Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Tid til nærvær og eftertænksomhed kan forhindre juleleden

Jul, juletræ, dans, danse, Danmark Foto: Kilde.

Vi kan bruge blikket på fortiden til at pointere, at hvis en forkælelse i juletiden skal føles som forkælelse, så kan den med fordel tage udgangspunkt i noget, vi ikke til daglig har adgang til i rigelige mængder

Hvert år ser de fleste af os med barnlig forventning frem mod juletiden, hvor mørket og kulden søges fordrevet med hygge og festligheder; lys, pynt, gaver, mad, drikke og socialiseren i overflod præger denne tid. En overflod, der ofte antager dimensioner, så det ganske simpelt bliver for meget. Hyggen ender med at drukne i sig selv, og man hører oftere og oftere, at juleleden breder sig, endnu før vi når til juleaften.

Man kan overveje mulige årsager til denne udvikling. For det har vel altid været en del af julen, at man undte sig selv noget ekstraordinært – en eller anden form for forkælelse og overflod?

Historien kan ofte hjælpe os til at se vores egen tid i lidt klarere lys. Og jeg tror også, den i dette tilfælde kan bruges til at sætte et brugbart perspektiv på den moderne juletid og gøre os klogere på den lurende julelede.

Dette kunne for eksempel gøres ved at kaste et blik på tidligere tiders juletraditioner og deres opfattelser af forkælelse og overflod i juletiden. Og i den forbindelse har den danske folkemindeforsker Iørn Piø samlet en række beretninger, der er velegnede. Ved at kaste et blik på disse beretninger kan vi få et billede af vore forfædres oplevelser af juletiden og dens magi:

Otto Rung fortæller om byens julestemning fra sin barndoms jul i Store Kongensgade-kvarteret i København: "Ved Jul var Strøget festoplyst ved nogle flere Gasblus end ellers i mange af Butiksruderne, særligt i Trydes Boghandel eller Ernst Bojesen, med Aarets Julebøger lagt til Skue". Og Jens Martin Pedersen fortæller om juleudflugten fra Gudmindrup i Odsherred til den nærmeste købstad: "...og så gik vi ned ad den lille Bys Hovedgade og saa lidt på Butikkerne (?). For Datidens Børn var det ganske overvældende – de store Sukkertoppe, Kasserne med Rosinerne, det kulørte Papir o.s.v."

OM GAVER I JULEN fortæller Karen Nielsen fra Særslev Præstegård på Nordfyn, hvor hendes far var præst: "I et Hjørne staar Gavebordet. Intet er pakket ind, og det hænder, at vi synger ?Hosianna? et Par Gange for meget, naar vi kigger paa det Bord, idet vi gaar forbi. Gaver er der til alle. De er smaa og billige, for der er ikke Raad til store Ting, men hvilke Herligheder, – alt, hvad vi har drømt og hvisket om." Og Jens Martin Pedersen fortæller om jule-turen til købstaden: "Far havde taget Spendere-Bukserne paa, og købte til Moder et fransk Sjal, som er til den Dag i Dag; til sig selv var han inde hos Rokkedrejeren at hente en Pibe, som denne havde drejet paa Bestilling."

På det gastronomiske område fortæller S. Sørensen om julebagning i barndomshjemmet i Dageløkke i Nordsjælland: "Det, vi næsten glædede os mest til, var Udsigten til de mange Sigte- mader. Til andre Tider af Aaret blev der bagt baade Rugbrød og Sigtebrød, men selvfølgelig mest Rugbrød." Jens Sandholm fra Nørre Nissum ved Limfjorden fortæller ligeledes om en af julens store gastronomiske begivenheder: "Især var der en Begivenhed, som jeg var meget optaget af, og det var, naar den store, fede So skulde slagtes." Og Marie Christophersen fra Højelse ved Køge beretter at "Der lavedes til til Julen. Der blev slagtet, og der blev bagt (...) og der bryggedes godt Juleøl (...) der blev bagt Æbleskiver den Aften lillejuleaften, saa det var en varm Aften for Husmødrene, da der skulde bruges mange af dem."

På den sociale side fortæller Jens Sandhold fra Nørre Nissum: "Julemorgen kom alle Folk ind og spiste igen Fisk (?) I Juledagene kom mine Bedsteforældres gifte Børn hjem paa Besøg; flere af dem havde Børn med paa min Alder. Saa legede vi med hinanden". Og Martin Ivar Jensen fra Tvingstrup ved Horsens Fjord fortæller om dagene efter juleaften: "Saa kom Julegilderne. Gæsterne kom i Mørkningen og blev beværtet (...) Maaske nogen kunde synge en Vise. Men ellers spillede vi Kort".

HVAD KAN VI DA udlede fra disse historiske juleberetninger? Blandt andet den pointe, at det ikke er noget nyt, at man forkæler sig selv i julen. Den opmærksomme læser vil have bemærket, at de ting, vore forfædre glædede sig ved i juletiden, og ikke umiddelbart synes at være blevet trætte af, er meget lig de ting, vi i vore dage forkæler os selv med. Lys, pynt, gaver, mad, drikke og socialiseren var også dengang fast jule-inventar. Hvorfor er julelede da et tiltagende problem i vore dage?

En væsentlig forskel på nu og da er, at vi i vore dage påbegynder juleritualerne langt tidligere, hvilket bidrager til en vis mæthed. Men en anden – og mindst lige så væsentlig – ting er, at præmisserne har ændret sig. Førnævnte juleelementer har alle det til fælles, at de i vore forfædres tid var noget, man ikke til daglig havde særlig meget af. Derfor blev de blot ved deres tilstedeværelse en forkælelse. En overflod i den forstand, at det var noget ekstraordinært – noget eksklusivt. De selv samme juleelementer udgør ikke just en mangelvare i vore dage – deres tilstedeværelse er ikke i sig selv udtryk for noget ekstraordinært.

Men så kan man jo altid skrue op for mængden, så det bliver ekstraordinært! Hvor et par ekstra gaslys tidligere udgjorde noget særligt, konkurreres der i vore dage om at brænde så stor en del af årets elregning som muligt af i december.

Hvor et begrænset antal gaver tidligere føltes som overdådig forkælelse, købes der i vore dage så store mængder af gaver, at mange er begyndt at sprede dem ud over flere dage, så særligt børnene ikke får gavestress.

Hvor slagtningen af julegrisen, brygningen af årets juleøl eller lillejuleaftens æbleskivebagning tidligere kunne udgøre et kulinarisk højdepunkt, slagtes der i vore dage cirka 21 millioner svin om året i Danmark, der drikkes 520 millioner liter øl og der sælges omkring 100 millioner æbleskiver. Julen står for en ikke ubetydelig del af dette forbrug. Og hvor sociale sammenkomster omkring juledagene tidligere kunne være noget, man glædede sig til i lang tid, har mange mennesker så omfattende et socialt program i hele juletiden, at de har nået et socialt mæthedspunkt, endnu før vi når til selve julen.

MAN KAN MED ANDRE ORD sige, at vi i vore dage giver os selv en overflod af noget, vi har rigeligt af i forvejen. Og for at det skal føles ekstraordinært og eksklusivt, bliver vi nødt til at give os selv disse juleelementer i mængder, der overskrider den i forvejen rigelige tilstedeværelse.

Hvad skal vi da bruge dette historiske blik til? Pointen er ikke, at vi i snæversynet romantik skal længes mod en tid, hvor et stykke sigtebrød var lig med ekstraordinær forkælelse – de fleste af os er trods alt glade for, at velfærdssamfundet har givet os adgang til både lys og sigtebrød ad libitum hver eneste dag. Men vi kan bruge blikket på fortiden til at pointere, at hvis en forkælelse i juletiden skal føles som forkælelse, så kan den med fordel tage udgangspunkt i noget, vi ikke til daglig har adgang til i rigelige mængder.

Hvad kunne det da være i vore dage, der kunne udgøre et meningsfuldt grundlag for forkælelse? Hvad kunne vi tildele os selv af overflod i juletiden, som vitterlig ville føles ekstraordinært og eksklusivt? Jeg foreslår ro. Tid og ro. Hvis der er noget, de fleste mennesker i vore dage mangler og længes efter, er det tid og ro. Tid til nærvær og eftertænksomhed. Ro til sindet og til at lade oplevelser bundfældes. Jeg vil derfor opfordre til, at vi i år lader tid og ro være en del af julens overflod. Det er ikke noget nemt projekt, for vi kan ikke købe os til det. Og mange kalendere er allerede godt fyldt med hyggelige og overdådige julearrangementer. Men så kan vi jo passende forsøge at starte indefra. Og så efterhånden lade juleroen brede sig. Rigtig glædelig og rolig juletid!

Lasse Elbrønd Skovgaard er cand.mag., cand.pæd., ph.d.-stipendiat og organist