Arkiv over historiske danske taler truet på livet af finanslov

Arkivet Danske Taler står til at blive beskåret med 800.000 kroner på finansloven. Gennemføres besparelsen, betyder det, at arkivet over de vigtigste taler på dansk mister millioner i fondsstøtte og må lukke sit sekretariat

I 1942 holdt statsminister Thorvald Stauning med meget besvær nytårstalen til radiolytterne fra en stol på hospitalet. Han døde fire måneder senere.
I 1942 holdt statsminister Thorvald Stauning med meget besvær nytårstalen til radiolytterne fra en stol på hospitalet. Han døde fire måneder senere.

I arkivet Danske Taler kan man finde manuskripterne til de taler, der bragte det danske folkestyre til verden i 1849. Elever i dansk, historie, samfundsfag og retorik kan søge i en samling af over 2000 taler, og mennesker, der er interesseret i talekunst, kan deltage i arrangementer som "Talefest 2022 – Musik og taler om håb på Skamlingsbanken", der holdes 30. september på den historiske lokalitet syd for Kolding.

Men selvom det lille arkiv over dansk talekunst gennem de seneste fire år har eksisteret for en beskeden offentlig støtte på 800.000 kroner om året, er det ikke sikkert, at aktiviteterne kan fortsætte i 2023, eftersom regeringen i sit udspil til finanslov har valgt at lade støtten til Danske Taler bortfalde.