Herning hylder salmedigter

Salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen er som nævnt her i avisen i tirsdags netop fyldt 80 år, og den runde dag markeres på lørdag - med fødselarens medvirken - med en sangaften på Herning Gymnasium. Lisbeth Smedegaard Andersen har også skrevet en række bøger om kunst og tro og vil desuden deltage i et arrangement lørdag eftermiddag i Gjellerup Kirke, hvor hun mødes i samtale med kunstneren Peter Brandes.

Mandag fortæller hun på biblioteket i Herning om sin erindringsbog, ”Det begyndte med jomfru Sørensen”.

Hendes tilknytning til Herning daterer sig tilbage til barndommen og ungdommen.

Lisbeth Smedegaard Andersen kom som syvårig fra Præstø til Herning, hvor hun tog studentereksamen. Gennem 35 år som præst har hun skrevet 150 salmer, hvoraf de første blev udgivet af Herning-forlæggeren Poul Kristensen.

Sangaftenen er arrangeret af en kreds af byens borgere, som med dette arrangement ønsker både at ”kvittere” for de 30 bøger, Lisbeth Smedegaard Andersen har udgivet gennem årene, og hylde hende for et flittigt og alsidigt virke i kulturlivet som forfatter, avisskribent, salmedigter og foredragsholder.

Der bliver festtaler af biskop Elof Westergaard, Ribe, og Hernings kultur-udvalgsformand, Johs. Poulsen.

Desuden medvirker Vestjysk Koncertkor og MidtVest Pigekor samt solister, og fire af de komponister, som har sat melodi til hendes salmer.