11. september og de mange konspirationsteorier

Siden terrorangrebet i USA den 11. september 2001 har mange alternative teorier om, hvem der mon stod bag, vokset sig store. De to hovedteorier er, at det enten er Israel eller Bush-regeringen, som var ansvarlige for terroren, forklarer dagens kronikør

Illustration: Peter M. Jensen
Illustration: Peter M. Jensen. Foto: MARIO TAMA Denmark.

TERRORANGREBET PÅ USA den 11. september 2001 har givet anledning til en række konspirationsteorier, som har opnået betydelig støtte i befolkningsgrupper verden over. Her ved 10-året for angrebet er det værd at se på disse teorier, som trods deres mangel på sandsynlighed og fravær af beviser ikke bør negligeres. Hvis historien har en lære, så er det ikke mindst, at tro og meninger driver gerninger.

LÆS OGSÅ: 11. september skabte mere krig og ufred

Fire passagerfly i USA blev kapret om morgenen den 11. september 2001. Kaprerne var 19 unge mænd, heraf 15 saudi-arabere. De myrdede eller uskadeliggjorde piloterne og overtog kontrollen med flyene. To fly blev styret ind i tvillingetårnene i World Trade Center på Manhattan, og et tredje ind i det amerikanske forsvarsministeriums hovedkvarter, Pentagon. Capitol eller Det Hvide Hus var sandsynligvis målet for det fjerde fly, men efter en kamp mellem flykaprerne og flyets passagerer styrtede det ned på en mark i Pennsylvania.

Det er den officielle og alment anerkendte forklaring, som konkluderer, at terrororganisationen al-Qaeda stod bag angrebet. Meget tidligt dukkede alternative teorier op, og nu et årti senere giver en Google-søgning på conspiracy 9/11 55.300.000 træffere. To hovedteorier har udkrystalliseret sig, som peger på henholdsvis jøderne/Israel og Bush-regeringen som ansvarlige.

SE OGSÅ STORT TEMA OM 11. SEPTEMBER

Det jødisk/israelske spor er meget udbredt i Mellemøsten og blandt muslimer i Vesten. Ifølge denne teori stod jøder eller den israelske efterretningstjeneste, Mossad, bag terrorangrebet. Formålet skulle være at lokke Vesten i krig mod den muslimske verden og rette opmærksomheden væk fra Palæstina-problemet.

En ofte fremført påstand er, at ingen jøder døde ved terrorangrebet, fordi 4000 jøder aftenen før blev advaret af Mossad om ikke at møde på arbejde i WTC. At kalde den en teori er generøst, for der har ikke været en omfattende teoriopbygning med bøger, artikler, hjemmesider, videnskabelige internettidsskrifter med mere. Vandrehistorie eller urban legend ville måske være et mere passende navn.

Mellemøsten er notorisk kendt for konspirationsteorier, hvilket er kendetegnende for stater med autoritære regimer, skjulte magtstrukturer og betydelige begrænsninger på fri offentlig debat. Historien om Israel og jødernes ansvar for 11. september er vævet ind i et konspirativt verdensbillede, hvor jøderne styrer verden. Det er et velkendt fænomen, at gamle europæiske konspirationsteorier har fundet et nyt liv i Mellemøsten. Troen på Israel og jøderne som ansvarlige for terrorangrebet findes også blandt ekstremister på både venstre- og højrefløj, hvilket kan virke mærkeligt, men det er ofte set, at grupperinger i opposition til det omliggende samfund kan samles i en af konspirationsteorier farvet modvidenskultur.

I VESTEN ER BUSH-SPORET udbredt. Det er den såkaldte 9/11 Truth Movement, og tilhængerne kalder sig truthers. Der er to hovedversioner: Bush-regeringen lod angrebet ske, eller Bush-regeringen stod aktivt bag. Sidstnævnte gruppe er mest udbredt og uhyre aktiv med afdelinger over hele verden, bøger, videoer og hjemmesider.

Tilhængerne af Bush-regeringens aktive indblanding tror på et kompliceret net af bedrag omkring begivenhederne. Man medgiver, at to fly styrtede ind i tvillingetårnene i World Trade Center, men det var forud anbragte sprængladninger, måske suppleret med blødgørende nanotermit, som fik tårnene og Bygning 7 til at styrte i grus. Det var ikke et passagerfly, som ramte Pentagon, men et mindre fly eller ubemandet missil, og det fjerde fly styrtede ikke ned efter kamp mellem kaprerne og passagerer, men blev skudt ned af det amerikanske luftvåben. Formålet med det forfalskede terrorangreb var at få anledning til at indlede en krig mod terror, angribe Irak og sætte sig på Mellemøstens olie.

Irak-krigen og afsløringen af det meget tvivlsomme krigsgrundlag, frem for alt de manglende masseødelæggelsesvåben bidrog stærkt til udbredelsen af konspirationsteorien. Her havde man trods alt set en amerikansk regering lyve og bedrage sig i krig. Tiltrækningen for trutherne var ikke mindst, at hvis Bush-regeringen selv stod bag terrorangrebet 11. september, byggede krigen mod terror på en løgn, og nu havde man set en Irak-krig, som gjorde det.

Men de manglende masseødelæggelsesvåben i Irak er faktisk et kraftfuldt argument mod truthernes konspirationsteori. Hvis Bush-regeringen kunne gennemføre en kolossal indviklet terroraktion som 11. september, hvorfor kunne den så ikke plante masseødelæggelsesvåben i Irak? Og når sandheden om de tvivlsomme og manipulerede efterretningsrapporter om Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben næsten øjeblikkeligt kom for dagen, hvordan skulle det så være muligt at holde sandheden om 11. september skjult, når hundreder eller tusinder måtte have været involveret i planlægningen og udførelsen?

MEN KONSPIRATIONSTEORIER opererer ofte med en gruppe bag en stor begivenhed, som kombinerer uendelig kraft med uendelig ondskab. Det er et af de punkter, hvor konspirationsteorier afslører deres tilknytning til det religiøse instinkt.

Jeg anser selv George W. Bush for en af de mest katastrofale præsidenter i USAs historie, og hans ødelæggende økonomiske politik, fordoblingen af statsgælden på otte år, Irak-krigen, fangelejren i Guantanamo, tortur og overtrædelse af grundlæggende menneskerettigheder vil få en meget hård dom af eftertiden. Men han stod ikke bag terrorangrebet 11. september 2001.

Teorien er uden beviser og sandsynlighed og en absurd konstruktion, hvor løsrevne observationer hentet ud af deres sammenhæng er sat sammen til et mønster, og den ene hjælpeforklaring stables oven på den anden for at bortforklare ubehagelige fakta og vidneudsagn. Man tager sig til hovedet ved tanken om, at det skulle være muligt i uger og måneder før angrebet at bore huller i World Trade Center fra top til bund, anbringe 50-100 ton sprængstof samt blødgørende nanotermit uopdaget! Eller skyde et ubemandet missil ind i Pentagon og derefter anbringe rester af passagerfly, legemsdele og dna fra passagerer og besætning.

Når det er sagt, så skorter det ikke på officielle løgne omkring 11. september. Det har vist sig, at CIA, det amerikanske militær, de amerikanske luftfartsmyndigheder og personer i Bush-regeringen løj over for den officielle undersøgelseskommission, og at store mængder af dokumenter er helt eller delvist tilbageholdt. Det meste dækker sandsynligvis inkompetence af bibelsk format, men man kan også finde tegn på, at den officielle forklaring er mangelfuld.

I en netop udkommet bog, The eleventh Day, har Anthony Summers og Robbyn Swan gennemgået forløbet omkring 11. september minutiøst og argumenteret for, at der er en skjult saudi-arabisk forbindelse. At flykaprerne nok var udsendt af al-Qaeda, men at der også er tråde, der går til den saudiarabiske efterretningstjeneste og grupper omkring den regerende kongefamilie.

Det er værd at overveje, men det er jo svært, når kritik af den officielle rapport og forsøg på at finde undertrykte aspekter af de begivenheder, der førte op til angrebet 11. september, automatisk associeres med konspirationsteorierne om sprængstofferne i World Trade Center og passagerflyet, der ikke ramte Pentagon.

Man kunne næsten få den idé, at de mærkværdige konspirationsteorier er bevidst desinformation udspredt af grupperinger i den amerikanske administration for at svække og sværte enhver kritik af den officielle forklaring. Men det er selvfølgelig bare endnu en konspirationsteori.

Dan H. Andersen er ph.d., historiker og forfatter

Dette er den anden af fire kronikker i anledning af 10-året for terrorangrebet i USA den 11. september 2001. Læs dem her i avisen og påk.dk/kronik