De tre skjolde

John Donaldsons skjold. -- Foto: Leif Tuxen.
John Donaldsons skjold. -- Foto: Leif Tuxen.

John Donaldsons skjold

John Donaldson blev ridder af Dannebrogordenen den 9. maj 2004, da han

blev udnævnt til storkorsridder. Det er dette kors, man ser i bunden af skjoldet. På den sorte baggrund fremgår det, at det er hr. John Donaldsons skjold, og at

det blev givet den 9. maj 2004, fem

dage før han blev svigerfar til

kronprins Frederik. Øverst står

der Ad infinitum, der betyder Mod

uendeligheden, hvilket er John

Donaldsons valgsprog. Det

henviser til hans karriere som

professor i matematik. Selve

skjoldet er en tohovedet ørn

dækket af en sort galej. Dette

er MacDonald-klanens skjold,

og ovenover, i skjoldhovedets

blå felt, er to syvtakkede

stjerner, der omkranser det

matematiske symbol for

uendeligheden. De syvtakkede

stjerner er en henvisning til

Australien, idet australierne

benytter de syvtakkede stjerner i

deres heraldik. Oven over skjoldet

er en ranghjelm, som storkorsriddere

har ret til at benytte i deres våbenskjold, og oven på hjelmen er en rød løve. Den

benyttes i såvel Skotland som Tasmanien og øens hovedby, Hobart, hvor familien

levede det meste af kronprinsesse Marys barndom.

Kronprinsesse Mary

Ligesom sin far fik kronprinsesse Mary også sin orden, Elefantordenen, den 9. maj 2004, og dette fremgår af hendes skjold. Da ordet kronprinsesse ikke findes på latin, har man været nødt til at omskrive teksten en smule, således at det fremgår, at Mary er prinsesse af Danmark, Kronprinsens hustru. Dette fremgår også af den krone, der sidder oven på de to skjolde, der er inde i Kronprinsessens våbenskjold. Kronen er nemlig Kronprinsens krone og adskiller sig fra kongekronen. Når Kronprinsessen har fået to skjolde i et, skyldes det, at der i Danmark er tradition for, at kvinder, der bliver indgiftet i det danske kongehus, dels får deres eget skjold og dels det kongelige danske

våbenskjold. Det venstre i Kronprinsessens er således det danske

kongehus' skjold. Det består af fire felter. De to felter har de tre danske løver. Et felt har de to slesvigske løver, og endelig er der i det sidste felt den færøske ged, den grønlandske isbjørn og de tre kroner, der symboliserer Kalmarunionen. Over det hele er et rødt og gult skjold, der er Oldenburg-familiens skjold. Skjoldet til højre er derimod Kronprinsessens eget. Nederst er MacDonald-klanens skjold, og i skjoldhovedet har kronprinsessen som sin far de to syvtakkede stjerner, som symbol for Australien. I midten er en heraldisk rose, som Kronprinsessen selv har valgt som sit symbol.

Kronprinsesse Victoria

Den svenske kronprinsesse Victoria, der netop har besøgt Danmark, blev ridder af Elefantordenen på sin 18-års fødselsdag, hvilket fremgår af dateringen på hendes våbenskjold. Af skjoldet fremgår det også, at hun er tronfølger til den svenske trone, og derved har man undgået at bruge den på latin ikke-eksisterende kronprinsessetitel. Selve kronprinsessens skjold er næsten identisk med det svenske kongehus' skjold. En enkelt undtagelse er dog skjoldets tredje felt med en guld- og sortfarvet løve. Den symboliserer Väster-götland, som kronprinsessen er hertuginde over. Kronprinsessens skjold er omgivet af to løver – såkaldte våbenbærere. Det er der tradition for i Sverige, i Danmark derimod er det to vildmænd, der bærer våbnene. Våbenbærere og skjold er omkranset af et våbentelt i blå farver, der er Sveriges farve. Kronprinsesse Victorias skjold er ovalt i modsætning til kronprinsesse Marys. Det skyldes, at man i Sverige har tradition for, at kvindernes skjolde er ovale. Ligesom i kronprinsesse Marys skjold er der også over den svenske kronprinsesses en krone – nemlig kronprinskronen.

Kronprinsesse Marys skjold. – Foto: Leif Tuxen.
Kronprinsesse Marys skjold. – Foto: Leif Tuxen.
Kronprinsesse Victorias skjold. – Foto: Leif Tuxen.
Kronprinsesse Victorias skjold. – Foto: Leif Tuxen.