Prøv avisen

500 år gammelt hus lå under gulvet

Selvom arkæologerne kun har gravet de få centimenter ned, har de fundet tydelige syldsten, der var datidens bygningsfundament af kampesten eller andre sten fra naturen. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Arkæologer fra Nordjyllands Museum har med afdækning af jordlag på bare 30 centimeter fundet blandt andet et køkken med ildsted fra omkring år 1500

Det er ikke altid nødvendigt med gravkøer og store huller, når arkæologer opdager interessante ting fra vores fælles kulturarv. Det har et fund midt i Aalborgs centrum nu vist.

Her er en bygherre i gang med at renovere et 400 år gammelt bindingsværkshus, som i sig selv er lidt af et klenodie, og bare ved at grave i de øverste 20-40 centimeter jordlag inde i bygningen har arkæologer fra Nordjyllands Museum fundet gulvet fra et endnu ældre hus.

”Det, der er så fint ved denne lille udgravning, er, at hele gulvet i huset fra omkring 1500 ligger bevaret i de øverste 30 centimeter kulturlag. Det viser en typisk Aalborg-planløsning fra dengang og stemmer overens med, hvad vi har set andre steder i byen. Men det er første gang, vi har set noget, der er så velbevaret og let at tolke som det her hus i Nørregade,” fortæller Christian Klinge, der er arkæolog på Nordjyllands Museum.

Udgravningen viser en veldefineret planløsning. I det forreste rum ud mod gaden har den fine stue været med kridtgulv. Et par meter bagud i huset har en væg på tværs adskilt forstuen fra rummet bagved, der har været husets hjerte.

Her har både været køkken, spisestue og soveværelse i ét og samme rum. Køkkenets ildsted har været en flade på gulvet beklædt med munkesten med en overbygning til at fange gnisterne. Tæt op ad ildstedet har der stået en kakkelovn, som har været opbygget i ler med fine kakler. Den har været fyret fra køkkenets ildsted, og forstuen har derfor været fri for røg. Bagest i huset har der været et værksted.

Selvom arkæologerne kun har gravet de få centimenter ned, har de fundet tydelige syldsten, der var datidens bygningsfundament af kampesten eller andre sten fra naturen.

Den første bygning er formentlig jævnet med jorden, hvorefter man har jævnet ud med byggeaffald og lagt det nye fundament af syldsten for at bygge det nuværende hus på adressen.

Dette 400 år gamle bindingsværkshus er i sig selv interessant, fordi det er et fint eksempel på Aalborgs bindingværkstradition, der er karakteriseret ved meget tømmer i konstruktionen og kun sparsom eller slet ingen udsmykning.

Når huset er færdigrenoveret, åbnes en loungebar, og husets nye ejere finder husets historie så interessant, at de i samarbejde med Nordjyllands Museum vil formidle fortiden videre til nutidens gæster.