Prøv avisen
Kronik

Psykolog: Man må se i øjnene, at adskillelse hører tilværelsen til

Finn Korsaa. Foto: Petra Theibel Jacobsen

Finn Korsaa, Psykolog

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Den næsten hysteriske kærlighedsdyrkelse af barnet, som præger opdragelsen i disse år, gør det mere besværligt både for børn og forældre at styre hen mod det naturlige brud, som var bestemt lige fra undfangelsen, skriver psykolog Finn Korsaa i dagens kronik

MAN MÅ JO NOK SE I ØJNENE, at adskillelse hører tilværelsen til. Mand og kone skilles, om ikke før, så ved døden, børn skilles fra deres forældre og starter deres eget liv. Det karakteristiske ved vor tid er netop, at forældrene i højere grad lader sig skille fra deres partnere end fra deres børn. Mange forældre vælger parforholdet fra, fordi det er meget nemmere at være alene med børnene, mens de er små, men det fører blot til, at følelsesbindingerne styrkes mellem forældre og børn, mens det ifølge naturens gang burde gå den anden vej.

Der er også par, der har levet så meget igennem børnene og arbejde, at de står fremmede over for hinanden, når reden bliver tom. Det gør naturligvis ikke adskillelsen fra den unge generation nemmere. For den unge er adskillelsen umiddelbart forbundet med en forventning om en strålende fremtid, og en af historiens tidligste tekster handler netop om en fortolkning af adskillelsen, nemlig fortællingen om Moses og jødefolkets udvandring fra Egypten, der også kaldes Exodus. Det er første gang, der opstår en fortælling om adskillelsen mellem generationerne, der skal føre fra et udlevet udgangspunkt til håbet om en eminent fremtid, som jo ret beset er udgangspunktet for enhver ny generation, uanset hvor god barndommen har været, og Moses havde jo ikke haft grund til at klage.

Interessen samler sig naturligt nok om den unge, der står foran sit livs ørkenvandring. Den dramatiske frigørelsesproces blev muliggjort af den modstand, som Farao mødte Moses med. Men han

gjorde vel blot det, som så mange moderne forældre gør. Hvor han brugte vold og magt, bruger nutidens forældre materielle goder, bekvemmelighed, bad, tv på værelset, måske en bil til rådighed. De 10 plager genfinder man uden videre i den unge teenagers urimeligheder. Før eller senere flytter de derfor hjemmefra, bortset fra en 30-årig mand i New York, hvor forældrene til sidst fik nok og søgte rettens hjælp til at få ham ud. Denne mærkelige konstruktion findes der vistnok ingen myter om.

Et hjem er noget, man forlader, for ellers er der jo ikke noget at vende hjem til. Dermed er der antydet en trøst for de forladte forældre: glæden ved at se sine børn skabe et nyt liv. Den glæde blev ikke Farao til del. Det sidste, han så af sin søn, var, da Moses forsvandt ind i ørkenen. Alt, hvad vi ved, er, at Moses havde skyldfølelse og derfor tilegnede et af sine bud til forældreskabet: Du skal ære din mor og din far.

DET VIL NÆPPE VÆRE så vanskeligt for et ungt menneske at forlade barndomshjemmet, hvis forældrene havde haft et parforhold med indhold og betydning. Det siger næsten sig selv, at det er en lettelse for den unge at kunne overlade de hjælpeløse forældre til hinanden. Det ville også være lettere for forældrene, at de er fælles om smerten over, at en epoke i livet er forbi. Når det ikke kommer til en sådan forsoning, kan det skyldes, at man selv havde svært ved at komme følelsesmæssigt fri af sine forældre og derfor brugte det første ægteskab til en slags erstatning for den frigørelse, man selv havde det så svært ved i ungdommen. Disse personlige forhold forstærkes af tidens ideologiske bølge, der byder forældre at bruge deres børn som en slags erstatning for de følelser, der rettelig hører hjemme i parforholdet.