Den væsentligste viden om Danmark på ét sted

Det er enestående, at et dansk storværk af denne karakter realiseres samtidigt i trykt og elektronisk form, skriver dagens kronikør om ny kortlægning af Danmark

Den væsentligste viden om Danmark på ét sted
Foto: Privatfoto.

FOR 6. GANG I LØBET AF 160 ÅR indsamles og sammenstilles den væsentligste information om Danmark – denne gang både på tryk og digitalt.

Det gør Danmark til den mest velbeskrevne nation i verden. Det giver et godt grundlag for at forstå, hvilket fundament det moderne Danmark bygger videre på, og hvad vi selv har at byde på i en globaliseret tidsalder.

Da Den Store Danske Encyklopædi udkom i løbet af 1990’erne, troede mange, at det var sidste gang, vi skulle opleve et bogværk af det format. Encyklopædien var en skelsættende begivenhed i oplysningens tjeneste midt i en computertid.

Men nu sker det igen: Et storværk om Danmark er på vej midt i vore dages Google-tider. Og ambitionerne er store: Trap Danmark vil samle den væsentligste viden om Danmark på ét sted og gøre den tilgængelig overalt. Dette sker i en samtænkning af et stort klassisk bogværk og et omfattende digitalt univers.

Trap Danmark er højt skattet af den generation, der i dag er 60 plus, og mange af Kristeligt Dagblads læsere har formentlig en udgave af Trap stående i reolen.

Men det er mindst lige så vigtigt for de yngre generationer at kunne orientere sig om Danmark og danske forhold. Som lektor Aage Houken skrev i sin anmeldelse af 5. udgave: ”(…) hver generation bør have sin Trap”. Derfor må en kort beskrivelse af dette værk være af interesse for mange læsere – også de yngre af slagsen.

Trap Danmark er et omfattende univers af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikalske informationer om Danmark. Fra 2015 til 2020 udkommer 6. udgave af Trap Danmark i 34 bind opdelt efter Danmarks kommuner.

Første bind er Traps topografiske atlas med tredimensionel effekt, og herefter kommer bindene fortløbende med en-seks kommuner pr. bind alt efter kommunernes størrelse.

Bogudgaven er den kuraterede version af den store mængde Trap-viden, hvor der er lagt vægt på selve formidlingen. Det vil sige, at der er truffet nogle redaktionelle valg for læseren, som gør bøgerne til en god læseoplevelse. Sideløbende med bogudgivelserne bygges en digital platform, som gør brug af netop denne teknologis muligheder, herunder beskrivelse af flere steder og illustrationsmuligheder som video og lyd.

Det digitale Trap Danmark kommer også til at indeholde en søgbar version af den 5. udgave af Trap Danmark, Trap 5 online, der blev lanceret på Historiske Dage i Øksnehallen den 9.-10. april. Herudover bliver der udviklet en lokationsbestemt mobiltjeneste baseret på gps-koordinater, så man kan få informationer om det givne sted, man befinder sig på.

Den første udgave af ”Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark” – siden kendt som Trap Danmark – udkom i perioden 1856-1860. Arbejdet med værket blev ledet af kabinetssekretær Jens Peter Trap og resulterede i en beskrivelse af Danmarks geografi og administration efter overgangen fra enevælde til demokrati.

Værket har lige siden været det autoritative topografiske hovedværk om Danmark, og 5. udgaven, der udkom 1953-1972, rummer den hidtil mest detaljerede beskrivelse af Danmark, landskaber, byer, sogne, historie, natur, kultur og institutioner. Trap Danmark er verdens mest omfattende beskrivelse af en nation.

Men hvad er et topografisk værk egentlig? Ordet topografi er dannet af de to græske ord topos, der betyder sted, og graphein, der betyder at beskrive, og betyder således stedsbeskrivelse.

Trap 6 bliver en præcis og autoritativ stedsbeskrivelse af alle dele af landet udformet i et samarbejde mellem kendere af hvert enkelt lokalsamfund og forskere og eksperter inden for geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur, samfunds- og erhvervsliv. Det gør Trap til en central samling af viden for alle, der gerne vil have et indgående kendskab til den natur, historie og kultur, som vor tids Danmark udvikler sig på grundlag af.

Allerede da det sidste bind af 5. udgave af Trap udkom i 1972, var selve måden, hvorpå stoffet var disponeret efter sogne og herreder, forældet. Kommunalreformen i 1970 reducerede antallet af kommuner kraftigt (fra 1098 til 277), og ved Strukturreformen i 2007 blev antallet yderligere reduceret til 98 kommuner.

På baggrund af de ændringer, der er sket i samfundet – de to kommunalreformer, nedlæggelsen af amterne, infrastrukturudvikling, medlemskab af EU, befolkningstilvækst udefra – er der behov for en opdateret udgave af Trap Danmark, som samler statistiske og topografiske informationer om Danmark på en overskuelig måde og formidler dem i et moderne sprog – på tryk og digitalt.

Den tiltagende globalisering har understreget vores sammenhæng og fællesskab med resten af verden, og netop derfor har vi brug for at forstå, hvilket fundament det moderne Danmark bygger videre på, og hvad vi selv har at byde på.

Den nye version af Trap er opdateret i forhold til den nye administrative opdeling af Danmark med de 98 kommuner som omdrejningspunkt, og det bliver således let at orientere sig bredt eller læse om specifikke emner.

Projektet har med en samlet bevilling på 130 millioner kroner fået økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.

Ud over at være omdrejningspunkt er kommunerne og de lokale museer og arkiver også vigtige samarbejdspartnere. Andre væsentlige samarbejdspartnere er for eksempel Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet, Nationalmuseet, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, GEUS og DMI, der alle bidrager med viden og datasamlinger.

HØJ FAGLIGHED OG PÅLIDELIGHED har altid været grundstenene hos Trap, og det er netop disse to grundsten, der berettiger nyudgivelsen. I disse Google-tider er behovet for troværdig information stort: ”Vi kan ikke overlade beskrivelsen af kongeriget Danmark til tilfældige søgemaskiner med hver sin opfattelse af sandheden. Vi har behov for et samlet og troværdigt sted, hvor vi kan henvende os, når vi søger ny viden. Det bliver Trap,” har Joachim Malling, bestyrelsesmand for Aktieselskabet Trap Danmark, udtalt.

Artiklerne i Trap Danmark bliver skrevet af et stort hold af landets førende forskere og eksperter, redigeret af fagredaktører og valideret af eksterne fagkonsulenter. Desuden har Trap Danmarks Faglige Råd fastlagt de overordnede redaktionelle principper og kriterier.

Lige siden den 1. udgave har Trap Danmark været anvendt som en håndbog, når man skulle have svar på et spørgsmål om et sted i Danmark. Mange har gennem tiderne haft Trap som fast rejsekammerat på ture rundt i Danmark:

”Vil man gøre en lille Rejse rundt i Danmark, faar man mest Glæde deraf, naar man ved Besked om, hvad man ser. Men intet Sted faar man en saa fornuftig Besked som i Traps Danmark. Vi har Rejsehaandbøger og Poetiske Beskrivelser i Mængde, men de tilfredsstiller ikke. Men Trap! Ser vi en gammel Herregaard, maa vi høre Trap fortælle om den. Færdes vi på en Egn, faar vi svar på vore mange Spørgsmaal hos Trap.”

Selvom denne anmeldelse af 3. udgave af Trap Danmark er over 100 år gammel, er ambitionen den samme: at give alle interesserede mulighed for at opdage Danmark.

Trap 6 er en kortlægning af Danmark på ny. Det er ikke en revision af 5. udgave, men nyskrevet og nytænkt i forhold til de muligheder, vor tids trykte og digitale medier giver. Det er enestående, at et dansk storværk af denne karakter planlægges og realiseres samtidigt i trykt og elektronisk form.

Niels Elers Koch er professor, dr.agro., chefredaktør og administrerende direktør i Trap Danmark