Prøv avisen

Århus-forlag udgiver K.E. Løgstrups samlede værker

Forlaget Klim har overtaget rettighederne til at udgive K.E. Løgstrups værker fra Gyldendal. Første udgivelse bliver "Martin Heidegger", der er skrevet omkring 1950. – Arkivfoto.

Teologen og filosoffen K.E. Løgstrup er mest kendt for sit hovedværk "Den etiske fordring". Men med de samlede værker får vi adgang til knap så kendte temaer, som eksempelvis seksualitet og kærlighed

Teologen og filosoffen K. E. Løgstrup kommer nu i selskab med blandt andre Søren Kierkegaard og N.F.S. Grundtvig, hvad lange udgivelsesprojekter angår. Til november lanceres den første udgivelse i rækken af K.E. Løgstrups samlede værker, "Løgstrupbiblioteket".

Det er forlaget Klim, der står bag projektet, som forventes at være afsluttet i 2020. Ud over Løgstrups kendte hovedværker, med "Den etiske fordring" som den vel nok mest udbredte, kommer også mindre kendte skriverier med i de samlede værker. Blandt andet planlægger forlaget udgivelse af Løgstrups doktordisputats fra 1942 samt en brevveksling med teologen Hal Koch fra årene efter Anden Verdenskrig om demokrati, politik og modstandsbevægelsen.

Ifølge Michael Nonboe fra Klim er Løgstrup ved siden af Søren Kierkegaard det, "vi har at skyde med af store tænkere i dansk filosofihistorie". Ambitionen er at udbrede kendskabet til hans forfatterskab ud over det etiske, som han var mest kendt for.

Eksempelvis problematiserede Løgstrup det moderne menneskes syn på naturen længe før, miljøet kom på alles læber, siger Michael Nonboe.

Naturen er i det moderne ofte blevet opfattet som blot og bart materiale, der står til rådighed for menneskets selvudfoldelse, men Løgstrup ønsker at korrigere dette instrumentelle syn på naturen ved at pege på universet som noget, vi er indfældet i. Naturen er vort ophav og ikke blot vor omgivelse.

Desuden ønsker forlaget at gøre Løgstrups forfatterskab tilgængeligt igen, eftersom flere af hans bøger har været udsolgt i efterhånden mange år.

Klim har overtaget rettighederne til udgivelse af Løgstrups værker fra Gyldendal.

Selvom Løgstrup-eksperten, professor og dr.theol. Svend Andersen fra Aarhus Universitet gerne så, at Gyldendal som det store, klassiske forlag havde påtaget sig opgaven, værdsætter han, at et lille forlag med pionergejst tager hånd om Løgstrups forfatterskab.

Svend Andersen peger på, at der med de samlede udgivelser bliver mulighed for at se på grundlæggende temaer i den danske teolog og filosofs forfatterskab og ikke kun enkeltstående værker.

Eksempelvis blev værket "Norm og Spontanitet" fra 1972 til i årene efter studenteroprøret og forholder sig til nogle af de samme temaer. "System og Symbol" fra 1982 var en slags opfølgning, selvom han ikke nåede at skrive den færdig, inden han døde. Men begge bøger forholder sig til samfundsproblemer og politiske problemer og kan stadig bidrage til den nutidige debat om forholdet mellem religion og politik, siger Svend Andersen.

Han nævner også et andet af Løgstrups temaer: Seksualitet og kærlighed.

Løgstrups syn på kærlighed og seksualitet er forbavsende aktuelt. Han kom meget længere i sit opgør med kristendommens seksualitetsforskrækkelse, end mange nulevende teologer og kirkedebattører.

Lektor, dr.phil. Hans Hauge, der blandt andet har skrevet disputats om Løgstrup, mener, det er helt berettiget, at K.E. Løgstrup får en plads ved siden af Kierkegaard og Grundtvig, hvad samlede værker angår.

For selvom Løgstrup var en del af de fire, store og kendte Århus-teologer, der ud over Løgstrup talte Johannes Sløk, P.G. Lindhard og Regin Prenter, så er der for Hans Hauges vedkommende ikke tvivl om, at Løgstrup var den største.

Han hører til blandt det 20. århundredes store, danske tænkere. Han var original i modsætning til mange af sine kolleger, og nu er udlandet også ved at få øjnene op for ham.

Ifølge Hans Hauge er blandt andet Løgstrups religionskritik "uhyre aktuel".

Hans kritik er en anden og vigtig stemme i forhold til eksempelvis den aggressive ateisme, som vinder frem i dag. Han skrev også tit polemisk imod kulturradikalismen og placerer sig vægtigt i mellemrummet mellem den aggressive ateisme på den ene side, og den religiøse fundamentalisme på den anden side, siger Hans Hauge.

Første udgivelse i "Løgstrupbiblioteket" bliver "Martin Heidegger", der er skrevet omkring 1950. Udgivelsen lanceres i forbindelse med et seminar på Aarhus Universitet i november om Løgstrup og Heidegger, men udgives officielt i december.

duus@kristeligt-dagblad.dk