Biblioteker i landområder vil have fat i seniorer og børnefamilier

Kulturstyrelsen har bevilget 17,5 millioner kroner til udviklingsprojekter for landets biblioteker. Et projekt med udspring i Brønderslev har fået det største beløb

Arkivfoto: Børn på Ringkøbing Bibliotek

Den ældre mand, der hver dag kommer på sit lokale bibliotek for at læse avisen, skal have et tilbud om at komme med i en læsekreds, og måske har han også brug for hjælp til at navigere rundt i den digitale verden. Og børnefamilien, der kun kommer for at låne bøger en gang om året, inden de skal af sted på ferie, skal inspireres til at læse mere og dermed blive bedre til det.

Det er blandt nogle af planerne for projekt ”Småt brændbart - Biblioteket på kanten”, der har til hensigt at få bibliotekerne til at stå som mere udfarende og handlekraftige institutioner i landdistrikterne.

”Målgruppen er seniorer og børnefamilier, og udgangspunktet er de mange negative historier om blandt andet fraflytning, ensomhed og lavt uddannelsesniveau i egnene uden for de store, danske byer. Vi kan nok ikke få flere til at flytte til udkanten, men vi kan forhåbentlig være med til at give dem, der bor her, et bedre liv,” fortæller Bente Kristoffersen, bibliotekschef i Brønderslev Kommune.

Sammen med en række samarbejdspartnere i Vesthimmerland, Mors, Ringkøbing-Skjern og Aabenraa kommuner har hun fået bevilget knap 1,5 millioner kroner til forsøgsprojektet, der skal gennemføres de kommende to år, og som vil sætte fremtidens biblioteksdrift ind i en aktuel udkantspolitik. Projektet er målt i kroner og øre det største af 49 nye biblioteksprojekter, der netop har fået bevilget i alt 17,5 millioner fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

”Det betyder rigtigt meget, at kulturministeren tror på os, og vi føler os forpligtet til at komme med nogle bud på, hvad de forskellige målgrupper kan tilbydes,” siger Bente Kristoffersen.

Hun ser bibliotekerne som en meget aktiv medspiller i hele det kulturelle liv på landet, fordi de som oftest er decentrale eller mobile.

Af andre projekter kan nævnes Sønderborgs, hvor biblioteket vil være drivkraften i et samarbejde mellem skole og kulturinstitutioner ved at lege og spille lokalhistorien ind i de unges hverdag, og et i Horsens, hvor bibliotekerne mener, at læsning er sundt for sjælen og derfor gerne vil tilbyde ”kuren” uden for bibliotekets vægge.

Det skal ske i samarbejde med det sundhedsfremmende projekt Sund By i Horsens. I Tingbjerg ved København har det nye bibliotek og kulturhus fået midler til at invitere alle i kvarteret til at være med i indretningen af de fysiske rum og til at komme med idéer til aktiviteter i huset.

”Det er glædeligt, at idérigdommen er så stor, og at bibliotekerne kommer med konkrete bud på, hvordan de kan være aktive medspillere til en løsning af eksempelvis landdistrikternes demografiske udfordringer. Bibliotekerne bevæger sig mod også at blive mødesteder for aktive lokalsamfund. De fleste ansøgninger er til projekter, der rækker ud efter borgere, der ikke har tradition for at benytte bibliotekerne, eller til projekter, der vil inspirere unge såvel som ældre biblioteksbrugere til at benytte de mange tilbud på nye måder,” siger kulturminister Marianne Jelved.