Jurist: Hormoner til ”transbørn” er en katastrofe, der gør børn infertile

De seneste fem år er næsten 500 børn henvist til behandling af egen læge under formodning om, at de er transkønnede. Men hormonbehandling rummer store risici, ikke mindst infertilitet. Derfor skal danske læger stoppe behandlingen med hormoner til børn

"Hormoner til ”transbørn” er en katastrofe", mener jurist Jacob Georg Naur. "Det skal undersøges, hvordan sundhedsvæsnet igen kan komme på god videnskabelig fod, så man ikke for fremtiden indoptager ideologiske modestrømninger i sine behandlingsvejledninger."
"Hormoner til ”transbørn” er en katastrofe", mener jurist Jacob Georg Naur. "Det skal undersøges, hvordan sundhedsvæsnet igen kan komme på god videnskabelig fod, så man ikke for fremtiden indoptager ideologiske modestrømninger i sine behandlingsvejledninger.". Foto: Ritzau Scanpix/Iris/Modelfoto.

Sverige forbød fra den 1. april hormoner til børn under 16, der lider af kønsdysfori. Børn mellem 16 og 18 år må nu alene få dem i særlige tilfælde. Englænderne er også stoppet for at revurdere. Australierne overvejer det samme. Kønsdysfori betyder, at personen mener at være det andet køn. En dreng, der vil være en pige, eller en pige, der vil være en dreng.

I dag kan alle danske børn få behandling med enten stophormoner og/eller kønshormoner. De kan dog ikke blive kastreret, få skåret brysterne af eller få lavet en kunstig penis/vagina, før de er 18 år.

Stophormonerne hindrer barnet i at gå i pubertet. Kønshormoner giver pigerne skæg, dybere stemme og en forstørret klitoris. Drengene får smallere skuldre, mindre muskler og testiklerne udvikler sig ikke.

Lægerne har altid vidst, at hormonbehandling kan gøre børn infertile. Det har også længe stået klart, at de langsigtede konsekvenser derudover er ukendte. Det fremgår blandt andet direkte af Sundhedsstyrelsens vejledning, ”Sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold”: ”Der foreligger endnu kun sparsomme erfaringer med behandling af kønsidentitetsforhold hos børn og unge (...)”.

Der har således længe været betydelige og ukendte risici forbundet med hormonbehandling. Alligevel er man fortsat indtil i dag. Da det endelig er trængt ind til lægerne, at hormonbehandlingen giver forøget risiko for hjertekarsygdomme, knogleskørhed, kræft og blodpropper, er man som nævnt stoppet flere steder. Der er endelig indikationer på, at hjernen heller ikke udvikler sig normalt på stophormoner.

De danske læger skal stoppe behandlingen med hormoner til børn nu. Andet ville være ansvarspådragende, hvis ikke lægerne allerede har pådraget sig et ansvar. For de burde have vidst bedre, da information om risici har været bredt tilgængelige i ikke under tre år. Se eksempelvis Abigail Shriers bog ”Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters” og Ryan T. Andersons bog “When Harry Became Sally”.

De seneste fem år er næsten 500 børn henvist til behandling af egen læge i Danmark under formodning om, at de er transkønnede. Det Etiske Råd angiver følgende i sit svar vedrørende juridisk kønsskifte til børn fra i år:

”På få år har der indfundet sig en kraftig stigning i antallet af henvisninger til sexologiske klinikker i kombination med en tydelig stigning i antallet af henvendelser fra mindreårige piger. Således er der blandt 1-17-årige henvist 103 piger mod 38 drenge til Sexologisk Klinik under Region Hovedstadens Psykiatri. Hos Center for Kønsidentitet under Sexologisk Center i Aalborg, som tager imod personer over 18 år, var der tidligere en stor overvægt af mænd på ventelisten. Nu er der en stor overvægt af unge kvinder. Nærmere bestemt er 200 kvinder og 136 mænd i alderen 18–22 år blevet henvist de seneste to år.”

De mange unge kvinder er et nyt fænomen, som skyldes, hvad den amerikanske forsker Lisa Littman kalder, ”rapid-onset gender dysphoria (ROGD)”. På dansk kunne man kalde det ”hurtigt opstået kønsforvirring”. I det normale tilfælde viser kønsforvirringen sig allerede i de tidlige barneår, men hos de unge kvinder i dag, er det sjældent, de har udvist tegn på kønsforvirring fra barnsben.

Ifølge Littman er det karakteristisk for de mange tilfælde hos de unge kvinder i dag, at de springer ud som trans efter at have tilbragt lang tid på Youtube med at se influencere, herunder ikke mindst Chase Ross, Elliott James og Jazz Jennings. For det andet er det karakteristisk, at de unge kvinder smitter hinanden, da transfænomenet i de fleste tilfælde optræder i venindegrupper, hvilket ellers er statistisk meget usandsynligt. Historisk har det typisk været drenge og mænd, der ville være kvinder, og den anderledes adfærd har vist sig fra barnsben. Nu springer store piger ud som trans sammen med veninderne. Sammen kan de så gå til lægen og få hormoner og komme på Instagram som stjerner. For lægerne er pålagt at tage dem alvorligt. Littmans forskning er nemlig blevet tiet ned af kønsaktivister.

Sundhedsstyrelsens vejledning angiver: ”Den enkelte skal betragtes som den bedste kilde til forståelse af personens ståsted og livssituation.” Normalt overlades det til lægen at vurdere patienten, men nu ved patienten bedst. Etisk Råd forklarer skiftet således:

”I 2017 blev diagnosebetegnelserne ændret med den specifikke begrundelse, ikke at ville patologisere identitet og for at undgå den stigmatisering, der historisk har ramt transkønnede. Tidligere baserede diagnoser sig alene på et lægeligt skøn, mens grundlaget for udredning og behandling i dag lyder, at en person bedst selv kan føle, hvorvidt der foreligger kønsinkongruens eller ej. Den sundhedsfaglige opgave er dermed skiftet til primært at afklare, om der foreligger kønsligt ubehag i en sådan grad, at behandling er påkrævet, eller om der er afgørende forhold (for eksempel psykisk sygdom), som taler imod et terapeutisk indgreb.”

Problemet er, at anerkendende behandling skaber flere problemer for den unge. De verdensledende forskere Paul Mchugh og Kenneth Zucker havde, indtil aktivister fik dem fyret, strålende resultater med ikke at anerkende den falske kønsidentitet. De behandlede i stedet den unge for forvirringen med klassisk terapi. De afdækkede desuden, at den unge typisk lider af en lang række andre sygdomme som autisme, depression og sågar sorg. Forskerne tog med andre ord de unges lidelser alvorligt, men de tog ikke nødvendigvis deres kønsforvirring for pålydende. Resultatet var langt færre infertile børn i hormonbehandling.

Men i dag må lægerne ikke afdække børnenes problemer, hvis de siger kodeordet trans. De skal bare levere støtte og hormoner. Og gerne så tidligt som muligt, så puberteten ikke hindrer, at man kan skifte køn.

Videnskabeligt set kan man dog ikke skifte køn. Der er kun to køn. Al tale om ”gender” på engelsk og kønsidentitet på dansk er intellektuelt vrøvl. Løgnene er startet i Frankrig med Foucault og socialkonstruktivismen og senere forlænget af Butler. Man påstår, at kønnet er socialt skabt. Og nu koster den leg alene i Danmark altså flere hundrede børns kønslige førlighed. Det er samme strømning, der ynder at understrege vigtigheden af menneskers oplevelse. Data kan med andre ord sidestilles med et menneskes oplevelse. Det er netop denne (fejl)opfattelse, der har sneget sig ind i Sundhedsstyrelsens vejledning, således at barnet er den bedste kilde til diagnosen og ikke lægens faglighed.

Men børn og unge kan ikke træffe afgørelse, om de vil være infertile eller ej som hverken 12 eller 17-årig. Mange af dem har endnu ikke haft sex, købt alkohol, fået kørekort og naturligvis har de heller ikke stemt.

Ministeren må straks stoppe behandlingen med hormoner og begynde med at rulle behandlingen tilbage. Forældrene skal vejledes og børnene eventuelt have erstatning. Og så skal det undersøges, hvordan sundhedsvæsnet igen kan komme på god videnskabelig fod, så man ikke for fremtiden indoptager ideologiske modestrømninger i sine behandlingsvejledninger. Svenskerne er i gang med oprydningen.

Hormoner til ”transbørn” er en katastrofe på størrelse med dengang, vi ordinerede thalidomid mod kvalme. Midlet viste sig at medføre fostermisdannelser i tusindvis i hele verden.

Der skal handles hurtigt. Jeg vil gerne kunne sige til min mellemste datter, at hendes veninde blev reddet ud af hormondybet, inden hun blev infertil.