Prøv avisen

Billedrejse gennem 1100-tallets Grønland

Hvert opslag i udgivelsen har krævet en måneds arbejde, fordi hver tegning er tegnet fra bunden efter talrige skitser og til slut farvelagt med akvareller. – Foto: Nationalmuseet.

I dag udkommer andet album i den stort anlagte tegneserie om Grønlands forhistorie. Det er fantastisk at kombinere de videnskabelige fakta med kunst, siger kunstneren bag udgivelsen, Nuka Godtfredsen

En ung kvinde klædt i skind løber igennem et delvist sneklædt landskab. På vej mod et åbentstående gab og den voldsomme oplevelse at blive ædt af en isbjørn. Se sit eget skelet og opleve uhyggelige ånder æde hendes kød.

Så dramatisk begynder det andet album i tegneserien om Grønlands forhistorie. Den grønlandske grafiker og kunstner Nuka K. Godtfredsen står fortsat for den smukke billedside, mens arkæolog Martin Appelt fra Nationalmuseets etnografiske afdeling, SILA, har skrevet den overordnede historie sat i 1100-tallet.

LÆS OGSÅ: Græsrødder utilfredse med Grønlands-aftale

Det tætte samarbejde imellem kunster og arkæologer sikrer en stor faglig tyngde i disse tegneserier. Det nye album er baseret på mange års videnskabeligt arbejde, herunder arkæolog Jørgen Meldgårds omfattende undersøgelser i 1950erne samt Martin Appelts egen ph.d.-afhand-ling.

Men der indflettes også myter og fortællinger i forsøget på at få det hele til at gå op i en højere enhed med en fængende historie om den unge og rodløse kvinde Hermelin.

Nuka K. Godtfredsens betagende billeder bløder de videnskabelige fakta op og fører læseren tilbage til 1100-tallets Grønland, sådan som det højst sandsynligt har set ud. For hver en lille detalje er så nøje drøftet og overvejet, at tegneserien i princippet er videnskabelig. Men hvor videnskaben slipper op, fortsætter tegneseriens fortælling og forsøger eksempelvis at føre sin læser ind i datidens åndelige verden.

Vi ved en del om disse kulturers trosforestillinger ud fra arkæologiske fund og etnografiske paralleller. Men i videnskabelige publikationer går man jo sjældent længere end til at konstatere fakta og drage nogle konklusioner ud fra det. I tegneserien går vi skridtet videre og inddrager nogle af de velkendte myter i fortællingen for at vise, hvordan de kunne have troet, tænkt og følt, forklarer Martin Appelt.

Derved bliver dette tegneseriealbum næsten et bidrag til videnskaben, idet billederne visualiserer og forener gamle myter, arkæologiske fund og forskernes teorier på en måde, som det ikke er gjort før.

De gamle fortællinger om bjørnes og menneskers tætte samhørighed, der er kendt fra hele det arktiske område, inddrages. Den livscirkel med død og genfødsel, hvor både dyr og mennesker indgår, tegnes flot og brutalt i historiens indledning, hvor kvinden Hermelin bliver ædt af en isbjørn for siden at blive genfødt som et visere menneske. Og hendes lange rejse med den gamle åndemaner Umimmak, der lader dem passere vigtige arkæologiske lokaliteter og derved fletter dem naturligt ind i historien.

Idéen til tegneserien opstod tilbage i 2007, da Martin Appelt kontaktede Nuka Godtfredsen. Begge er tegneserieentusiaster og så en mulighed for at formidle fortiden på en ny, spændende måde. I samarbejde med det grønlandske skolebogsforlag Ilinniusiorfik og avisen Sermitsiaq blev idéen realiseret, og første album ud af de planlagte fire endte som en succes.

Selvom tegneserien i første omgang er tænkt som undervisningsmateriale, retter den sig mod alle med en interesse for arktisk historie. For Nuka K. Godtfredsen ønsker at fortælle sin historie helt uden filter:

For mig som kunster er det fantastisk at kombinere de videnskabelige fakta med min kunst. Det er en spændende udfordring at få tingene ind i min billedverden og derigennem fortælle om livet dengang. Det var virkelig et barsk og hårdt liv, og så må jeg jo skildre det på den måde, påpeger hun om udgivelsen, hvor hvert opslag har krævet en måneds arbejde, fordi hver tegning er tegnet fra bunden efter talrige skitser og til slut farvelagt med akvareller.

Hermelinen. Af Nuka K. Godfredsen & Martin Appelt. Udkommer i dag på forlaget Ilinniusiorfik. 199 kroner. Kan blandt andet købes i Nationalmuseets butik. Udstillingen Qanga tegnet fortid på Nordatlantens Brygge i København viser Nuka K. Godtfredsens originale akvareller til de to første album frem til den 2. september.