Hvilken islam taler du om?

Islam Når man tager i betragtning, at der findes 57 muslimske lande i verden, der alle praktiserer deres egen lokale version af islam, så er opfattelsen af, at der kun findes én uforanderlig islam, både absurd, vildledende og selvdestruktiv

En muslim bør identificere sig med sit land - ikke med sin religion, at alle muslimer tilhører en 'nation', er det rene vrøvl, mener dagens kronikør.
En muslim bør identificere sig med sit land - ikke med sin religion, at alle muslimer tilhører en 'nation', er det rene vrøvl, mener dagens kronikør. Foto: AFP PHOTOManpreet ROMANA, .

Jeg, som er født muslim og hele mit liv har levet blandt kristne og jøder, har desværre for længe siden måttet erkende, at vore fælles fjender, de radikale og fundamentalistiske muslimer, ikke er i stand til at føre en dialog på de præmisser, der eksisterer i den vestlige kultur, hvor vi undersøger og diskuterer alt, vi kommer i nærheden af.

Mens vi anvender atomfysik, supercomputere, genetik og baner vejen til rumrejser mellem planeter i vores dagligdag, ser det for mig ud, som om at mindst 9 ud af 10 muslimer befinder sig på et intellektuelt og videnskabeligt niveau, som ikke har udviklet sig i 1000 år.

Tiden har de brugt til at drøfte nytteløs religiøs symbolik, som for eksempel om man skal krydse et dørtrin med venstre eller højre fod først, hvordan skal man klæde sig på, og hvor langt en mands skæg skal være, hvilket har medført, at de allerfleste af verdens formodede 1,4 milliarder muslimer desværre ikke ejer evnen til at ræsonnere frit.

Uanset hvordan man rejser spørgsmålet: Kan islams hellige tekster stadigvæk anvendes i et moderne samfund? Eller hvilke ændringer eller rettelser man eventuelt kunne indføre for at skabe nutidige betydninger, får vi kun ét svar fra de islamister: "Alt, hvad du siger, uanset hvordan du siger det, er kritik af islam, og derfor vil vi ikke høre på dig."

I en række muslimske lande er korankritik, hvor positivt den end fremføres, forbundet med strenge fængselsstraffe - visse steder endda med dødsstraf! Derfor findes der alt for få muslimske intellektuelle, som arbejder med forandring. De gør det med livet som indsats.

De fleste muslimske landes regeringer er ikke interesserede i reformer, enten fordi de er afhængige af de mægtige religiøse institutioners velvilje, eller også fordi de selv anvender religionen til at holde deres folkeskarer nede ved hjælp af uvidenhedsvåbnet!

Derfor må vi i Vesten blive nødt til at støtte de få muslimske intellektuelle, der arbejder for reformer, således at en forandring kan komme indefra.

For vi kan lige så godt se i øjnene, at vi, der kommer udefra, ikke har nogen påtrykningskraft, uanset hvordan vi formulerer os, eller hvilke tungtvejende argumenter vi har med os i bagagen.

desværre viser de vestlige landes indsatser i muslimske lande omkring reformer, at alt det gode, dette kunne tilføre de førhen undertrykte befolkninger, bliver groft undermineret af højtråbende imamer, der beskylder deres vestlige reformister for at være korsfarere, der vil udrydde islam.

"Der findes kun én, uforanderlig islam," skriger de radikale fundamentalister, men når man tager i betragtning, at der findes 57 muslimske lande i verden, og hvert af dem praktiserer sin egen version af islam i overensstemmelse med folkets lokale fortolkning, så er opfattelsen af, at der er én og kun én islam, både absurd, vildledende og selvdestruktiv.

Det er den kendsgerning, der forklarer, hvorfor mange har opfattelsen af, at der findes en fjendtlig, radikal islam, mens andre mener, at der findes en moderat og venligtsindet islam. De to begreber modsiger ikke hinanden, fordi der rent faktisk eksisterer 57 forskellige versioner af islam, hvoraf nogle er godartede, og andre er ondartede.

SELV ER JEG tilhænger af en version 58 af islam. Det er den version, jeg har udformet og beskrevet i min bog "Nutidens muslim", og som giver råd om, hvordan islam kan praktiseres af muslimer i Vesten, uden at dette kræver særlige hensyn eller er til gene for deres værter.

En muslim bør identificere sig med sit land – ikke med sin religion. Man er saudisk muslim, tyrkisk muslim, pakistansk muslim eller egyptisk muslim. Radikale muslimers snak om, at alle muslimer tilhører en "nation", er det rene vrøvl.

Det er endnu en islamisk myte skabt af autoritetssyge verdensherskerdrømmere!

Hvordan kan visse muslimer i fuld alvor påstå, at islam er ens over hele verden, når den er delt op i tre hovedretninger (sunni 60 procent, shia 30 procent og khawarrij 10 procent), og disse er delt op i otte "skoler", under hvilke der findes mere end 70 forskellige sekter, hver med sit særpræg og sine følgesvende, som fortolker og praktiserer religionen forskelligt?

Mange af de 70 sekter forekommer i flere lande. Nogle er dog forbudt i visse lande, hvor medlemmerne risikerer dødsstraf. Myten om, at der kun findes én islam punkteres godt og grundigt af muslimerne selv, når de dag efter dag fører krig mod hinanden eller myrder hinanden i blodige attentater, fordi de mener, at "de andre" følger en anden version, der ikke er den rigtige islam.

Samme sag gælder for sharia. Sharia er et lovkompleks skabt ved hjælp af Koranen, hadither (10 forskellige sæt af fortællinger angiveligt fra Muhammed), fikh (Koranens mange fortolkninger), sunna (islams vidt forskellige principper) og sira (adskillige biografier om Muhammed).

DE, DER GÅR IND for sharia, hævder på det kraftigste, at alle sharialove er guddommelige, fordi de har baggrund i haditherne. Derfor hævder de, at sharia ikke kan diskuteres, kritiseres, ændres eller stemmes om.

Men der findes mindst 13 alternative shariasamlinger, bestående af cirka 20.000 regler baseret på (tro det eller ej) cirka 600.000 hadither.

Når vi så ved, at det er mennesker, som aldrig har været i nærheden af profeten Muhammed, som har samlet eller opdigtet disse fortællinger – der ikke blev nedskrevet i løbet af de første 200 år efter Muhammeds død (de overlevede på basis af mundtlige overlevering igennem to århundreder) - kan man med rette stille spørgsmålet: Hvordan kan de shariaregler få guddommelig status - menneskeskabte som de er - med alle de usikkerheder i deres legitimitet?

I øvrigt følger hver retning af islam og igen hver islam-skole sin egen og dermed forskellige samlinger af hadither.

Alle shariasæt, der hovedsageligt er opfundet af politisk målbevidste mennesker, er ikke alene forskellige fra hinanden, men de er også direkte modstridende, ligesom det er tilfældet med de mange hadithsamlinger.

Når islamister derfor påstår, at der findes én bestemt sharialov, som de refererer til hele tiden, ja, så lyver de simpelthen, fordi de udtrykker det, de gerne ville have var sandt, men som de godt ved ikke er det!

Der er eksempler på, at en person kan dømmes til døden efter et sæt sharialove i et land, men kan blive frifundet for den samme gerning i et andet sharialand.

Dette viser med al tydelighed, hvor ubrugelig sharia i sin helhed er som lov.

Værd at nævne her er, at der findes en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra 2003, som siger, at sharia er uforenelig med demokratiets fundamentale principper og således strider mod vestlige værdier og love.

Nu vil jeg gerne spørge enhver muslim, som siger, at jeg og alle andre, der tænker som mig, ikke er ægte muslimer: Hvilken islam taler du om? Hvilken samling af hadith taler du om? Hvilken samling af sharia taler du om? Hvilken sekt hører du til?

Derfor vil jeg også bede alle ikke-muslimer om at betragte muslimer som enkeltpersoner og ikke anklage alle over en kam for at være lige så radikale og rabiate, som de muslimer, der henviser til deres egen ubrugelige version af islam for at retfærdiggøre de mange afskyelige handlinger, der bliver udført i religionens navn, og som vi alle lider så meget under.

Tiden er kommet til at gensvare enhver muslim, der undskylder sig med ordene: "Det er islam, der forlanger, at jeg handler på den måde" højt og fyndigt med: "Vi accepterer ikke din version af islam, du må finde en version, som ikke foreskriver specielle regler for dig og ikke fordømmer andre, for ellers kan du ikke leve her blandt os!"

Cherif El-Ayouty er civilingeniør og forfatter