Blicher med og uden dialekt

Genudgivelse med glimrende formidling af et af digterens hovedværker, ”E Bindstouw”

Bogen er på smukkeste vis illustreret med Povl Christensens (1909-1977) kraftfulde og udtryksrige træsnit fra 1944. – Foto: fra bogen.
Bogen er på smukkeste vis illustreret med Povl Christensens (1909-1977) kraftfulde og udtryksrige træsnit fra 1944. – Foto: fra bogen.

Steen Steensen Blichers ”E Bindstouw. Fortællinger og Digte i Jydske Mundarter” (1842) er et af hans hovedværker. Men det er et problem, at mange ikke formår at læse de dialekter, som det er skrevet på. Derfor kan en genudgivelse ikke stå alene, en supplerende formidling må til. Og den udfordring løses glimrende i den foreliggende udgave fra Blicher-Selskabet og Olufsen Bøger.

Selve teksten står alene, men ledsages efterfølgende både af fyldige noter og af lektor Johannes Thomsens kompetente rigsdanske ”oversættelse”. Det kan dog umuligt undgås, at noget går tabt i overførslen fra én sprogtradition til en anden.

Form og indhold er tæt forbundne. Og det, der siges på dialekt, lader sig ikke uden videre overføre til rigsdansk. Men alternativet er, at værket slet ikke læses.

Bogen er på smukkeste vis illustreret med kraftfulde og udtryksrige træsnit af den store grafiker og Blicher-kender Povl Christensen (1909-1977). Det er billeder, der kommer til Blichers verden indefra. Det er, som digterens ord fortsætter ind i træsnittene.

Desuden rummer udgaven en artkikel af dialektforskeren Torben Arboe, der fremhæver, at Blicher i ”E Bindstouw” – hvad de færreste har været opmærksom på – sammenstiller østjyske og vestjyske dialektformer.

Blicher-Selskabets formand, Erik Harbo, skriver i en pressemeddelelse, at Blicher nok aldrig kom det danske folk nærmere end i ”E Bindstouw”.

Scenen er en skolestue i Lysgaard ved Viborg, hvor de fremmødte præsenterer 14 fortællinger og viser, samtidig med at de binder hoser (strømper) og undertøj. Med andre ord strikkede de sig til indtægter, der kunne hjælpe dem med at overleve økonomisk på deres dårlige jorder. Varerne solgtes dels på markeder samt i København og Hamborg, dels – og først og fremmest – bragtes de ud til folk af hosekræmmere eller opkøbere.

Stoffet indeholder både det tragiske, det bevægende og det lystige. ”E Bindstouw” er en fortjenstfuld genudgivelse, der bringer læseren tæt på den blicherske nerve.