Prøv avisen

Anmeldelse: Rønn Hornbechs bog om H.C. Andersen bør få mange læsere

Nyt og gammelt mødes i Birthe Rønn Hornbechs bog – også her på billedet, hvor H.C. Andersen-statuen ved Rådhuspladsen i København skuer mod det nye Industriens Hus. – Foto: Christian Lindgren/.

Birthe Rønn Hornbechs nye bog om H.C. Andersen har blandt andet fokus på kristendommen i eventyrene og bør få mange læsere

At juristen og politikeren Birthe Rønn Hornbech (V) kan mere end sit fadervor, kommer næppe bag på dem, der har fulgt hendes virke gennem årene. Men måske vil det alligevel overraske en og anden, at hun også er en absolut kapacitet, når det gælder Danmarks største digter, H.C. Andersen.

Birthe Rønn Hornbech ikke blot kender sin H.C. Andersen, hun elsker også hele hans forunderlige eventyrlige, humoristiske univers, og det så meget, at hun nu har skrevet en bog om Det evigt Menneskelige hos denne sin yndlingsdigter.

Birthe Rønn Hornbech skriver i sit forord, at hun har opdelt sin gennemgang af skal det vise sig i alt 62 af de 156 eventyr, H.C. Andersen skrev, i fire afdelinger. Første afsnit handler under overskriften Jeg vil vinde de kommende slægter om de eventyr, som Rønn Hornbech fik læst op af sin tante som barn, og som da gjorde et uudsletteligt indtryk på hende. Birthe Rønn Hornbech skriver medlevende om barnets indgang til eventyrene og understreger, hvor vigtigt det er, at selv små børn bliver præsenteret for lødig litteratur.

Andet afsnit Og så bliver man berømt omhandler de eventyr, hvori H.C. Andersen giver indblik i sit eget eventyrlige liv fra fattig skomagerdreng til verdensberømthed.

LÆS OGSÅ: Anmeldelse: Et liv i grafik

Tredje afsnit Eksistenser er helliget de eventyr, hvor H.C. Andersen viser sine store psykologiske evner i portrætteringen af mange meget forskellige livsskæbner fra alle sociale lag.

Endelig handler sidste afsnit under overskriften Ham alene æren om H.C. Andersen som forkynder af kristendommen.

Disse fire afsnit er igen under nye overskrifter inddelt i mange underafsnit. Alle med en forbilledlig klar og logisk opbygning, som gør det til en sjældent fornøjelig læseoplevelse at bevæge sig fra afsnit til afsnit. Men den helt afgørende grund til, at politikeren med sin bog giver læseren en særlig frydefuld oplevelse, er den måde, hvorpå hun angriber stoffet. Det er nemlig lykkedes hende i én og samme bevægelse at anlægge hele fire synsvinkler på de læste eventyr. Med stor livlighed fortæller hun om, hvordan hun selv har oplevet de enkelte eventyr fra tantes oplæsninger i førskolealderen frem til moden alder og indsigt, hvor ikke mindst erfaringerne som offentlig anklager bliver inddraget. Klogt og tænksomt.

Birthe Rønn Hornbech læser også mange af eventyrene med skarpe samfundskritiske øjne. Kemisk renset for partipolitik og selvoptagethed mærkes erfaringerne med at være en del af det offentlige rum og hendes store sociale indsigt og deraf følgende indignation. Også pressen får sin bekomst.

Gennemgangen af Det er ganske vist er helt ubetalelig vittig, helt i eventyrets egen ånd. Endelig er det en stor styrke, at Birthe Rønn Hornbech er så belæst i hele digterens produktion, hvilket betyder, at hun ubesværet er i stand til at placere de omtalte eventyr i H.C. Andersens egne livssituationer. Det gælder både hans omtumlede livshistorie og den selvforståelse, der udsprang heraf, samt de helt aktuelle omstændigheder omkring de enkelte værkers tilblivelse. Eventyrene bliver læst med Birthe Rønn Hornbechs briller foruroligende aktuelle, og digteren selv utrolig nærværende.

Sidst, men ikke mindst fokuserer Birthe Rønn Hornbech med stor indsigt og indlevelse på H.C. Andersens forhold til kristendommen og den forkyndelse, som mange af eventyrerne indeholder. Det bliver gjort tydeligt, at hele H.C. Andersens digterværk er båret af en oprigtig tro på og tillid til den gode Gud.

Birthe Rønn Hornbech bør få mange læsere. Det fortjener hun.

kultur@k.dk