Prøv avisen

KRONIK: Regeringen nedbryder vores samfundsbærende institutioner

Lene Espersen (K) er medlem af Folketinget og tidligere udenrigsminister Foto: Marie Hald

Danmark er og skulle gerne vedblive med at være en nation med meget stor sammenhængskraft. Smuldrer den, forsvinder vores identitet som danskere. Desværre er regeringen med sit angreb på vores kongehus, folkekirken, folkeskolen og forsvaret i fuld gang med at underminere fire af de vigtigste grundpiller i det danske samfund, mener tidligere minister Lene Espersen

Mens løftebrud på løftebrud og den økonomisk krise har trukket overskrifter i medierne, er regeringen i bemærkelsesværdig ubemærkethed gået i gang med at undergrave vores samfundsbærende institutioner.

LÆS OGSÅ: Flere folkevalgte boykottede dronninge-fejring

Alt skal tilsyneladende være lige godt eller lige skidt og i bedste kulturradikale stil er det øjensynligt gammeldags at holde fast i de værdier, traditioner og institutioner, som vores samfund bygger på.

Umoderne? Nej, det er snarere fremsynet. Fælles normer og værdier som grundkittet i vores samfund er hjerteblod for mig som konservativ. Det er det, som gennem århundreder og generationer har gjort Danmark til noget særligt og gør os forskellige fra mange andre folkeslag.

Vi er og skulle gerne vedblive med at være en nation med meget stor sammenhængskraft.

Smuldrer sammenhængskraften, forsvinder vores identitet som danskere. Så står vi tilbage som værdinihilister uden blik for de fælles værdier og begivenheder, der samler nationen, og får for alvor svært ved at klare os i den skærpede globale konkurrence.

Vigtigst som samfundsbærende institutioner er vores kongehus, folkekirke, folkeskole og forsvaret. Fire grundpiller, der på hver deres måde gør os til en del af et større fællesskab.

Men knap var stemmerne fra folketingsvalget talt op, før De Radikale igen forsøgte sig med et frontalangreb på vores gode og driftsikre grundlov.

Regenten skal fratages sine formelle pligter med statsråd og underskrivelse af love. Målet er klart at nedlægge kongehuset og gøre Danmark til republik, erklærede det nyvalgte radikale folketingsmedlem Zenia Stampe. Ren republikansk tale, der blev fulgt op af miljøminister Ida Auken som repræsentant for regeringen og Socialistisk Folkeparti.

De fleste SFere så givetvis helst kongehuset afskaffet, og ved sin første nytårskur satte Ida Auken da også på direkte tv ord på ønsket om en langt mindre fremtrædende rolle til regenten: Nu skal vi jo faktisk se Dronningen temmelig meget i vores arbejde. Måske også mere, end jeg synes, at vi skulle bruge al vores tid på, lød det fra folkesocialisten Ida Auken.

DET DANSKE MONARKI er blandt verdens ældste. Vores kongehus har igennem århundreder sat sig aktive spor gennem arkitekturen, kulturen og samfundslivet. Jellingstenen, Christian IVs enestående byggerier i København og den fredelige overgang fra enevælde til grundlov og folkestyre for blot at fremhæve nogle enkelte eksempler.

Vores dronning Margrethe har vi al mulig grund til at være stolte af. Hun har på fornemste vis sat præg på sin samtid og er et levende bevis på, at kongehuset stadig er et stærkt symbol og en samlende institution for kongeriget Danmark. Men væk med over 1000 års historie og væk med den institution, der på tværs af etnicitet, religion, social baggrund og generation faktisk binder os sammen. Sådan synes regeringen desværre at tænke.

Også vores grundlovsfæstede folkekirke er under direkte beskydning. Det endda fra kirkeministeren. Den kulturradikale Manu Sareen (R) var før valget på vej til at melde sig ud af folkekirken. Dermed var han tæt på at tilslutte sig den tredjedel af regeringens ministre, der allerede har forladt kirken. Og næppe var han blevet ligestillings- og kirkeminister, før han med sit unuancerede krav om homoseksuelle vielser politiserede folkekirken på en måde, som kun sjældent er set i moderne dansk politik.

For VK-regeringen var udgangspunktet, at hvis man skal forandre for at bevare og skabe større rummelighed i folkekirken, så måtte det ske med det armslængdeprincip, der hidtil har hersket mellem Folketinget og folkekirken.

Sådan er det ikke længere. Nu vil regeringen med støtte fra Enhedslisten kønsneutralisere vielserne og dermed udvande ægteskabsinstitutionen. Trist, når man faktisk kunne opnå samme rummelighed ved at ændre nogle få paragraffer i lov om registrerede partnere uden at trække noget ned over folkekirken. Men nej den nihilistiske kamp er i gang.

Socialminister Karen Hækkerup (S) har kastet sin energi over nedbrydning af den væsentligste samlivsform, familien. Nu skal det være nemt at blive skilt. Familien er det vigtigste fællesskab i vores tilværelse. Det er her ansvar, kærlighed og anerkendelse bygges op og det kræver en til tider hård og besværlig indsats at holde fast i det løfte, man har givet hinanden. Men nu skal det være slut med separationsperiodens eftertanke og mulighed for parterapi.

HVAD TÆNKER DE DOG PÅ? Er der ikke rigeligt med selvtilstrækkelig og egoisme i et samfund, hvor op mod halvdelen af alle familier bliver opsplittet. Skal man bare give op uden at kæmpe for at løse problemerne og holde sammen på tingene, ja, så bliver det hele meget hult og lidt for nemt. Det er forfladigende, ødelæggende og et kæmpe svigt af de mange børn, der efterlades som ofre for Karen Hækkerups operation nem skilsmisse.VORES FOLKESKOLE, der af alle betragtes som den væsentligste samfundsinstitution til at skabe sammenhængskraft og fælles fortællinger, har også været en tur igennem den kulturradikale neutralitetsmaskine.

Dansk- og historiekanonen er jo udtryk for, at børnene skal have en fælles referenceramme, der binder os sammen, og kende til de væsentligste værker og begivenheder. For at kunne forstå nutiden og fremtiden skal man kende fortiden.

Men nej. Regeringen ønsker den fælles kanon væk. Argumentet er blandt andet, at folkeskolelærerne ikke evner at undervise i 14 litterære værker og 29 historiske begivenheder i løbet af folkeskolens 10 års undervisning! Må jeg være fri. At venstrefløjen hermed igen demonstrerer, at alt skal være lige godt eller skidt kan ikke overraske.

Men det er deprimerende, at nihilistisk alliance også kendt som Liberal Alliance så konsekvent vælger Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbølls gamle kulturradikale politik og hjælper regeringen med at nedbryde kerneborgerlige værdier i folkeskolen, retspolitikken og udlændingepolitikken. Det næste vi kan forvente er vel, at kristendomsundervisningen afskaffes?

Også forsvaret får en tur i den værdipolitiske centrifuge nu skal værnepligten væk. Eller suspenderes, da regeringen har indset, at man ikke får danskerne med på en grundlovsændring, der afskaffer forsvaret for vores land.

Men en suspension er lige så slem. En lang række af vores dygtigste soldater begyndte som modvillige værnepligtige, men endte med at vælge forsvaret som deres karrierevej. Godt for Danmark vores forsvar har en bredde i rekrutteringen, der gør, at vi hører til blandt de bedste i verden. De fleste familier har mindst ét medlem, der har været i forsvaret. Det skaber bedre soldater og styrker landets forsvarsvilje og hele forsvarssagens opbakning i Danmark. Men også det skal ofres på det værdipolitiske bål.

Nogle vil måske mene, at jeg maler fanden på væggen. Overdriver. Det gør jeg desværre ikke. Vi er verdens lykkeligste folk, fordi der er mere, der binder os sammen end velfærd og penge.

Hvis rigdom skabte lykke, skulle Norge og Schweiz jo overgå os. Det danske samfund er bygget på den tillidsbro, der er imellem os borgere.

Broen hviler på vores samfundsbærende piller. Lad ikke regeringen få held til at rive dem ned.