Frihed og fleksibilitet for familierne

Skal man her på FN's familiedag gøre status over familierne i dagens Danmark, er det tydeligt, at der er skabt bedre forhold for familierne, siden Venstre kom til magten i 2001

I DAG ER DET FN's internationale familiedag. I den forbindelse er det oplagt at spørge, hvordan familierne har det i dagens Danmark? I en moderne tid, hvor både mor og far arbejder, kan det være svært at få det hele til at hænge sammen, hvis systemerne ikke hænger sammen.

Det gælder om at give familierne valgmuligheder til selv at vælge, hvordan de vil indrette deres liv og bruge de offentlige tilbud. Venstre har siden 2001 arbejdet fokuseret på at gøre det nemmere at være familie i Danmark og har i den forbindelse indført en række gode tiltag.

Men der er stadig brug for mere fleksibilitet i de offentlige pasningstilbud, og derfor ønsker Venstre, at der indføres modulordninger i alle landets dagtilbud.

Venstre mener, at tre forhold er særligt vigtige for familierne: fleksibilitet i hverdagen, tid til at være sammen som familie og kvalitet i de dagtilbud, hvor børnene tilbringer en stor del af deres dag. Det er vigtigt, at det offentlige ikke omklamrer familierne, så familierne fratages muligheden for at forme deres eget liv. Det offentlige skal derimod tilpasse sig de ønsker og krav, som den moderne familie har. Det offentlige er til for familiernes skyld ikke omvendt.

Ved at indføre frit valg kan familierne selv bestemme, hvilke løsninger som passer dem bedst. Derfor har vi siden 2001 indført frit valg på en lang række områder til glæde og gavn for børnefamilierne. Nogle forældre ønsker en børnehave lige ved siden af, hvor de bor. For andre er det smartere, at børnehaven ligger ved siden af deres arbejde. Derfor har vi givet familierne frihed til selv at vælge dagtilbud til deres børn inden for og på tværs af kommunegrænserne.

Familierne har også fået ret til et økonomisk tilskud, så de frit kan vælge mellem offentlige og private daginstitutioner. Kommunerne har også mulighed for at give forældrene et økonomisk tilskud, hvis de selv passer deres børn. Kommunerne kan derudover tilbyde forældre, at de kan kombinere en plads i en pasningsordning med et tilskud til privat pasning. Også for skolebørnene har vi indført frit valg af skole inden for og på tværs af kommunegrænser.

VENSTRE HAR SÅLEDES skabt vide rammer for det frie valg på pasningsområdet. Men på ét område halter det stadig. De offentlige pasningstilbud er ofte ganske ufleksible. Uanset om man har behov for få eller mange timers pasning, så er tilbuddet det samme. Men det samme tilbud passer ikke alle. I Vejle Kommune har man taget konsekvensen af, at familierne er forskellige og ønsker forskellige pasningstilbud. Derfor har man i kommunen indført såkaldte modulordninger, hvor forældrene kan vælge mellem 25, 35 eller 45 timers pasning om ugen. Og prisen for pasningen afhænger naturligvis af, hvilket pasningsmodul forældrene vælger. For at sikre fleksibilitet i familiernes hverdag ønsker Venstre, at der indføres landsdækkende modulordninger i pasningstilbuddene, så tilbuddene svarer til familiernes behov.

Modulordninger er en meget simpel illustration af den offentlige sektor, som Venstre ønsker. En offentlig sektor, der indretter sig efter den enkeltes behov, fordi mennesket kommer før systemet. Netop fordi tilbuddene skal matche forældres behov, har vi netop også besluttet fremover at afskaffe lukkedage i dagtilbud på almindelige hverdage. Desuden har vi besluttet, at alle børn i daginstitutionerne fremover skal kunne få et sundt forældrebetalt måltid mad.

Frit valg mellem forskellige pasningstilbud og pasningsformer er vigtigt, men det gør det ikke alene. Det er også vigtigt, at familien selv kan indrette sig, som de har lyst, når de får et barn. Det er vigtigt, at forældrene kan få tid sammen med børnene, når de er små. Men om moderen vil have et halvt år på barsel først, og faderen derefter vil have et halvt år, eller om de vil have det samtidig eller forskudt over nogle år, det skal det offentlige ikke blande sig i. Derfor har vi udvidet barselsorloven til et år, der frit kan deles mellem forældrene.

Hvis forældrene ønsker at vende tilbage til arbejde efter seks måneder, skal de have lov til det. Forældrene skal selv bestemme, hvordan de ønsker at kombinere familielivet med arbejdslivet. Derfor har vi indført pasningsgaranti efter seks måneder, så forældrene kan få passet deres barn og dermed har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis det er det, de ønsker.

For at skabe frie muligheder for at indrette sig har vi også givet den enkelte lønmodtager og arbejdsgiver ret til at aftale, at lønmodtagerne kan arbejde på deltid, uanset at der måtte være hindringer eller begrænsninger i den enkeltes overenskomst. Det gør, at familien selv kan indrette sig, som de har lyst til. Hvis den ene forælder arbejder meget i en periode, er der mulighed for, at den anden kan gå på deltid, og på den måde stadig få familielivet til at hænge sammen.

UD OVER DET FRIE VALG i alle dets former er det også vigtigt for børnefamilier, at de har penge til at få det hele til at løbe rundt. Derfor har Venstre sænket den maksimale forældrebetaling for børn frem til skolealderen fra 33 procent til 25 procent. Det har givet børnefamilierne tusindvis af kroner ekstra til rådighed om året. Og det er ikke kun med børnepasningstaksterne, at regeringen giver familierne flere penge til rådighed. Fra andet halvår af 2008 hæves børnechecken med 2000 kroner årligt pr. barn under 3 år. Dette giver yderligere luft i økonomien for familier med små børn. Luft i økonomien giver familierne mulighed for at prioritere tid sammen med børnene.

96 procent af de mindre børn passes ude. Derfor er kvaliteten af pasningstilbuddene helt afgørende for forældre og børn. For os forældre er der ikke noget mere vigtigt i verden end vores børn. Derfor er det vigtigt, at forældre kan føle sig trygge ved at få børnene passet ude.

Vi skal have kvalitet for de mange skattekroner, som hvert år bruges på børnepasning, skoler, SFO'er og mange andre aktiviteter, som det offentlige stiller til rådighed for børnene. Derfor har regeringen allerede afsat en milliard kroner til blandt andet projekter om kost og fysisk aktivitet og bedre ledelse i dagtilbud og efteruddannelse af personale.

Derudover har vi med kvalitetsreformen sat øget fokus på kvaliteten i den offentlige sektor. Dette gælder også i daginstitutionerne. Vi ønsker, at ressourcerne skal udnyttes mest effektivt. Det betyder, at vi skal udvikle redskaber til at måle kvaliteten i den offentlige sektor. For at lære af hinanden må vi vide, hvilke institutioner som gør det bedst, og hvilke der kunne gøre det bedre. Resultaterne skal offentliggøres og være nemt tilgængelige, så de kan hjælpe familierne til at udnytte deres frie valg bedre. Der skal være mulighed for at lære af hinanden. De skoler og daginstitutioner, der er bedst, skal fungere som rollemodeller for andre. Sådan får vi skabt den bedst mulige offentlige sektor.

Skal man her på FN's familiedag gøre status over familierne i dagens Danmark, er det tydeligt, at der er skabt bedre forhold for familierne siden 2001. Vi har skabt frihed for familierne til selv at vælge, hvordan de vil indrette sig, og fleksibilitet i det offentlige, således at den enkeltes ønsker kommer først.

Og kvaliteten i de offentlige tilbud er høj. Undersøgelser viser da også, at de fleste forældre er tilfredse med balancen mellem familie- og arbejdsliv. Og en anden undersøgelse viser, at otte ud af ti forældre er tilfredse med børnenes dagtilbud.

Men i Venstre er vi klar over, at man altid kan gøre mere. Vi vil derfor også i den kommende tid have fokus på frihed og fleksibilitet i familierne og gennemføre politik, der tager højde for familiernes behov.

Karen Ellemann er MF og familieordfører for Venstre