Vi frygter for vort fædrelands fremtid: Luk grænsen og red landet

Den fortsatte indvandring af fremmede fra muslimske lande er en dødsdom over Danmark, skriver Sven Ove Gade, Bent Jensen og Søren Krarup

Ingen anden situation i Danmarks historie har været af samme frygtelighed og farlighed som den nuværende, skriver Bent Jensen, Sven Ove Gade og Søren Krarup.
Ingen anden situation i Danmarks historie har været af samme frygtelighed og farlighed som den nuværende, skriver Bent Jensen, Sven Ove Gade og Søren Krarup.

Danmarks situation under den fortsatte indvandring af fremmede fra fjerne, mellemøstlige og stort set muslimske lande er nu så alvorlig eller truet, at vi har grund til at frygte for vort fædrelands fremtid.

Kan Danmark overleve, når indvandrere strømmer ind i landet i et antal, som nogle steder truer med at gøre danskere til indvandrere?

Kan det danske folk overleve, når den kristendom, der er det danske samfunds forudsætning, bliver løbet over ende af fremmede, der er muslimer og derfor fjender af kristendom og danskhed?

Kan vi overhovedet bestå som et dansk folk, når danskhedens forudsætninger bliver druknet i en indvandrende folkestrøm, der er fremmed og fjendtlig over for det, der bærer os som folk?

Vi synes, at situationen nu er så alvorlig og farlig, at vi må stille krav til vore politikere og kræve, at de lukker grænsen for fortsat indvandring. Vi må også kræve, at landets ledere fastholder den indlysende sandhed, at en flygtning er ikke en indvandrer og at flygtningene derfor skal vende hjem, så snart mulighederne for tilbagevenden er til stede.

Vi finder det urimeligt, at unge mænd i stort antal ankommer som flygtninge til Danmark i stedet for at blive i deres hjemland sammen med den familie, de nu efterlader og sammen med hvem de skal arbejde og kæmpe for tålelige vilkår i det, der er deres fædreland.

Det er Danmarks og det danske folks eksistens, det gælder. Den fortsatte indvandring af disse fremmede fra muslimske lande, som kommer hertil i tillid til familiesammenføring, kan vanskeligt opfattes som andet end en dødsdom over Danmark.

Alt, hvad vi lever på og er, bliver langsomt og uafvendeligt skyllet væk af strømmen fra Mellemøsten. Ingen anden situation i Danmarks historie har været af samme frygtelighed og farlighed som den nuværende.

Det er et enten-eller for danskerne som et dansk folk.

Derfor må vi stille kravet til vore ledere; luk grænsen! Stands videre indvandring! Vis respekt for jeres folk som folk og beskyt vores fædreland og fremtid ved at fastholde Danmarks grænse som grænse.

Sven Ove Gade er forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, Bent Jensen er professor emeritus, dr. phil. ved Syddansk Universitet, Søren Krarup er tidligere sognepræst og forhenværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.