Allahs slaver og Guds børn

Midt i den store søgen efter religiøs konsensus er det gavnligt med en teologisk kyndig bog, der klart beskriver de dybe kløfter mellem islam og kristendom. Forfatterne går lige til kernen i den store forskel i menneskesyn og gudsopfattelse

Massoud Fouroozandeh, der er konverteret fra islam til kristendommen, har skrevet "Islam og kristendom, ligheder og forskelle" sammen med Marianne Søndergaard. –
Massoud Fouroozandeh, der er konverteret fra islam til kristendommen, har skrevet "Islam og kristendom, ligheder og forskelle" sammen med Marianne Søndergaard. –. Foto: Hans Christian Jacobsen.

LÆS MERE OM ISLAM HER
LÆS MERE OM KRISTENDOM HER
LÆS MERE OM ISLAMKRITIK OG YTRINGSFRIHED HER

Udgangspunktet er nøje gennemtænkt i den nye bog "Islam og Kristendom ligheder og forskelle". Den er skrevet af den frafaldne muslim og teologistuderende Massoud Fouroozandeh og teolog Marianne Søndergaard, og de vil ikke for enhver pris skabe konsensus. Tværtimod bliver det fra bogens start slået fast, at islam og kristendom er lige så forskellige som olie og vand, og i stedet er formålet at forsyne læseren med så meget viden som muligt.

Læseren føres igennem en beskrivelse af religionernes historie, skrifter, praksis, vigtigste begreber og syn på forskellige etiske spørgsmål, og bogen er bygget op med faktabokse og forklaringer på alt lige fra muslimernes syn på billedforbud og jihad til begrebet antikrist og den evangelisk lutherske kirke. For den religiøst vidende er der meget kendt stof, men for menigmand kan bogen skabe masser af ny indsigt, og samtidig er der faktisk tale om en ret bemærkelsesværdig udgivelse. Tonen er nemlig yderst klar, for ikke alene er religionerne ifølge denne bog vidt forskellige. Forfatterne lægger heller ikke skjul på, at kristendommen er at foretrække, og den form for subjektivitet er vi ikke forvænt med.

Især kommer den til udtryk i beskrivelsen af gudsopfattelse. Her møder vi diskussionen om, hvorvidt de to grupper i virkeligheden tror på den samme Gud, og forfatterne slår fast, at forskellen mellem kristendommens Gud og islams Allah er fundamental. Dette forklares således: "Tanken om, at Allah skulle forlade sin evige, ophøjede plads i himlen og gå ind i tiden og i menneskets historie, fordi han elsker mennesker og har medlidenhed med dem, er for en muslim aldeles utænkelig og endda fornærmende. Allah har intet med menneskers liv og tilværelse at gøre. Han har kun ét forhold til mennesker: De er hans slaver eller tjenere og skal adlyde ham ubetinget."

Manglen på kærlighed fra Allah til mennesket er en helt central pointe i bogen, og mens muslimerne fremstilles som Allahs undertrykte slaver og de kristne som Guds elskede børn, er også karakteristikken af Muhammed som politisk krigsherre klar. Der dokumenteres flittigt i Koranen, og formuleringerne fremstår ikke som løse påstande, men man fornemmer, at den ene konverterede forfatter er grundig træt af den religion, han er født ind i. En sætning som: "Islam er ikke en tro i udvikling, men er tværtimod frosset fast i rigide dogmer og strenge ritualer," levner ikke meget rum for nuance. Bogen er lykkeligt fri for politisk korrekte forsøg på at stryge islam med hårene, men af og til nærmer fremstillingen sig faktisk den modsatte grøft.

Og mens mennesket altså ikke i sig selv har nogen værdi for Allah, beskrives kristendommens Gud som den, der barmhjertigt rækker ud efter sin skabning, og bogen rummer en grundlæggende skelnen mellem muslimsk og kristent menneskesyn. Der skal bestemt ikke herfra lyde protest mod den udlægning, og det er rart til en afveksling at få religionerne udlagt af kyndige teologer og ikke af konfliktsky forskere.

Men for den, der opfatter muslimerne som en jaget minoritet, vil bogen utvivlsomt provokere med sin værdiladede tone, der går igen i det afsluttende afsnit om integration. Forfatterne understreger, at hvis ikke de troende muslimer i sekulære samfund vil gradbøje de islamiske forskrifter, kan succesfuld integration reelt ikke ske.

Indholdsmæssigt er bogens største styrke, at den ubetinget fastholder forskellene mellem de to religioner, for et markant problem i debatten herhjemme består i den udbredte idé om, at islam og kristendom dybest set kan komme ud på ét. Vi må efterhånden være nået derhen, hvor forsøget på kunstigt at udglatte tværs hen over afgrundsdybe kløfter er fortid, og med sin skarpe skelnen mellem islam og kristendom udgør denne bog et skridt i den rigtige retning. For den, der kan rumme den klare holdning til Allahs slaver og Guds børn, er bogen en berigelse. For den, der ikke kan, er den nok snarere en provokation, og begge dele er der brug for.

Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard: Islam og kristendom, ligheder og forskelle. 337 sider. 249 kroner. ProRex.

kultur@kristeligt-dagblad.dk

LÆS MERE OM ISLAM HER
LÆS MERE OM KRISTENDOM HER
LÆS MERE OM ISLAMKRITIK OG YTRINGSFRIHED HER

Foto: Hans Christian Jacobsen.