Prøv avisen

Barnets skæve blik på verden

0Den nye bog indeholder alle de store og vigtige eventyr: ”Fyrtøiet”, ”Nattergalen”, ”Tante Tandpine” med flere. Men vi får også velvalgte dagbogsoptegnelser, klip fra romanerne, rejseskildringer, digte og lidt avisindlæg. – Foto: Christian Ringbæk.

Finn Hauberg Mortensen har sammenstykket et vidunderligt udvalg af H.C. Andersens skæve skrifter i en yderst appellerende bog fra forlaget Vandkunsten

Hvor er det godt, at der af og til laves antologier af klassikeres hele forfatterskaber i dette tilfælde af H.C. Andersens. Og hvor er det godt, at det kan udgives i så smukt et udstyr, som forlaget Vandkunsten præsterer det.

Et lille lommeformat med tættrykte sider og kapitler, der kommer lige efter hinanden på samme side i såkaldt omløb og alt sammen indbundet. Simpelthen en bogæstetisk nydelse! Og yderligere lægger forlaget op til en hel serie i dette format man må håbe, satsningen lykkes!

Finn Hauberg Mortensen får lov til at lægge ud med sit udvalg af H.C. Andersen under titlen Skæve skrifter. Det skæve ser Hauberg Mortensen i det ekspressive talesprog, som Andersen formåede at skabe med sin naivitet og derigennem overskride sin tid op imod vores.

Selvfølgelig får vi alle de store og vigtige eventyr: Fyrtøiet, Nattergalen, Tante Tandpine med flere. Men vi får også velvalgte dagbogsoptegnelser, klip fra romanerne, rejseskildringer, digte og lidt avisindlæg.

Og straks på de første sider kender man Andersen igen, optegnende alt muligt mellem himmel og jord, ligesom hans tegninger kan gøre det. I skrift laver han sine egne fotografier på en tid, hvor man ikke havde elektroniske lommekameraer. Han må optræde lidt for de forskellige familier, han logerer hos, men han godter sig: Jeg fik nu foræret af Wulff de 3 Bind han har oversat af Skak (Shakespeare, red.). De ere paa Skrivepapiir og saa brilliant indbundne som et Scheckspearsk Stykke fortiener, nu da jeg er ene paa mit Kammer tusener følelser gennemstrømme mig o hvad har Gud ikke giort for mig, det gaaer mig som Aladdin, der siger i Slutningen af Stykket i det han seer ud af Vinduet paa Slottet. (Dagbog, 1825).

Som man kan se, er den oprindelige bogstavering opretholdt. Andersens stavning er selv et lille mærke på den skæve tilgang til dannelsen, der gjorde ham så god og på vej til moderniteten. Og man lægger mærke til, hvordan han ser sig selv opfylde litterære mønstre, her Aladdin og ganske efter Guds plan, som han taknemmelig ser sig selv fuldkommengøre. Alting peger ind mod ham selv, al fremmed opmærksomhed labber han i sig.

Det er, som om han forbedrer sit cv ved alle de berømtheder, han trykker i hånden, og som interesserer sig for ham. Og skrive det ned, kan han.

Følg ham her, hvor han ser det berømte glaspalads ved London, som han besøger under sit besøg hos Charles Dickens: Det er som en heel By under Tag, som om alle store Byers glastækkede Passager samlede sig paa Kryds og tværs i svævende Pulpiturer og Galerier. Det er som man saa en mægtig Fees Trylleslot med rigt udstyrede Haller, vexlende som hendes Luner.

Andersen ser sit eget eventyr uden for sig. Den reelle verden er en bekræftelse på de indre fantasier i en sådan grad, at man hører Ørsteds kerneromantiske formulering for sit indre øre: Hvad Aanden lover, det holder Naturen.

Men Andersen glemmer heller ikke sit eget udspring i folkets lavere lag, således i en betragtning over nullet: Det er Nullerne, der udgjøre den kjære Guds største Summa, det er paa en Maade den arbejdende Classe, og derfor maae vi bede vor Herre, naar vi se saadan en lille rund Ting, at ere vi et Nul i denne Verden, vi da altid maae være et rundt, sundt Nul, og naar Han engang adderer os sammen i Evigheden og subtraherer de Onde fra de Gode, da vi maae komme paa vor rette Plads. Amen.

Finn Hauberg Mortensen har sammenstykket et vidunderligt udvalg af H.C. Andersen og hans barnlige, naive tilgang til en verden, som ellers af hans samtidige skjultes i æstetiske, etiske eller religiøse begreber. I forhold til disse var Andersen skæv!

kultur@k.dk

H.C. Andersen: Skæve skrifter. Udvalg og efterskrift ved Finn Hauberg Mortensen. 760 sider. 249 kroner. Vandkunsten.