Prøv avisen
Kronik

Vi bør bruge fasten på at gentænke fristelsen i ørkenen

I dag er det askeonsdag, dagen, hvor den kristne faste begynder. Vi burde bruge indgangen til fastetiden på at gentænke dens bagvedliggende begivenhed, nemlig fristelsen i ørkenen, hvor Jesus nærmere står over for en bror end Djævelen, mener kronikøren

Askeonsdag, 40 hverdage før påske, begynder den kristne faste. Fasten er ikke tænkt som en slankekur, men som en fokusering på det vigtige i tilværelsen, en anledning for os til at gennemtænke, om vores liv er orienteret rigtigt.

Tanken med de 40 dages selvgranskning er inspireret af den begivenhed, vi kender som fristelsen i ørkenen, der står som en af de centrale hændelser i Det Nye Testamente. Historien er, som de fleste ved, at da Jesus er blevet døbt af Johannes, bliver han af ånden ledt ud i ørkenen, hvor han efter mange dages kontemplation og faste står over for den store modstander, Satan, som med snedige kneb prøver at få Jesus til at tvivle på Gud og vende ham ryggen. Jesus testes. Styrken af hans tro sættes på prøve. Og Jesus afviser fristeren med de berømte ord ”Vig bort, Satan!” (Matt. 4, 10).