H.C. Andersens eventyr er en gave for livet

For nutidens unge er ”Læs Andersen!” en tænksom og uhyre vidende og velafbalanceret håndsrækning

Media caption
Statue af H.C. Andersen i Kongens Have. Foto: Bax Lindhardt / Ritzau Scanpix

Selvfølgelig skal unge mennesker læse H.C. Andersen. Selvfølgelig skal der undervises i hans eventyr i folkeskolens ældste klasser så vel som i gymnasiet og på universitetet. Og selvfølgelig kræver det både indføring og udlægning af H.C. Andersens dybsindige univers. Kompetent vejledning ganske enkelt. Og ”Læs Andersen!” skrevet af Steen Beck er det helt selvfølgelige svar på ethvert af disse krav, hverken mere eller mindre.

Steen Beck er ph.d., lektor og forsker på institut for kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, og efter flere udgivelser om andre genrer har han nu kastet sig over en tolkning af H.C. Andersens eventyr. Eller mere bestemt i alt syv eventyr nemlig: ”Nattergalen”, ”Hyrdinden og Skorstensfejeren”, ”De røde Sko”, ”Skarnbassen”, ”Alt på sin rette Plads!”, ”Snedronningen” og ”Skyggen”.

Som det ses, er der tale om syv meget forskellige eventyr, både hvad stil, genre og emner angår. Med dette valg lykkes det for Steen Beck at kommer helt rundt om H.C. Andersen, ikke blot som genial poet, men også som filosof, samfundskritiker og kristent menneske med mere. De syv eventyr har hver fået sit kapitel, hvor Steen Beck giver ikke blot sin personlige men også sin fagligt meget kompetente analyse af H.C. Andersens tekster. Gammelkendte aspekter formuleres på ny, og nye aspekter kommer til. Hver en sten bliver vendt, uden at der på noget tidspunkt foretages tolkningsovergreb på eventyrene, og der henvises gavmildt til andre forskeres indsigter. Dertil kommer, at disse syv kapitler med stort udbytte kan læses af enhver med kærlighed til H.C. Andersen og hans eventyrunivers.

Hvad resten af bogen angår, er den, som også bogens undertitel lader forstå, først og fremmest tænkt som en hjælp til de undervisere, der skal formidle H.C. Andersen til unge mennesker, der hverken har et forhold til ham – undtagen måske som et minde fra barnekammeret – til hans tid eller til hans åndelige univers i det hele taget – for slet ikke at tale om hans gudstro. Der er meget litteraturteoretisk og filosofisk ret tungt stof i bogen, og det er, som det skal være i en fagbog beregnet for fagfæller.

Til den kyndige underviser med fagligheden i orden, men med brug for hjælp til at knække den Andersen’ske kode og gøre hans livsfilosofiske indsigter interessante og brugbare. For nutidens unge er ”Læs Andersen!” en tænksom og uhyre vidende og velafbalanceret håndsrækning. I et værdifuldt sidste afsnit drøfter Steen Beck undervisningserfaringer og -problemer med tre gymnasielærere, så også de konkrete problemstillinger bliver tilgodeset. Med Steen Becks bog er H.C. Andersen taget ud af barnekammeret, og det er med overbevisning gjort tydeligt, at H.C. Andersens eventyr er en gave for livet – en gave til voksne. Det er svært at skjule sin begejstring.