Prøv avisen

2013 gjorde Kierkegaard mere kendt

Over 5000 gange er Søren Kierkegaard i år nævnt i danske medier. – Foto: .

Søren Kierkegaards 200-års fødselsdagsår har gjort forfatteren og filosoffen til en eksportvare for Danmark, mener arrangørerne

For første gang er det talt op, hvor meget opmærksomhed Søren Kierkegaard har fået i 2013, 200-året for filosoffens fødsel.

I alt er der afholdt over 1000 foredrag og arrangementer om Kierkegaard i løbet af året. Flere end 11.000 folkeskole- og gymnasieelever har modtaget undervisning i hans filosofi, 23 højskoler har haft Kierkegaard på programmet, og der er udgivet 50 nye bøger.

Projektleder for Kierke-gaard 2013, der har stået for fejringen herhjemme, Andreas Harbsmeier, er yderst tilfreds.

Da der skulle søges tilskud til fejringen, var der en skepsis og lidt en automatreaktion i forhold til, at dette her ville være alt for tung og svær filosofi at formidle. Men resultaterne viser, at det er lykkedes at få filosofien over i nogle formater, hvor den kan komme bredt ud.

Andreas Harbsmeier hæfter sig dog især ved den internationale opmærksomhed, som blandt andet kan gøres op i 110 Kierkegaard-arrangementer i seks forskellige verdensdele.

Det viser, at Kierkegaard kan fungere som en eksportvare, for eksempel var der en Kierkegaard-konference i Cameroun. Og det er overraskende, at dansk tankegods er interessant så langt væk.

Pia Søltoft, lektor i systematisk teologi ved Københavns Universitet og tidligere leder af Kierkegaard Forskningscenteret, er også godt tilfreds med resultaterne. Hun mener, at Søren Kierkegaard er blevet mere kendt i den jævne befolkning i Danmark i løbet af året.

Mange danskere har faktisk Kierkegaards bøger stående. Enten fordi de har arvet dem eller købt dem gennem en bogklub. Men de fleste har ikke turdet åbne dem af misforstået ærefrygt. Og det tror jeg, at jubilæet har lavet om på.

Jonathan Lear, professor i filosofi ved Universitet i Chicago, er en af de udenlandske forskere, der har besøgt Danmark i forbindelse med Kierkegaards jubilæum og i øvrigt også deltaget i arrangementer i sit hjemland. Han undrer sig over, at man begynder at omtale lige netop Kierkegaard som en berømthed og eksportvare for Danmark på linje med H.C. Andersen og Lego.

Jeg tror, at Kierkegaard ville være rystet over tanken om, at han eller hans filosofi skulle kvantificeres. Han ville ikke have hadet noget mere. Det vigtige er, at folk, der læser ham, prøver at absorbere hans filosofi, og det er det, der ville betyde noget for ham.

Også Viggo Mortensen, professor emeritus i teologi ved Aarhus Universitet og leder af Folkeuniversitetet på Ærø, mener, at der er vigtigere ting end at sætte tal på udbredelsen af Søren Kierkegaard.

Denne her opregning har ikke det vigtigste med. På længere sigt var det vigtigste, at vi fik den fantastiske videnskabelige udgave af Kierkegaards samlede værker. Al fremtidig forskning i Kierkegaard vil tage udgangspunkt i denne udgave, og så ligger den frit tilgængeligt på nettet. Det er Kierkegaard-årets krone og vil være en milepæl fremover.

Alligevel giver tallene udtryk for, at fejringen var helt i hans ånd, mener Viggo Mortensen.

I lyset af den diskussion, der var ved kierkegaardårets begyndelse, har det været dejligt at se, at det kunne lade sig gøre selv uden de store midler. Og dermed blev fejringen i god overensstemmelse med Kierkegaards egen forestilling om, at han henvendte sig til den menige mand.