Unge finder frirum i kunst og kultur

Det er vigtigt for unge at tage del i kunst- og kulturlivet, konkluderer ny rapport

”Det er vigtigt i en tid, hvor vi sætter så meget fokus på faglighed, at man sikrer sig, at børn og unge også udvikler det æstetiske og sanseprægede sprog," siger kulturminister Marianne Jelved.
”Det er vigtigt i en tid, hvor vi sætter så meget fokus på faglighed, at man sikrer sig, at børn og unge også udvikler det æstetiske og sanseprægede sprog," siger kulturminister Marianne Jelved. . Foto: Viggo Rivad.

I en tid, hvor mange unge møder stigende krav om karrierevalg og målrettethed på ungdomsuddannelserne, bliver kunst- og kulturområdet opfattet som et vigtigt alternativ til undervisningen.

Det fastslår en ny rapport fra Center for ungdomsforskning under Aalborg Universitet, der også peger på, at kunst og kultur kan være med til at udvikle de unge og give dem bedre betingelser for at træffe vigtige valg i livet.

Rapporten er baseret på interviews med 34 unge, som har deltaget i modelforsøg om ungekultur på initiativ af Børnekulturens Netværk under Kulturministeriet.

De seneste tre år har unge over hele landet kunnet deltage i 10 kunst- og kulturprojekter, der omfatter musik, teater, film, litteratur, arkitektur og design. En af de unge, som har deltaget i et af projekterne, er 23-årige Laura Troi. Hos det borgerdrevne kulturværksted ”Kulturskaberne” har hun blandt andet haft mulighed for at arrangere udstillingen ”Plantelaboratoriet” på Nørrebro i København om fødevareproduktion.

”Det er rigtig fedt at mærke, at man har kæmpet for noget og så se det lykkes,” siger Laura Troi, der samtidig fortæller, at hun er blevet klogere på, hvad hun kan forestille sig at beskæftige sig med fremover.

Projekterne har udfoldet sig i ungdomskulturhuse, kulturinstitutioner, folkeskoler og i offentlige rum, hvor unge færdes og lever, og erfaringerne tages nu videre i initiativerne i forbindelse med kulturministerens nyligt udsendte strategi for unges møde med kunst og kultur.

Kulturminister Marianne Jelved (R) mener, det er helt afgørende at inddrage de unge i kulturlivet, fordi det bidrager til at give dem indhold i tilværelsen.

”Det er vigtigt i en tid, hvor vi sætter så meget fokus på faglighed, at man sikrer sig, at børn og unge også udvikler det æstetiske og sanseprægede sprog. Det er det sprog, de skal bruge, når de skal formulere, hvad meningen med deres liv skal være udover at tjene penge, så de kan forsørge sig selv,” pointerer Marianne Jelved.

Souschef på Center for ungdomsforskning, Niels Ulrik Sørensen, mener, at individualiseringen har skabt en større tendens til, at unge mennesker føler, at de er alene i verden og skal skabe sig selv.

”Der er hele tiden en sporing mod et hurtigt og præstationsorienteret liv, og der kan kulturen være et frirum. Det, vi kan se ud fra rapporten, er, at når unge deltager i kunst- og kulturprojekter, skaber det et rum for refleksion, eftertænksomhed og selvkonstruktion, som man ellers ikke har i et ungdomsliv, der er meget præget af konkurrence, med fokus på uddannelse, hastighed og at klare sig godt.”

I slutningen af maj lancerede kulturminister Marianne Jelved (R) en strategi for børn og unges møde med kulturen.

”Vi skal brede kunst og kulturlivet ud i samfundet, og her skal kommunerne og institutionerne være med. De skal bidrage til, at alle børn og unge har mulighed for at være med, så det ikke kun er forbeholdt børn, der bor i familier, som hver anden weekend tager på kunstmuseum eller i teatret,” siger hun.