Prøv avisen
Dilemma

Burde tyskerne aldrig have genudgivet ”Mein Kampf”?

Tegning: Morten Voigt

Hitlers berygtede selvbiografi er blevet en bestseller i Tyskland, efter at bogen for første gang siden Anden Verdenskrig blev udgivet for godt et år siden, indeholdende kritiske forskerkommentarer. Bogen burde aldrig have været genudgivet, mener jødisk formand Charlotte Knobloch. Nødvendigt at kende den for at forstå nutidens højrenationalisme, mener professor Sascha Feuchert

Charlotte Knobloch, formand for Det Jødiske Samfund i München og Ober- bayern. 2005-2013 næst-formand for Den Jødiske Verdenskongres. 2003-2010 næstformand for Den Europæiske Jødiske Kongres. 2006-2010 formand for Jødernes Centralråd i Tyskland.

Du mener, at ”Mein Kampf” aldrig burde have været genudgivet – heller ikke i kommenteret udgave. Hvorfor?

”Mein Kampf” er mere end en bog. Den udgør Hitlers program og det ideologiske grundlag for holocaust og Anden Verdenskrig. Hitler og ”Mein Kampf” blev dengang undervurderet, og det var og er en fejl ikke at tage de højreorienterede agitatorer og deres umenneskelige ideologi bogstaveligt og alvorligt. Bogen er ikke kun ultranationalistisk, antisemitisk og racistisk – den er også klart demokratifjendtlig, og lige nu oplever vi, at radikale højrepopulistiske og højreorienterede teorier og tirader igen er blevet socialt acceptable. Vi havde måske troet, at disse tanker var blevet overvundet, men det var en letfærdig fejltagelse. Enhver trivialisering af de her idéer er udtryk for grov uagtsomhed. Nazismens fremkomst viste, hvor hurtigt det kan gå, og hvor ustoppeligt det kan være.

Men selv uden en gen-udgivelse er det let at finde bogen på for eksempel internettet. Så hvorfor gør en genudgivelse så stor en forskel?

Det gør en stor forskel, om bogen er ulovlig og skal anskaffes i al hemmelighed, eller om den er genudgivet på lovlig vis og kommer på markedet med en masse offentlig opmærksom og et kæmpe ekko i medierne, hvilket blot har den modsatte effekt af det tilsigtede ønske om at afmystificere bogen. Sandt, vores liberale demokrati kan udholde en masse. Men demokratiet holder kun vanskeligt til had, og jo mere had, der udbredes i samfundet, desto mere bliver samfundet forgiftet og splittet.

Men er det ikke bedre at få en tekst som denne ud i lyset for dermed at vise alle, hvor forfærdelig den er frem for at opretholde et forbud, som kan afføde fascination og interesse?

Det handler om, at et bestemt indhold og bestemte tanker ikke længere burde have nogen plads i vores politiske kultur. Vi oplever dagligt, hvordan hadefuld tale og hetz forsøger at splitte vores samfund. Antisemitisme er i årevis blevet udtrykt stadigt mere åbent og uhæmmet, ikke bare af højreekstremister og i de muslimske samfund, hvor hadet til jøder er særligt ekstremt, men også midt i samfundet og på den politiske venstrefløj under dække af antizionisme. Det betyder, at stemningen over for de jødiske samfund bliver stadigt mere kold og fjendtlig. En lovlig udbredelse af dette ulækre antisemitiske makværk er i denne sammenhæng absolut uudholdelig.

Jeg fandt bogen langt mindre interessant efter at have læst dele af den i forbindelse med mine studier. Tror du ikke, at mange vil have det på samme måde?

Litterært, stilistisk og grammatisk er Hitlers hetzskrift en losseplads. Den er meget dårligt skrevet og næsten ubærlig at læse. Men det ændrer ikke ved det faktum, at det er et af de værste antisemitiske skrifter, der nogensinde er blevet skrevet på tysk. Det var og er en tilskyndelse til hetz. Den nye udgave var et slag i ansigtet på mange overlevende efter holocaust – og deres pårørende. Særligt i Israel, men også i USA, var den manglende forståelse for, hvordan man overhovedet kom på den idé at genudgive bogen, enorm.

Men er det ikke bedre at kunne finde en kritisk kommenteret udgave på hylderne end en ikke-kommenteret udgave på nettet?

Den, der vil læse en ikke-kommenteret version, kan stadig gøre det med et enkelt klik på internettet. Jeg synes, at den kommenterede udgave har skabt for megen opmærksomhed omkring bogen som sådan. Den samfundsmæssige diskussion om den nazistiske periode er ikke beriget af, at man koncentrerer sig om Hitler. Det, vi har brug for lige nu, er en diskussion om, hvad samfundet er villigt til at støtte, og hvor hurtigt radikalisering og menneskeforagt kan blive banebrydende. Demokrati og frihed, civilisationens resultater, er sårbare, og ødelæggende kræfter er på fremmarch overalt i Europa. Hvis man ønsker at stoppe og hindre dem, må man erkende, hvor farlige disse tanker er, og hvor mange mennesker der er klar til at acceptere umenneskeligheder.

Har du selv læst den kommenterede version?

Jeg har kun læst dele af den. Det er for uudholdeligt at læse bogen i sin helhed. Vurderingen af arbejdet overlader jeg til eksperterne, og jeg hører forskellige vurderinger. Grundlæggende sætter jeg stor pris på arbejdet hos Institut for Samtidshistorie (som står bag den kommenterede udgave). Men på dette punkt er min holdning en anden. Denne bog er en Pandoras æske, og jeg havde foretrukket, at den var blevet låst inde i historiens giftskab.

Sascha Feuchert, professor i litteratur ved Justus-Liebig-Universitet i Giessen med fokus på litteratur om og fra koncentrationslejrene og holocaust. Næstformand og repræsentant for fængslede forfattere i den tyske afdeling af forfatter- og menneskerettighedsorganisationen PEN.

Hvorfor skal man overhovedet læse en bog som denne?

Det er i sandhed en uhyrlig bog. Men hvis vi virkelig ønsker at forstå, hvordan nazismen opstod, og med hvilke budskaber Hitler vandt sine tilhængere for sig, så må vi også læse og analysere gerningsmændenes dokumenter meget nøje. Især nu hvor den højreorienterede populisme klart viser sig, og lignende budskaber og legender vinder indpas. ”Mein Kampf” er Hitlers selvbiografi eller hans egen konstruerede legende, og han iscenesætter sig som det tyske folks frelser. Også nutidens højrepopulister opfører sig som en slags folkets platform, som rejser sig fra et fejlslagent samfund for at genoprette folkets storhed og magt. Hitler gør en bestemt fjende ansvarlig for alle problemerne: jøderne. Også nutidens højrepopulister gør mindretal ansvarlige for alle problemer. Det er i deres øjne de fremmede, først og fremmest muslimerne, der må bekæmpes. De historiske dimensioner af højrepopulisternes argumenter kan og skal forstås, så man kan se, hvor de fører hen.

Ville det ikke være bedre at tie bogen ihjel?

Hvordan skulle man kunne gøre det? Den eksisterer jo og bliver ved med at eksistere, især på internettet. Når en videnskabelig udgave nu er blevet udgivet, findes der i det mindste en udgave, der afslører, hvordan Hitler ubønhørligt lyver, og ud fra hvilke kilder han skaber sit – i ordets værste forstand – vanvittige verdensbillede. Et forsøg på at undertrykke bogen ville kun bidrage yderligere til at mystificere den. Jeg foretrækker langt hellere oplysning, hvilket den videnskabelige udgave bidrager til.

Kan man ikke argumentere for, at vi skylder jøderne at lade denne bog gå i glemslen?

Jeg mener, at det, vi virkelig skylder ofrene for nazismen, er, at vi kæmper massivt imod de budskaber, som denne bog og de moderne højrepopulister står for. At vi viser, hvor vildledte de er, hvordan de er drevet af had og aggression, og hvordan de aldrig vil kunne bidrage med at løse nogle problemer. Men det er kun muligt, hvis man oplyser om disse budskaber, og i forbindelse med den voksende højrepopu- lisme tydeliggør dens historiske dimension. Den videnskabelige udgave er netop et forsøg på at oplyse og dermed svække.

Men er der ikke forskel på at kunne finde bogen på obskure hjemmesider og at kunne finde den hos almindelige boghandlere?

Der er faktisk en afgørende forskel: Den nye udgave sætter Hitler ind i en sammenhæng, afslører hans uhyrlige løgne og selviscenesættelse. Alt dette findes ikke i internet-versionerne, som kun indeholder den originale tekst. De er farlige, fordi de åbenlyst ønsker at udbrede hans tanker, og den videnskabelige udgave står for præcis det modsatte. Men den burde også være gratis tilgængelig på internettet. Det skal sættes i værk hurtigst muligt.

Kunne man ikke indvende, at man ved at publicere den på en måde legitimerer dens indhold?

Nej, for denne udgave er oplysning, den vil afkræfte Hitler, som jeg allerede har været inde på. Den er det modsatte af legitimering. Og den er det rigtige svar på, at ophavsretten til Hitlers værk er udløbet. Det vil med rette blive forbudt at offentliggøre bogen i ikke-kommenteret udgave.

Charlotte Knobloch mener, at den kommenterede udgave har skabt for megen opmærksomhed omkring bogen som sådan. Er der noget rigtigt i det?

Jeg respekterer selvfølgelig fru Knoblochs bekymring, og hun har ganske sikkert ret i, at det ville være forkert at rette al sin opmærksomhed mod Hitler. Derfor vier jeg også næsten alt mit videnskabelige arbejde til ofrenes tekster, som tydeligt viser os, hvilke forfærdelige forbrydelser der blev begået i tyskernes navn. Men jeg er også overbevist om, at vi – netop her i gerningsmændenes land – ikke kommer uden om også at beskæftige os med gerningsmændene for at forstå, hvordan nationalsocialismen brød frem og fungerede – også for at hindre, at noget lignende igen sker. Det kan den videnskabelige udgave af ”Mein Kampf” også bidrage til.

Charlotte Knobloch, jødisk formand Foto: Privatfoto
Sascha Feuchert, professor.