Prøv avisen

Amatørarkæolog finder ridders 600 år gamle segl

Nationalmuseet modtager hvert år mellem 30 og 40 seglstamper til danefævurdering. Men det er sjældent, at seglet kan knyttes til en person, som kendes fra historiske kilder. Foto: Nationalmuseet/Free

For første gang i 25 år er der fundet en seglstampe, som matcher et sejlaftryk på et dokument.

Amatørarkæologen Hjalte Wadskjær Mølgaard gjorde et usædvanligt fund, da han gennemsøgte marken Sallingholm i Nordjylland.

Her fandt han nemlig et 600 år gammelt segl - en slags middelalderens NemID. Seglet har tilhørt adelsmanden og ridderen Niels Krabbe. Det oplyser Nationalmuseet på sin hjemmeside.

Det er ikke usædvanligt, at seglstamper fra middelalderen dukker op, men det sker sjældent, at en funden seglstampe også matcher et sejlaftryk på et dokument.

Sidste gang, det skete, er mere end 25 år siden, da man nord for Roskilde Domkirke i 1992 fandt et fragment af en seglstampe, som havde tilhørt hertug Christoffer, Valdemar Atterdags søn.

Hjalte Wadskjær Mølgaard kalder sit fund et af højdepunkterne i de år, han har gået med metaldetektor.

- Det gav en helt vild rus, da jeg stod med den i hånden. Seglstamper er rigtig sjove at finde, for indimellem kan man finde ud af, hvem de har tilhørt, og denne har jo ikke tilhørt hr. hvem som helst, siger han ifølge Nationalmuseet.

Blandt tusindvis af dokumenter, som ligger i Rigsarkivets magasiner, er et dokument fra 1408. Og på netop dette dokument pressede Niels Krabbe sin seglstampe ned i et stykke varm voks den 23. april i 1408.

På den måde har man kunnet konstatere et match mellem seglstampe og seglaftryk.

En seglstampe var datidens form for underskrift. Når man havde sat sit seglaftryk, var en aftale underskrevet og juridisk gyldig.

Lisbeth Imer, seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, har aldrig før i sine ti års arbejde med danefæ fundet et match mellem en seglstampe og et aftryk på et dokument.

- Vi får mellem 30-40 seglstamper ind til danefævurdering hvert år, og det er sjældent, at vi kan knytte denne helt personlige genstand til en person, som vi kender fra historiske kilder.

- Så da det blev tydeligt, at seglstampens ejermand var adelsmanden Niels Krabbe, blev jeg begejstret, siger hun ifølge Nationalmuseet.

/ritzau/