Biblioteker gavner uddannelse

Halvdelen af danskerne mener, at folkebiblioteket har hjulpet dem med at gennemføre skolen

En familie læser bøger på Tårnby Bibliotek. For hver anden dansker har besøg på biblioteket hjulpet dem til at komme igennem skole, gymnasium eller anden uddannelse, viser undersøgelse.
En familie læser bøger på Tårnby Bibliotek. For hver anden dansker har besøg på biblioteket hjulpet dem til at komme igennem skole, gymnasium eller anden uddannelse, viser undersøgelse. .

Går det trægt med lektierne, og føles bøgerne umådeligt tunge i tasken, hjælper det måske med tur på biblioteket.

For hver anden dansker har netop det hjulpet dem til at komme igennem skole, gymnasium eller anden uddannelse.

Det viser en ny undersøgelse lavet for Danmarks Biblioteksforening af Epinion og Moos-Bjerre Analyse.

”Det understreger den store samfundsmæssige betydning, bibliotekerne har i dag,” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen.

Undersøgelsen er baseret på 1160 interview med et repræsentativt udvalg af danskere. Og det er især unge, der oplever, at bibliotekerne giver dem et nødvendigt skub til at få læst lektierne. Blandt de adspurgte danskere mellem 15 og 29 år er det næsten to ud af tre, som personligt har oplevet, at biblioteket har hjulpet dem til at klare skolen eller uddannelsen.

Undersøgelsen viser desuden, at det særligt er folk med en gymnasial uddannelse samt en mellemlang- eller lang videregående uddannelse, som har gavn af bibliotekerne.

Biblioteksformanden glæder sig over, folkeskolereformen, der effektiveres efter sommeren, lægger op til et tættere samarbejde mellem bibliotek og skole. Bibliotekerne kan tydeligvis spille ind helt konkret med nogle nyttige elementer i danskernes uddannelsesforløb, påpeger Steen B. Andersen.

Det er muligheden for at låne bøger gratis, der gavner unges færdigheder til gavn for skolegangen, mener Miranda Wernay Dagsson, der er formand for Danske Skoleelever.

”Det varierer meget fra person til person. Men biblioteket fylder meget hos mange elever. Personligt blev jeg god til at læse, fordi jeg kunne gå på biblioteket og låne bøger og udfordre mig selv,” siger formanden, der understreger, at det ikke nødvendigvis er skolerelateret litteratur, der bliver lånt, men alt fra fantasy til romaner, der gør skoleelever bedre læsere.

En anden undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening viser, at 76 procent af danskerne mener, at biblioteket er med til at få folk til at læse. Og over halvdelen har personligt oplevet at blive inspireret til at tage en bog i hånden ved at komme på biblioteket.