Prøv avisen

10 mesterværker, du aldrig får læst

Værker af store forfattere som (fv) William Shakespeare, Jane Austen og Ernest Hemingway er enten gået tabt eller forblevet ufuldendte.

Mange store litterære værker bl.a. af Shakespeare og Jane Austen - er i historiens løb gået tabt.

Vi bringer her Smithsonians top-ti over de bøger, vi aldrig får mulighed for at læse. Listen er bl.a. baseret på Stuart Kellys meget roste The Book of Lost Books.

LÆS OGSÅ: Historiens 20 vigtigste bøger?

1. Homer: Margites
Iliaden og Odysseen var forløberne for den klassiske græske tragedie. Homers komiske heltedigt, Margites, spillede muligvis samme rolle for komedien. Det mente Aristoteles i hvert fald. Imidlertid er værket gået tabt, og kun få linjer af det har overlevet gennem omtale i andre forfatteres værker. Således skriver Platon om den tåbelige hovedperson, Margites: Han kendte til mange ting, men alle dårligt.

2. Bibelens manglende bøger
Både Det Gamle og Nye Testamente rummer referencer til dele af Bibelen, som ikke længere findes. Det Gamle Testamente omtaler bl.a. Israels Kongers Krønike og Judas Kongers Krønike. I Det Nye Testamente kan man f.eks. finde referencer til et tidligere og ikke længere eksisterende brev i Paulus Første Brev til Korintherne. Andre af Paulus breve er også gået tabt.

3. William Shakespeare: Cardenio
Teatertruppen The Kings men opførte Cardenio, også kaldet Cardenios historie, i 1613. Angiveligt var stykket baseret på en scene fra Cervantes Don Quixote, der var blevet oversat til engelsk året før. Muligvis skrev Shakespeare Cardenio sammen med John Fletcher, men stykket er forsvundet, hvilket bl.a. ærgrer forfatteren Stephen Marche. Værket ville have etableret en direkte forbindelse mellem skaberen af den moderne roman og alle tiders største skuespilforfatter, skrev han i Wall Street Journal i 2009.

4. Inventio Fortunata
I det 14. århundrede rejste en franciskanermunk, hvis navn i dag er gået tabt, fra Oxford rundt i Nordatlanten. Han beskrev det arktiske område i bogen Inventio Fortunata eller Opdagelsen af de Begunstigede Øer. Han gav Kong Edward III en kopi af sin rejseskildring i ca. 1360, og muligvis var flere eksemplarer i omløb, før de gik tabt. Indholdet blev dog citeret i andre bøger, og kartografen Gerard Mercator brugte i det 16. århundrede en omtale af Nordpolen som en kilde til sin illustration af Arktis.

5. Jane Austen: Sanditon
Da den britiske forfatterinde døde i 1817 efterlod hun 11 kapitler af en ufuldendt roman ved navn Sanditon. Bogen skildrer en kvinde, der besøger kystbyen Sanditon, mens den er ved at blive forvandlet til et badested. Bogens handling begynder at udvikle sig, da den bliver brat afbrudt. Flere forfattere har forsøgt at skrive en afslutning, der dog ikke har kunnet måle sig med de kapitler, som Austen til trods for, at hun var dødeligt syg formået at gøre uhyre levende.

6. Herman Melville: The Isle of Cross
I 1853 afleverede Helman Melville et manuscript hos forlaget Harper & Brothers. The Isle of Cross var baseret på en trist beretning, han havde hørt på øen Nantucket året før, om en datter af en fyrmester, der redder en skibbrudt sømand, gifter sig med ham for til sidst at blive forladt af ham. Af ukendte grunde afviste forlaget manuskriptet, og ingen eksemplarer af det er bevaret.

7. Thomas Hardy: The Poor Man and the Lady
I 1860erne betragtede en ung Thomas Hardy denne sin første roman som det mest originale, han endnu havde skrevet. Men den blev afvist af forlaget, og da han 50 år senere skulle gengive handlingen, havde han glemt mange vigtige detaljer i historien om et forhold mellem en bondesøn og en overklassekvinde. Muligvis inkorporerede han elementer fra den tabte roman i senere værker.

8. Robert Louis Stevenson: Dr Jekyll og Mr Hyde første udkast
Robert Louis Stevenson skrev angiveligt den første version af sin senere så berømte roman på få dage. Da hans kone, Fanny, læste manuskriptet, kritiserede hun det, og muligvis brændte han det for så at skrive et nyt. Andre kilder vil vide, at det var hende, der brændte det. Under alle omstændigheder skrev Stevenson romanen om og den blev hans mest succesrige værk. I hvor grad den endelige roman adskiller sig fra den første version, vil forblive et mysterium.

9. Ernest Hemingway: Roman om Første Verdenskrig
I 1922 gik flere af Ernest Hemingways tidlige noveller og udkastet til en roman tabt. De lå i en kuffert, som hans første kone, Hadley, havde med på toget fra Paris til Lausanne, hvor hun skulle møde ham. Hadley nåede frem, kufferten gik tabt på Gare de Lyon, og muligvis var tabet en medvirkende årsag til deres senere skilsmisse. Den tabte roman handlede om Hemingways egne erfaringer fra Første Verdenskrig.

10. Sylvia Plath: Double Exposure
Da den amerikanske forfatter tog livet af sig i februar 1963, efterlod hun 130 sider af en roman, som skulle have heddet Double Exposure. Ved sin død var hun stadig gift med digteren Ted Hughes, selv om deres ægteskab var gået i stykker. Han sagde senere, at han kendte til et ufuldtent romanmanuskript, men at det var forsvundet. Angiveligt skulle det have handlet om en hustru, en ægtemand og hans elskerinde tæt på Plaths og Hughes egen virkelighed.

Kilde: Smithsonian.com