Prøv avisen
Før bogmessen

10 bøger: Sådan lever du et meningsfuldt liv

I dag er der flere fagfolk, der skriver bøger om det meningsfulde liv. En af de bedst kendte er måske professor i psykologi Svend Brinkmann, der siden 2014 har opnået popularitet med sine bøger. Seneste bog fra hans hånd er "Gå glip" fra 2017, hvor han anbefaler, at vi skal gøre op med angsten for at gå glip af noget for at kunne fokusere på det væsentlige i livet. - Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Bøger om det meningsfulde liv er populære, og flere og flere af dem skrives af fagfolk. Her er samlet 10 nyere eksempler

”Livskunsten – filosofien om at vågne op til livet” (2018) af Anders Dræby

Filosof, idéhistoriker og terapeut Anders Dræbys bog ”Livskunsten” er en ”åndelig opdagelsesrejse” ind i filosofien og litteraturen for at finde svar på, hvad det gode liv er. Der er mange definitioner på, hvad det gode liv er, og det moderne menneske gør, hvad hun kan, for at leve op til idealet om at være lykkelig på en bestemt måde.

Og med udgangspunktet om, at det er svært at navigere i en uoverskuelig globaliseret og teknologisk verden, beskriver Anders Dræby filosofien som en adgangsgivende faktor til et bedre liv. Han indleder blandt andet bogen således:

”Filosofiens tidløse budskab er, at vi kan hæve os til en højere og åndelig eksistens, hvor det ydre og materielle er underordnet. Det vil vi opleve som at vågne op til et langt mere levende, kærligt og meningsfuldt liv end det nuværende.”

Læs et uddrag af bogen

”Ét liv, én tid, ét menneske” (2018) af Morten Albæk

Morten Albæk, der er cand.mag. i historie og filosofi, stiller med sin bog spørgsmålet, hvordan det kan lade sig gøre, at vi som et af verdens rigeste og mest lykkelige folkeslag kan have det så dårligt mentalt. Mange af os er ramt af stress, angst og depression. Morten Albæk kredser om begrebet ”work-life balance” (balance mellem arbejde og fritid) og gør op med forestillingen om, at en skarpere adskillelse mellem arbejde og fritid kan løse problemet.

Først og fremmest handler det om at kende forskel på tilfredshed, lykke og mening, og det er det sidste, der skal sættes i centrum for ens tilværelse, mener han. For det handler i sidste ende ikke om at blive tilfreds eller lykkelig, men om at have et meningsfyldt liv. Han skriver:

”Meningsfuldhed handler hverken om behovsrealisering eller forbigående glædeseksplosion. Det er derimod en oplevelse af, at summen af det liv, du har levet, det liv, du står i lige nu, og det liv, du ser frem imod, er i overensstemmelse med, hvad der er rigtigt for dig, med de mennesker, du tilbringer livet sammen med, og den verden, som du belaster og beriger med din eksistens.”

Læs et uddrag af bogen

”Meningen med det hele” (2018) af Jakob Holm

Jakob Holm er litterat og har undervist i dansk sprog og litteratur, herunder Søren Kierkegaard, og ”Meningen med det hele” præsenterer de væsentligste tænkere og temaer i den eksistentialistiske tradition.

De digitale medier har gjort, at vi har vænnet os til at tænke meget kortsigtet med fokus på forbrug og underholdning, lyder det fra Jakob Holm. Derfor er det nødvendigt at genopdage eksistentialismen.

”Vi skulle være et af verdens lykkeligste folk, og alligevel ser vi utrolig mange, der har ondt i sjælen. Det skyldes, tror jeg, at vi kigger det forkerte sted hen, når vi kigger efter lykken. For lykken findes inde i mig, mens meningen derimod skal findes et sted mellem mig og verden,” har Jakob Holm tidligere udtalt i Kristeligt Dagblad. Og her fremhæver han, at det være en fordel at søge tilbage til 1800- og 1900-tallets filosoffer som Kierkegaard, Sartre, Camus og Nietzsche.

Læs et uddrag af bogen

”Gå glip” (2017) af Svend Brinkmann

Svend Brinkmann er efterhånden et ganske velkendt navn, og det på grund af hans populære bøger. Han er professor i psykologi på Aalborg Universitet og har forsket på tværs af psykologi, filosofi og kulturanalyse. Hans popularitet startede med bogen ”Stå fast” i 2014, der var et forsøg på at gøre op med selvudviklingsindustrien og tidens krav til evig omstilling og forandring. I 2016 udkom ”Ståsteder”, hvor Svend Brinkmann pegede på ti eksistentielle holdepunkter, som kan give livet mening. Det kræver, at vi holder op med at jage konstant udvikling.

Den nyeste bog er ”Gå glip”, der handler om at begrænse sig, fordi det ifølge Svend Brinkmann er værdifuldt at ”nøjes” engang imellem i stedet for at forsøge at nå alt. I forbindelse med udgivelsen af bogen sidste år skrev Svend Brinkmann bl.a. således i en klumme i Kristeligt Dagblad:

”I ’Gå glip’ skriver jeg om nødvendigheden af at skabe kulturelle landskaber, som gør det lettere at nøjes, og som skaber fokus på de væsentlige anliggender i tilværelsen. Vi skal vende angsten for at gå glip af noget (FOMO, fear of missing out) til glæden ved at gå glip af noget (JOMO, joy of missing out), og det kan vi kun gøre i fællesskab.”

Læs et uddrag af bogen

”Lev mere tænk mindre” (2017) af Pia Callesen

Bogen er skrevet af psykolog og klinikchef Pia Callesen, der retter sine ord mod personer, som lider af depression samt dem, der vil lære at tackle hverdagens negative tanker. Bogen har undertitlen ”Drop grublerierne og slip fri af nedtrykthed og depression med metakognitiv terapi”. Pia Callesen skriver i bogen, at hendes forståelse for psykiske lidelser ændrede sig radikalt, da hun blev introduceret for den metakognitive terapi.

Det gik op for hende, at årsagen til psykiske lidelser ikke er en kombination af arv, miljø og negative tanker, som hun ellers hidtil havde troet. Årsagen er i stedet fejlslagne mentale og adfærdsmæssige strategier. Vi bliver depressive, fordi vi tackler vores tanker og overbevisninger på uhensigtsmæssige måder. Men depression behøver ikke være en sygdom, vi lever med. Derfor skal bogen få læseren til at erkende, at ”det er muligt at styre de strategier, som holder liv i eller skaber depression,” som hun skriver i indledningen. Bogen beskriver herefter terapiens faser trin for trin med metoder fra Pia Callesens egen klinik og med øvelser og tips fra hendes klienter.

”Metakognitiv terapi er ikke et værn mod livets udfordringer. Den er et redskab til at genopdage kontrollen over spekulationer og grublerier og til at flytte fokus ud i livet, uden for dig selv. Det er dér, du overvinder depressionen, og dér, livet leves,” skriver hun.

Læs et uddrag af bogen

”Slip livet løs” (2017) af Preben Kok

Preben Kok er pensioneret sogne- og sygehuspræst og sjælesørger, og i bogen gør ham op med en række forestillinger, som det moderne menneske kæmper med. Han kalder bogen for sit ”åndelige testamente”, og i Kristeligt Dagblad beskriver han den således:

”Det, den nye bog handler om, blev sunget ind i alle os, som gik i skole i 1950’erne og tidligere, men i dag er visdommen taget ud af samfundet med det resultat, at unge ikke får vejledning i, at man skal spise brød til, at man gifter sig med sin modsætning, og at man skal afblomstre for at sætte frugt. Vi har lavet en række normer, og vi er fuldstændig sikre på, at de er rigtige, men de er bare forkerte. Vi har lavet en livslov, som ikke passer – med det resultat, at vi skal nå det hele, inden vi bliver 35 år og uden at have modenheden til det.”

Preben Kok opfordrer til at se på livet som en bue med et nødvendigt knæk midt i livet. Opstigningen forvandles herefter til nedstigning, hvorefter erfaringer kan akkumuleres til visdom.

Læs et uddrag af bogen

”Selvglad” (2018) af Lars J. Sørensen

Psykolog Lars J. Sørensen tager med ”Selvglad” fat i et ord, der umiddelbart er et skældsord. Men han beskriver det som et paradoks, når det at være glad for sig selv og i balance er vigtigt for at kunne møde omverdenen med åbent sind.

Lars J. Sørensen ser gerne, at mennesket skal være nærværende i nuet – ”nuværende”. Bogen handler om at blive og være menneske, og om menneskets livslange ægteskab med sig selv på godt og ondt. Omdrejningspunktet for bogen er menneskets udviklingsprocesser snarere end selve målet.

”Nuets markører vil ofte være at tale i nutid, værdsætte sin nysgerrige opmærksomhed og sanse sin undren, når man i sig selv opdager andre reaktioner end de forventelige. Forventninger lever som forforståelse en skjult tilværelse. Uanset forventningernes skjulte natur er de yderst levende, indre drivkræfter, hvilket typisk kommer frem i lyset, når man bliver overrasket, glad, tankefuld, undrer sig eller lignende, fordi der skete noget andet end det forventede. De umiddelbare reaktioner ved brudte forventninger – før de stærke emotioner som vrede og forargelse melder sig – vil ofte være overraskelse og fryd,” skriver han i bogen.

Læs et uddrag af bogen

”12 regler for livet – En modvægt til kaos” (2018, oversat fra engelsk) af Jordan B. Peterson

Også udlandet har fokus på det meningsfulde liv. Canadisk klinisk pyskolog og professor i psykologi Jordan B. Peterson opsætter med denne bog nogle regler, der kan hjælpe med at undgå – eller leve med – hverdagens kaos.

Jordan B. Peterson trækker på sin egen kliniske praksis og personlige liv, fra psykologi og filosofi for at give de 12 livsregler, der tilbyder et alternativ til kaosset i vores liv. Han blander psykologi og antropologi med videnskab, politik og religion mens han diskuterer disciplin, frihed, eventyrlyst og ansvarlighed. Han vender tingene på hovedet og kombinerer allerede eksisterende indsigter med nutidens naturvidenskabelige afsløringer. Det ender ud med reglerne, der spænder lige fra regel 1 ”Ret ryggen” til regel 12 ”Kæl med en kat, når du møder en på gaden”.

”Slip bekymringerne” (2016) af Irene Henriette Oestrich

Psykolog Irene Henriette Oestrich vil med denne bog have os til at slippe bekymringerne. Hvis bekymringerne tager magten fra os, kan de stjæle livsglæden fra os.

”Slip bekymringerne” har undertitlen ”gør op med lykkens værste fjende”, og Irene Oestrich viser gennem konkrete øvelser og teknikker, hvordan man kan stoppe de negative tanker. For bekymringer er ”bare” tanker, og de kan gøres op med.

”Bogen gør brug af den positive psykologis visdom, om hvordan man kan opbygge modstandskraft og opnå frihed i sindet snarere end at blive slave af bekymringer og problemer. Samtidig er der tale om at tage sindets kompleksitet alvorligt og ikke tro, man ’bare ved at tænke positivt’ kan hamle op med livets stadige udfordringer eller undgå problemer. Det er ikke et spørgsmål om antallet af problemer i livet, men alene et spørgsmål om, hvor god man er til at skabe trivsel og frihed for bekymringer,” skriver hun i bogens indledning.

”Pseudoarbejde” (2018) af Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen

Antropolog Dennis Nørmark og filosof Anders Fogh Jensen vil med bogen skabe et opgør med en gammeldags måde at tænke arbejde på. De mener, det er på tide at tænke og handle anderledes, hvis vi ikke skal blive til grin over for både vores fremtid og vores fortid. For vi arbejder på lviet løs, men hvad laver vi egentlig i vores arbejdstid? Meningen med arbejdet er forsvundet, og løftet om fritid bliver aldrig indløst. Vi har for ”travlt med at lave ingenting”, som bogens undertitel indikerer.

”Pseudoarbejde er et udtryk for noget, der ligner arbejde, men som ikke er rigtigt arbejde. Det er arbejde, som er unyttigt eller sætter andre i gang med unyttige processer. Med udtrykket mener vi ikke, at folk snyder. Det er snarere pseudoarbejdet, der snyder. Skaden er allerede sket, og konsekvensen er, at vi får dårligere liv. Der sidder højtuddannede forskere, som skal skrive den samme artikel ti gange, og så downloades den kun to gange. Det er spild af talent og tid, der brændes af,” sagde Anders Fogh Jensen til Kristeligt Dagblad i forbindelse med bogens udgivelse.