Prøv avisen

Livsrum huse der heler

Mursten alene kan ikke gøre det, selvom arkitektur kan være helende, skriver dagens kronikører

Helende arkitektur Kræftens Bekæmpelse bygger syv nye kræftrådgivninger et projekt der kaldes Livsrum. Vi taler om helendearkitektur; de fysiske rammer har stor indflydelse på, hvordan vi har det, og hvordan vi agerer. Men mursten alene gør det ikke

I Kræftens Bekæmpelse har vi hver dag kontakt med mennesker, der er berørt af kræft. Mennesker der har eller har haft kræft, deres pårørende og efterladte. Til fælles har de alle, at de har brug for hjælp til at finde vej i en ny virkelighed.

I mere end 25 år har Kræftens Bekæmpelse tilbudt gratis støtte og rådgivning til alle, der får kræft tæt ind på livet.

LÆS OGSÅ: Kræft rammer helbredte kræftpatienter igen

Desværre ved vi fra undersøgelser, at mange patienter har svært ved at være opsøgende og søge hjælp. Det betyder, at der er mennesker med kræft mænd, ældre, danskere med anden etnisk baggrund som vi har haft svært ved at nå..

Det vil vi gerne ændre, og for at komme tættere på patienterne og blive mere tilgængelige, bygger Kræftens Bekæmpelse sammen med Realdania derfor syv nye kræftrådgivninger. Vi kalder de nye rådgivniniger Livsrum, for der et tale om et projekt, hvor helende arkitektur og åbenhed i såvel indretning som indstilling går hånd i hånd.

At vi mennesker får det bedre, når vi befinder os i smukke og berigende omgivelser, er veldokumenteret. Mere end 30 års amerikansk forskning viser, at arkitekturen og de fysiske omgivelser kan være med til at gøre patienter hurtigere raske og samtidig gør det muligt at nedsætte mængden af smertestillende medicin. Det handler om skabe de optimale betingelser for vores sanser via lys, lyd, farver og duft.

Ikke desto mindre har vi været bedre til at erkende det end at efterleve det, når vi bygger og indretter os inden for sundhedsområdet. Det gælder både på landets hospitaler og i vores kræftrådgivninger. Det vil vi nu gøre noget ved.

For godt et år siden åbnede Kræftens Bekæmpelse en ny rådgivning i Århus Hejmdal, kræftpatienternes hus. Husets arkitektur er helt unik, og her kan lyset og livet strømme ind. Besøgende i Hejmdal beskriver, at det ligesom giver et gib i en, når man træder ind, og alene det lille gib kan være med til at skubbe dem i en positiv retning.

Huset er blevet forvandlet til en himmelåben konstruktion, der bygger på gamle mure og sprænger alle rammer for vanetænkning. Et hus der ligesom livet er fuldt af kontraster, og ikke mindst er en stor kontrast til det, vi i dag ofte møder i sundhedsvæsenet.

Huset giver plads til både tårer og smil, det lille møde eller den fordybende samtale. Her kan man være sammen med andre eller være sig selv - uden at være alene.

De nye rådgivninger, vi bygger, skal invitere indenfor og give den enkelte mulighed for at tage magten over eget liv tilbage. Vi vil derfor lægge stor vægt på åbenhed i de nye huse.

Kræftramte skal kunne komme med og uden forud aftalt tid for at tale med en rådgiver. Der skal ikke være ventetid, og huset vil være åbent, hvad enten ønsket er at tale med en fagperson, mødes med andre eller blot slappe af med en kop kaffe. Indretningen skal samtidig give mulighed for, at samtaler kan foregå i mere eller mindre åbne rum.

Men mursten alene gør det ikke, og åbenhed handler ikke bare om åbne døre. Det handler også om tilgangen til rådgivning: Om at møde mennesker så åbent og ligeværdigt som muligt, og om at skabe tilbud, som imødekommer alle.

Som rådgivere i kræftrådgivninger har vi alle en faglig baggrund; nogle er psykologer, andre socialrådgivere eller sygeplejersker. Fælles for os er, at det gælder om at være en ydmyg følgesvend, når vi de møder kræftramte og deres pårørende.

Vi skal respektere det, som den enkelte har på hjertet og som fylder her og nu og ikke at tro, at vi kan fjerne eller trøste det smertefulde bort eller forsøge at fortælle et menneske, hvordan det har det og bør gøre. Vi skal kort sagt turde møde det menneske, som har fået en kræft diagnose, hvor den enkelte er.

I mødet prøver vi at knytte an til menneskets ressourcer frem for de problemer, der selvfølgelig altid vil være, når man har kræft. At finde frem til de ting, hos den enkelte, der giver kræfter, så afmagtsfølelsen bliver mindre, og handlekraften igen vinder fodfæste.

I samtalen forsøger vi også at støtte den enkelte i at finde et sprog for det, der er smertefuldt og ikke før talt om. For, som filosof Ole Fogh Kirkeby udtrykker det: Først når man siger det, man tænker, kan man tale om det man siger.

Vi tror på, at mennesket dybest set er drevet af at søge livsglæde, og den drift kan af forskellige årsager blive truet blandt andet når man får konstateret kræft. Vi er derfor optagede af, hvordan man kan styrke den livskraft og glæde, som man som menneske naturligt søger.

Vores arbejde handler derfor om at finde ud af hvor skoen trykker og at gøre snublestenen til trædesten. Nogle gange kan vi som rådgivere tro, at vi ved bedst, fordi vi tidligere har mødt en lignende problemstilling, men her handler det om at sætte vores egen forforståelse i parentes. Vi er kun gæster i det andet menneskes liv, og i bund og grund ved vi ingenting.

Det er den åbenhed, vi bestræber os på at møde det enkelte menneske med.

Livsrum henter inspiration flere steder fra. Fra de såkaldte Maggie Centre i England og Skotland, der integrerer indholdet i tilbuddene til de kræftramte med bygning, rum og udenomsarealer, og fra den amerikanske sociolog Ray Oldenburgs tanker om et tredje sted.

Ifølge Ray Oldenburg er hjemmet vores første sted, arbejdspladsen det andet det tredje sted er de uformelle offentlige mødesteder på neutral grund. Det kan være for eksempel cafeer, forretninger, foreninger, spillesteder og. lignende. Han kalder disse steder, der har uvurderlig betydning for et samfunds sociale kvalitet for et hjem væk fra hjemmet.

Dette er vigtigt, for mennesker med kræft giver ofte udtryk for, at de ikke længere føler sig som en del af de uformelle fællesskaber på eksempelvis arbejdspladsen eller i sportsklubben. De kan have svært ved at genkende sig selv i de sociale netværk, hvor de før følte sig trygge og hjemme.

De nye kræftrådgivninger skal være med til at give patienterne det tredje sted; et hjem væk fra hjemmet, hvor de til enhver tid er velkomne og kan være en del af et fællesskab en del af livet.

Det er samtidig vores overbevisning, at man kun kan få varig hjælp ved et møde, hvor man ikke skal give køb på noget af sig selv eller sin selvrespekt. Det er let at få gode råd, men skal hjælpen vare ved, er det vigtigt, at mødet er ligeværdigt. Her spiller de fysiske rammer en stor rolle. Finder samtalen sted på et tredje sted, hvor man kan mærke livet omkring sig, så kan vi skabe det møde, hvor mennesker får muligheden for igen at tage magten over deres eget liv tilbage.

Det er vores erfaring, at det for nogle mennesker ligefrem kan være lettere at tale om alvorlige ting i en ikke-alvorlig ramme. I en ramme, hvor man mærker, at livet ikke er gået i stå, og hvor der er plads til alle følelser både glæde og sorg.

Derfor bygger vi nu syv Livsrum. Livsrum, der skal være med til at hjælpe mennesker berørt af kræft bedre ud i livet. De første spadestik tages rundt om landet i starten af 2012.

Vi glæder os til at byde velkommen!

Inge Friberg Kaldahl og Henrik Kruse er rådgivningsledere i Kræftens Bekæmpelses rådgivninger i Aalborg og Aarhus