig i hestevogn. Det svarer til, at en mand eller kvinde læser på universitetet og ikke får lov til at gå til eksamen.

Det er faktisk ret enkelt. Familielovgivningen er af historiske årsager opbygget omkring den ene forælder i stedet for barnet og hele familien, da det tidligere var den måde, familierne levede på. Vi lever i dag i et samfund, som er stadigt mere ligestillet, og det giver udfordringer af retssikkerhedsmæssig, lovteknisk, administrativ karakter. Familielovgivningen er med sit fokus på den ene forælder kommet ud af trit med befolkningen og samfundsudviklingen.

Når børns fædre i Danmark ikke får den samme digitale post om deres børn automatisk, ja, så skal alle alarmklokker ringe i samfundet, og det har de gjort længe. Hvad med når mor er på job i udlandet, eller der er tale om en akut situation på hospitalet? Hvor megen tid og ressourcer kan vi ikke spare i det offentlige på manuelle arbejdsgange ved digital post om børn til begge forældre.

Der sker i Danmark historisk baseret forskelsbehandling af børn og forældre i forhold til familieformer, forældrenes offentlige status og køn. Det er årsagen til, at flere lande og Europa-Kommissionen i disse år laver en målrettet indsats for positiv inddragelse af børn og fædre i familielivet. Det har betydning for børns sundhed, kvinder og mænds lige muligheder, samfundsbesparelse og folkesundheden.

På barselsområdet har far i dag 14 dages øremærket barsel i Danmark, men der er ingen, der siger, han skal tage ansvar og barsel. Mor har fire ugers graviditetsorlov før forventet fødsel og 14 ugers barsel efter fødslen. Forældrene har 32 ugers barselsdagpenge, som forældrene kan fordele tilsammen og har mulighed for at tage forældreorlov, til barnet fylder ni år. Er man heldig, har man en god overenskomst, men den hjælper heller ikke altid.

Det er de færreste nybagte fædre, der stiller sig op foran en kvinde, som lige har født deres fælles barn, og hen over den nyfødte baby begynder at diskutere barsel. Så det skal gøres i god tid før barslen, men hvem tænker på det, når man venter en skøn nyfødt og skal have styr på det nye, dejlige liv og lige have malet hjemmet og gjort børneværelset klar?

Hvad nytter en barselordning på papir og en god overenskomst derudover, hvis far og barn står uden lovmæssige rettigheder i praksis? Barselsbekendtgørelsens paragraf 8 stk. 2 siger, at barselsdagpengene gives til den forælder, hvor barnet opholder sig mest, hvis forældrene er uenige. Forældreansvarsloven siger ingenting om barsel, så hvis far ikke bor sammen med mor og aftaler barslen, ja, så står barnet og far altså uden rettigheder i praksis, og så hjælper det ingenting, at man har en påstået ret til deling af barsel eller for den sags skyld har en overenskomst og aftalt det med arbejdsgiveren. Barnet får ikke barsel med far, hvis mor siger nej.

Det er i Danmark stadigvæk i 2017 familieøkonomien og rettighederne, som er den væsentligste årsag til barselstallet. På Island holdes cirka 30 procent af den samlede barsel målt på barselsdagpengene af fædrene, og i Sverige og Norge er tallet mellem 20-25 procent. I Finland er det cirka 10 procent, og i Danmark har vi bundrekorden med cirka 8 procent. Det er den øremærkede barsel, der gør forskellen.

Spørger man fædrene, der har haft barsel, er det bedste ved fædrebarsel kærligheden og tilknytningen til ens barn fra livets start – og fædrene oplever samme tilknytning, som vi normalt kender det fra mor og barn. Rigtig mange fædre, der er på barsel eller lige har været det, oplyser, at de gerne vil have mere barsel, hvis muligheden var til stede i forhold til familieøkonomien og/eller rettigheder. Man kan naturligvis stille sig selv spørgsmålet: Kan vi ligestille barnets fødsel, og er det overhovedet sundt for barnet?

Det er mor, der bærer barnet, føder og ammer – og det skal vi bestemt have stor respekt for i familierne. Det er mors krop, men vælger mor at føde barnet, ja, så er det ikke længere kun mor, det handler om. Så er det barnet, der har en lige ret i livet til far og mor, som begge kan være fantastiske forældre.

Kigger vi på forskningen, viser både nordisk og anden international forskning i dag, at det bedste for barnet er lige tid med far og mor i livet. I Sverige, der anses som verdens mest ligestillede land, viser undersøgelser hos børn i alderen 10-18 år, at børn, som deler deres tid ligeligt mellem mor og far, klarer sig bedre både socialt, økonomisk og helbredsmæssigt end børn, der bor mest hos den ene forælder.

Den lige tid går ikke ud over relationen mellem mor og barn, men skaber den bedste tilknytning til begge forældre i livet til glæde for barnet. Barnet oplever kærlighed, omsorg og tryghed – og mere kvalitetstid hos forældrene. Resultaterne er de samme, uafhængigt af om forældrene er enige om delt omsorg eller ikke. Om de selv har lavet aftalen, eller det er sket ved en domstol eller offentlig myndighed.

Fordelen ved fædrebarsel er simpelthen, at fædrene bliver involveret i børnenes liv, mens de er små. Det at have omsorg for barnet hele tiden, også med sovetid om natten, lærer fædrene på samme måde, som vi kender det fra mor – hvordan de skal være forældre fra starten. Selv forholdet mellem mor og barn bliver bedre, viser forskningen, hvilket kan skyldes, at ansvarsfordelingen hjælper mødrene til at blive mindre stressede. Hertil kommer naturligvis kvindernes bedre karrieremuligheder og pensioner, børn og fædres bedre folkesundhed og mænds længere levetid samt mere kvalificerede og motiverede medarbejdere og ledere for erhvervslivet og samfundsmæssige besparelser.

Fædrebarsel er formentlig den bedste samfundsinvestering, vi kan lave i dag, og må anses som den ene ting, der vil have største effekt på børns sundhed og lige muligheder for kvinder og mænd i Danmark og internationalt.

Vi kan i Danmark udvide fars 14 dages øremærkede barsel i dag til to måneder af forældrekvoten og give forældrene en til to måneder ekstra, som man har gjort det i resten af Norden.

Øremærket barsel er faktisk god liberal, social ligestillings- og finanspolitik. Barnet sikres et frit valg og lige muligheder fra livets start ved barsel med begge forældre, og forældrene har et frit valg til at tilrettelægge den ikke-øremærkede periode, hvorved hele familien har et frit valg. Nogen siger, kvinderne får mindre i løn, og andre, at mændene dør tidligere. Faktum er, at fædrebarsel og lige muligheder i familielovgivningen for børn og forældre er vejen til succes for far, mor og børn. Fædrebarsel er den bedste rejse i livet og en rejse, der varer hele livet.

Jesper Lohse er landsformand for Foreningen Far