Fremtidens byer skal gøres mere tilgængelige for alle

Mange ældreboliger er placeret i udkanten af bysamfundene, hvor der er stilhed og ro, men som oftest også dårlige transportmuligheder, hvilket isolerer og besværliggør tilværelsen for mange ældre medborgere

Det hjælper ikke på ældres ensomhed, at ældreboliger alt for mange gange bli ver placeret langt væk fra offentlige transportmidler. --
Det hjælper ikke på ældres ensomhed, at ældreboliger alt for mange gange bli ver placeret langt væk fra offentlige transportmidler. --. Foto: Mads Jensen.

MANGE ÆLDRE ER ENSOMME. Mange ældre savner kontakt med og besøg af familie, børn og børnebørn. Kristeligt Dagblad har ved mange lejligheder tematiseret problemet. En del af forklaringen på den manglende kontakt er, at de ældre generationer ikke længere er de ressourcestærke, som man direkte eller indirekte er afhængige af.

Slægten betyder også mindre. Tiden arbejder mod en stadig mere individualiseret verden. Helt i tråd med dette er de mange brudte ægteskaber, som vanskeliggør mange familierelationer. Men det er ikke hele fortællingen om den manglende kontakt.

Ældreboligernes placering kan også være en væsentlig forklaring i mange tilfælde. Alt for mange ældreboliger er placeret langt fra trafikknudepunkter. Det er simpelthen for svært at komme til og fra en lang række af ældreboligerne – både for børn og børnebørn, men også for andre bekendte.

Mange er placeret meget kønt i udkanten af bysamfundene, hvor der er den stilhed og ro, som mange af os travle, erhvervsaktive sukker efter og glæder os over i friweekender, men der er som oftest dårlige transportmuligheder.

Her skal vi tænke nyt. Når man får sværere ved at bevæge sig omkring, ikke mindst når kørekortet er lagt i skuffen, så er det dejlig at bo, hvor bus, tog og taxi er tæt på. Det er også rart at se liv uden for vinduerne, når man er i hjemmet en stor del af ugen.

Udviklingen byder på nogle enestående muligheder i de kommende år. Med de helt nødvendige bevillinger til opgradering af vore jernbaner bliver der anlagt en række nye trafikknudepunkter ned langs den kommende jernbaneforbindelse til Køge-Ringsted, og ligeledes bliver de nye store sygehuse nye centre. Enestående er udviklingsmulighederne også i den såkaldte "Ny By" ved Store Rørbæk i Frederikssund Kommune.

Disse nye trafikknudepunkter er en enestående mulighed for at skabe nye bysamfund, der passer til det 21. århundredes borgere. Trafikknudepunkterne skal binde alle former for trafik sammen med kortest mulige gåafstande.

DEN NY BANEGÅRD i Odense er på mange måder et godt eksempel. Her er jernbane, busterminaler for lokale og regionale ruter, taxi-holdeplads, p-pladser til biler og motorcykler og cykelparkering flettet smukt sammen med flere indgange for fodgængere. Centeret indeholder desuden spisesteder, bibliotek, bager, kiosk, kontorer, forretninger med blandt andet blomster, tøj og musik. Hertil kan lægges en række biografsale øverst.

Idéen med Banegårdscenteret er rigtig god, men det kan gøres lidt bedre. Taxierne bør gives bedre plads og tættere på de andre trafikformer. Er man ældre, er man gangbesværet, eller har man travlt, så ville det være herligt, at taxierne var tilgængelige på selve perronen. I dag skal man gå et par hundrede meter, og det er for meget. Vi må lære, at taxierne er en væsentlig del af den kollektive transport.

Skal der skiftes fra tog til bus eller cykel, er det ideelle, at man blot krydser perronen, og således sparer en tur op og en tur ned ad trapper samt et stykke tunnel under skinnelegemet. Disse traveture nedsætter lysten til den kollektive transport – og det er her, den taber til den individuelle transport, hvis der er gangproblemer eller for megen bagage.

Derudover skal der ældreboliger, apotek og dagligvarebutikker i sådanne transportknudecentre. De nye sundhedscentre, som kommunerne nu etablerer i stor stil, ville det også være klogt at placere i et sådant trafikknudepunkt.

Det vil lette adgangen til læger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter, solcentre, formidlere af hjælpemidler og andre sundhedsfaciliteter. Kommunale kontorer kunne placeres side om side med idræts-, motions- eller fitnessmuligheder, så man kunne få et center med det hele.

De steder, hvor centrene bliver passende store, vil der også være behov for selskabslokaler og overnatning. Ved sygehusbyggerierne er patienthoteller efterhånden en selvfølge, og det bør det være ved alle de nye byggerier. Det gør tilværelsen væsentlig lettere for en række af de pårørende.

HVIS VI FIK sådanne centre, skulle der ikke kun være ældreboliger, der skulle være boliger af alle slags, så centeret blev et velfungerende minisamfund. Her ville det være sjovt og let at komme, og det vil utvivlsomt give flere besøg. Om besøgene så ville være i lejligheden eller på en af caféerne, ville være underordnet – forudsætningerne for flere og stærkere relationer ville være til stede.

Naturligvis skulle kulturen og kirken også være til stede. Det ville være et sted at få billedkunsten og kunsten i de nye medier ud i rum, der gav nye muligheder og passede bedre end de traditionelle kunstmuseer. En utraditionel kirkebygning eller to ville der givet være behov for ved en række af disse byggerier.

Skal sådanne centre lykkes, så er der en lang række forhold, som skal ændres. De udlagte transportkorridorer er mange steder en kilometer brede, og det er alt for bredt et bælte at reservere nær trafikknudepunkterne.

Miljømæssigt er det uhensigtsmæssigt, da man skubber bygningerne længere væk fra trafikknudepunkterne end godt er. Derudover skal mange forskellige investorer lære at tale sammen, for ellers bliver disse centre ikke komplette.

Det er samarbejde mellem offentlige myndigheder og virksomheder på den ene side, private investorer på den anden side og på den tredje side de pensionsfonde, som har midlerne til sådanne langsigtede investeringer.

Lad os komme i gang med at skabe de planlægningsmæssige forudsætninger for, at den store og internationalt roste "fingerplan" i hovedstadsregionen kan suppleres med en række små "fingerplaner".

Nina Berrig er konservativt regionsrådsmedlem, og Niels Jørgen Langkilde er tidligere medlem af Folketinget for De Konservative og nu bestyrelsesformand for Copenhagen Climate Network

Det hjælper ikke på ældres ensomhed, at ældreboliger alt for mange gange bli ver placeret langt væk fra offentlige transportmidler. --
Det hjælper ikke på ældres ensomhed, at ældreboliger alt for mange gange bli ver placeret langt væk fra offentlige transportmidler. -- Foto: Mads Jensen.