Prøv avisen

Bog om Tysklandsbrigaden bidrager med værdifuld viden om dansk udenrigspolitik

4 stjerner
Bogens store styrke er, at den overbevisende sætter brigaden ind i en bredere udenrigspolitisk kontekst.

Den første samlede fremstilling af Tysklandsbrigadens historie og betydning er en guldgrube af informationer