Prøv avisen

Østjyde lærer romerne latin

Indtil for nylig pakkede og sendte 89-årige Hans Henning Ørberg selv bøger ud til adskillige lande fra sit forlag Domus Latina, der både udgiver hans egne lærebøger i latin og litterære klassikere på latin. I alt har han solgt over 100.000 eksemplarer til hele verden. -- Foto: Polfoto.

89-årige Hans Henning Ørberg fra Grenaa er en populær herre blandt latinlærere i adskillige lande, især i Sydeuropa. Et forlag i Rom udgiver hans latinske lærebøger. Og til foråret modtager han en særlig hæder i Spanien

Der skulle en verdenskrig til at få Hans Henning Ørberg til at læse latin på universitetet. Som præstesøn lå faget ellers lige for, men Mikkelsens gammeldags terpelatin i gymnasiet kedede ham, så i stedet tilmeldte han sig universitetet i fransk, engelsk og tysk. Men den 9. april 1940 kom tyskerne pludselig og besatte Danmark, og så erstattede han tysk med latin i protest.

89-årige Hans Henning Ørberg kan stadig le ad situationen fra sin sofa i Grenaa. For studieskiftet blev hans skæbne, og i dag er han blevet et forbillede for latinlærere over hele verden med sine succesfulde lærebøger i latin, der slet og ret lærer læserne latin på latin ud fra mottoet "Lingva latina per se illvstrata" (det latinske sprog oplyst gennem sig selv).

Indtil for nylig pakkede og sendte han endda selv bøgerne ud til adskillige lande fra sit forlag Domus Latina, der både udgiver hans egne lærebøger i latin og litterære klassikere på latin. Han begyndte forlaget, da han var blevet pensionist, men i dag kniber det med kræfterne, så børnene må hjælpe til. Til gengæld strømmer anerkendelsen stadig mod den ældre Ørberg, der så sent som i weekenden fik en særlig mail fra Spanien, hvor en klassisk kulturfestival i Sydspanien i år vil dedikere sin festival til den ham, der: "ikke bare er en mester, men et eksempel for os til efterfølgelse," som de skriver fra Spanien. Og det varmer i sofaen i Grenaa:

– Det er en utrolig opmuntring. For latin er et meget vigtigt og i øvrigt også et meget spændende sprog. Navnlig på grund af den fantastiske litteratur, der findes på latin, siger Hans Henning Ørberg begejstret og falder så tilbage til de mere trætte, østjyske gloser:

– Herhjemme er interessen for sproget desværre forsvindende lille. Man glemmer, at italiensk, fransk og spansk jo bare er moderne latin, ligesom engelsk i høj grad bygger på latinske ord. Latin burde dyrkes mere, selvom det nok aldrig bliver et talesprog igen, siger den gamle latinlærer, der kun havde undervist gymnasieelever i nogle få år, før et forlag i 1953 ansatte ham til at lave et nyt sprogkursus i det gamle sprog.

Muligheden opstod faktisk i kølvandet på efterkrigstidens begejstring for engelsk. Alle ville tale engelsk dengang, men få kunne sproget. På den måde blomstrede Naturmetodens Sproginstitut op og fik penge nok til at starte nye projekter med at lære folk fransk, italiensk – og latin.

Hans Henning Ørberg fik opgaven med at omsætte naturmetoden til latin. Først som korrespondancekursus i 1955 og siden – efter at han var vendt tilbage til lærergerningen – som skolebog i 1967. Idéen var at lære eleverne latin gennem en slags dramatisk roman på latin.

"Familia Romana" hedder den og fortæller historien om en romersk familie i det 2. århundrede e.Kr. Og mens læseren staver sig gennem røverhistorier om tyvagtige slaver og antikke skibe i havsnød, lærer man både den romerske familie og 1500 latinske ord at kende.

Alle gloser bliver forklaret ud fra sammenhængen ved hjælp af tegninger, illustrationer og latinske noter, og samme princip finder man i efterfølgeren, "Roma Aeterna" (Det evige Rom).

Bøgerne blev fra begyndelsen solgt til flere lande, og de er gennem årene blevet trykt i meget store oplag, som tilsammen løber op i over 100.000 eksemplarer.

Succesen skyldes måske, at forfatteren er blevet ved med at forfine sine dramatiske lærebøger gennem livet, og sådan er latin ligefrem blevet en livsopgave for ham, fortæller sønnen Anders Ørberg, der også underviser i sprog i gymnasiet. Og det er ikke uden stolthed, at han omtaler sin far som et verdensnavn inden for latinundervisning.

– Min far har simpelthen revolutioneret latinundervisningen. Det forstod jeg først selv, da en af verdens førende filologer, Luigi Miraglia fra Italien, forklarede mig, hvad min far havde udrettet ved at få titusindvis af elever til at lære latin. Jeg kan huske, da jeg mødte den italienske filologiprofessor første gang. Og hvordan han ligefrem stirrede mig dybt ind i øjnene og sagde, at min far var et geni. Det gjorde indtryk, siger Anders Ørberg og tilføjer, at faderen indtil for få år siden rejste ud i verden for at at holde foredrag om sit livsværk.

Det har været på sprogkonferencer og særlige temamøder for latinlærere – både i Danmark, Italien, Spanien, Frankrig, Finland, Belgien, England, Tyskland og USA. Og i Rom udkommer Hans Henning Ørbergs bøger stadig på et anerkendt forlag, så danskerne burde også tage mere ved lære af den latinstærke østjyde, mener sønnerne:

– Det er ikke mere end 300 år siden, at latin var hovedsproget for de lærde i Europa. Holberg skrev på latin, og Newtons love er skrevet på latin. Men nu er dette store grundsprog ved at gå i glemmebogen for mange danskere, siger Anders Ørberg, mens broderen, Jens, til sidst bryder ind:

– Måske skulle vi også nævne, at far så sent som for to uger siden har udgivet endnu en klassiker på sit forlag, nemlig Ovids "Ars Amatoria" (Elskovskunsten). Det er godt nok saftige sager. For det er en slags scoreguide for unge mænd og kvinder i det gamle Rom. Er det for overdrevet? siger sønnen og kigger spørgende over på sin far i sofaen.

– Nej, det er helt rigtigt, siger den gamle mester.

ohrstrom@kristeligt-dagblad.dk

Hans Henning Ørbergs største succes er den dramatiske "lærebogsroman" på latin "Familia Romana" (orange omslag), men han udgiver også litterære klassikere på latin. I sidste måned udkom Ovids værk om elskovskunsten, "Ars Amatoria", (blåt omslag) på forlaget Domus Latina. Foto: Polfoto.
Foto: Polfoto.