Bibliotekerne har knækket udlånskurven

Rygterne om, at digitaliseringen ville slå biblioteket ihjel som fysisk sted, har vist sig overdrevne. På 15 år er antallet af biblioteksudlån halveret, men de seneste tal peger på både stigende udlån og stor tilfredshed med bibliotekerne