At turde at være til stede

Sognepræst Lone Vesterdal har skrevet en rørende og opbyggelig bog om tab og tro

Sognepræst Lone Vesterdal har skrevet en smuk bog om sjælesorg.
Sognepræst Lone Vesterdal har skrevet en smuk bog om sjælesorg. Foto: Claus Fisker/Scanpix.

Det er en meget smuk bog, Lone Vesterdal, sognepræst ved Bramdrup Kirke, har begået. Smuk, både når det gælder udseendet, og ikke mindre væsentligt når det gælder indholdet. ”Nedenom og hjem. Perspektiver på tab og tro” er da også skrevet af en særdeles kompetent person.

Lone Vesterdal er ikke blot cand.mag. i dansk og fransk og cand.theol., men har desuden en master i teologisk sjælesorg, og det kan mærkes. Men hvad der er endnu væsentligere end den åbenbare faglige kompetence, hvormed hun skriver, er den lige så åbenbare personlige erfaring, der ligger bag alle overvejelser.

Dertil kommer så en betydelig grad af empati i forhold til den sørgende og derfor sårbare, som gør læsningen så givende og meningsfyldt hele vejen igennem.

Lone Vesterdal vil i sin bog gerne bringe den kristne tro i spil som en væsentlig ballast og eksistentiel ressource, når et menneske rammer bunden på grund af sorg og savn. Lone Vesterdal skriver, at hun i stedet for en lægelig recept fulgt af diagnoser, gode råd og formaninger om ændret levevis gerne ville kunne ordinere en salme eller måske ligefrem en gudstjeneste.

Det betyder ikke, at Lone Vesterdal udtrykker despekt for lægevidenskaben og dens resultater, det betyder blot, at hun har blik for, at den sjælelige omsorg er af mindst lige så afgørende betydning for den alvorligt syge eller sørgende som den medicinske. Hun ved, at ”forklaringer aldrig har hjulpet, når livet var slemt. Det har derimod kærligt nærvær”.

Og det er netop her, bogen har sit fokus: i det kærlige nærvær. Det drejer sig om at turde være til stede, også når man ”er gået nedenom”, når den livstruende krise har ramt én, at man tør erkende, at man har nået bunden, angst, opgivende og rådvild, for at man der i den største hjælpeløshed kan finde styrke og fornyet livsmod i den tro, at dér, helt på bunden, der tør Gud også være. Ja, at det måske endda er sådan, at man må ”nedenom”, før man kan komme ”hjem”.

Der findes ingen smutvej uden om krisens dødlignende mørke frem til fornyet livsmod og afklaring. Lone Vesterdal afstår klogeligt fra at ville forsøge at forklare det ondes problem, hvorfor lidelsen rammer os så tilfældigt og ubarmhjertigt. Hun bringer i stedet to meget forskellige, men hver især fremragende, eksempler på, hvilken troserfaring mødet med dette livets barske grundvilkår kan frembringe.

Det ene eksempel er den engelske litteraturprofessor C.S. Lewis' (1898-1963) to selvbiografiske bøger ”Overvældet af glæde” og ”En sorgens dagbog” samt ikke mindst hans syv bind lange romanserie om landet Narnia.

Det andet eksempel er den italienske digter Dante Alighieris (1265-1321) ”Den guddommelige komedie”.

I begge tilfælde beskrives de altafgørende troserfaringer, som vandringen i dødens dal bibringer disse i tid og rum meget væsensforskellige forfattere og deres læsere her under kyndig vejledning af Lone Vesterdal.

Bogens 12 afsnit er i øvrigt bygget op omkring fortolkningen af 12 salmer, heraf de fleste af Grundtvig. Netop hans salmer viser sig i Lone Vesterdals glimrende fortolkning at indeholde værdifulde erfaringer med netop dette at ”gå nedenom og (derefter at komme) hjem”. Gode eksempler er: ”Gud Helligånd, vor igenføder”, ”Aftensukket, nattegråden” og ”Der er en vej, som verden ikke kender”.

Til samtlige bogens afsnit er knyttet en billedmeditation, opbygget efter et fast, klassisk skema, men med vekslende tekster, temaer og billeder. Denne form er angiveligt valgt, fordi der findes situationer så kaotiske og vanskelige at håndtere, at billeder fungerer mere forløsende end mange ord.

Billederne er mange der er flere end dem, der er knyttet til meditationerne og de er alle velvalgte, det vil sige, at de fungerer optimalt i situationen. Til dem, der gennem meditationen kan finde trøst og hvile, må bogen være en gave, men enhver, der har følt på sin egen krop, hvor ondt livet kan gøre, eller som blot vil ruste sig til at kunne være kærligt til stede, når andre nære og kære rammes på livslysten og glæden, vil kunne finde umådelig meget godt i denne i bedste forstand opbyggelige bog.

Lone Vesterdal: Nedenom og hjem. Perspektiver på tab og tro. 238 sider. Aros Forlag.