Prøv avisen

Bibliotek stopper brugerbetaling

Randers Bibliotek stopper forsøg med abonnements-service efter debat og indblanding fra politikere.

Bibliotek stopper abonnementsforsøg efter debat og politisk indblanding

Halvanden måned nåede borgerne i Randers at blive tilbudt en abonnements-ordning på Randers Bibliotek, der som et forsøg gjorde det muligt at låne de nyeste bøger længere tid, hvis man indbetalte 200 kroner. Men det fik blandt andre Social-demokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, til at reagere i en pressemeddelelse, hvor han krævede forsøget stoppet:

"Det er ikke rimeligt, at man med dette forsøg kan købe sig forrest i køen. Hele idéen med bibliotekerne er jo, at der skal være fri og lige adgang for alle – uanset økonomi," skrev Mogens Jensen, der mente, at forsøget var i strid med biblioteksloven.

Også Forlæggerforeningen markerede sig i debatten. Og nu har Randers Bibliotek ifølge bibliotekarernes fagblad, Perspektiv, droppet ordningen for at undgå at bruge "alle kræfter på debatten". Over for fagbladet forklarer bibliotekschef Inger Skamris dog, at projektet i Randers efter hendes opfattelse hverken var ulovligt eller stillede de andre brugere dårligere.

"Der var udelukkede tale om, at brugerne kunne vælge at købe en ekstra serviceydelse," siger Inger Skamris om forsøget, der var en del af et større projekt som led i en treårig regionsaftale med Kulturministeriet.

Inger Skamris ville gerne have fortsat forsøget lidt længere, mens Bibliotekarforbundets formand, Pernille Drost, siger til Ritzau, at forsøget kunne blive en glidebane for de økonomisk pressede biblioteker:

"Hvis forsøget bliver en succes, er det nemt at forestille sig, hvad bibliotekerne kunne føle sig fristet til, når pengene fra projektet stopper," siger Pernille Drost.

ohrstrom@k.dk