Prøv avisen

Dalai Lamas rolle til skiftende tider

Dalai Lama under besøget i Danmark i pinsen. - Foto: Mette Frandsen.

Ny biografi om nyligt Danmarks-aktuelle Dalai Lama fortæller indgående om både buddhismen og det politiske spil mellem Tibet, Kina og Indien

Dalai Lamas historie er set under en hvilken som helst synsvinkel forunderlig. Han blev født den 6. juli 1935 af en bondekone ude på marken bag en høstak som det niende barn ud af en søskendeflok på i alt seksten, hvoraf kun syv overlevede spædbarnsalderen. Han fik navnet Lhamo Thondrup, der betyder "Den ønskeopfyldende gudinde", men blev allerede som fireårig genkendt som den 14. reinkarnation af Dalai Lama

og bragt fra den fjerne provins til Tibets hovedstad, Lhasa, hvor selve kroningshøjtideligheden fandt sted den 22. februar 1940. Fra den dag er han blevet tilbedt som en gud.

Dalai Lama har således fra sin allertidligste barndom levet et på en gang afsondret og privilegeret liv med en hær af tjenende ånder. Men det har på ingen måde betydet, at han har haft et let endsige bekvemt liv. Da Dalai Lama var femten år, indtog kineserne Nepal, og da han var 24 år, blev han tvunget i landflygtighed. Siden da har Dalai Lama levet i eksil i Indien.

Dalai Lama modtog i 1989, altså som 54-årig, Nobels fredspris for sit utrættelige arbejde for ved fredelige midler at vinde Tibet tilbage for tibetanerne, det vil sige give dem mulighed for at leve i en autonom stat med fri udfoldelse af buddhismen og det tibetanske sprog, den tibetanske kultur: opera, dans og musik. Om alt dette og meget mere fortæller den indiskfødte, men i USA bosiddende journalist Mayank Chhaya i sin biografi om Dalai Lama. Biografien præsenteres som autoriseret og er baseret på en række interview med Dalai Lama selv såvel som et betydeligt antal personer, der på forskellig måde er relateret til ham.

Det er der kommet en meget blandet bog ud af. Blandet på den måde, at den på den ene side fortæller en lang og grundig - undertiden lidt omstændelig - historie om buddhismens lange tradition, specielt når det gælder skikken med at finde en ny inkarnation af Dalai Lama, hver gang den foregående er død, men også en hel del om den specielle tibetanske buddhisme, teori såvel som praksis. Og på den anden side gør den meget omhyggeligt rede for hele det politiske spil mellem Tibet, Kina og Indien i det halve århundrede, der er forløbet siden Dalai Lama blev fordrevet fra sit palads på "himlens tag", som Nepal også kaldes.

Det er en lang og sørgelig historie om et mægtigt riges ønske om at udslette et lille lands selvstændighed fuldstændig. Kina har behandlet Nepal med en uhørt brutalitet, og der er absolut ingen som helst grund til at tro, at de har tænkt sig at give afkald på det engang erobrede. Faktisk synes udsigterne til, at Dalai Lama nogensinde kan vende hjem til Tibet i levende live nu ringere end nogensinde. Tidligere kunne man måske have håbet på, at Indien ville have gjort en indsats for Tibet på grund af modsætningsforholdet mellem Indien og Kina, men med den nuværende tilnærmelse mellem de to gigant stater, er det håb absolut ikke tilstedeværende.

Bogen giver en udmærket indsigt i hele det politiske spil omkring Tibet, og man får også et glimrende indtryk af den rolle, som Dalai Lama har spillet til skiftende tider. Det bliver således klart, at Dalai lama selv er gået fra at kræve absolut selvstændighed for Tibet til nu at være tilhænger af det, der kaldes den midtsøgende vej, det vil sige, at Tibet bliver et autonomt område inden for Kina lidt i lighed med for eksempel Grønlands tidligere hjemmestyreordning. Det muliges kunst, der formodentlig også vil vise sig helt umulig.

Bogen handler naturligvis også om Dalai Lama selv, men ikke så meget som ordet biografi kunne lade formode. Dalai Lama er uden al tvivl en karismatisk personlighed. Et begavet og tænksomt menneske. Men han er først og fremmest et religiøst overhoved, et symbol og en institution, og det er som sådan, bogen portrætterer ham. Den private Dalai Lama - om en sådan overhovedet findes - giver bogen intet indtryk af.

Efter endt læsning sidder man tilbage med en følelse af et menneske, der vil det bedste for alle, og som aldrig kan blive træt af at gentage, at vold kun avler vold, men at kærlighed og frem for alt medfølelse er den eneste vej til fredelig menneskelig sameksistens. Alt i alt en bog at få forstand af, men man kunne godt have ønsket sig en noget mere gennemarbejdet oversættelse.

Mayank Chhaya: Dalai Lama. 336 sider. 300 kroner. Lindhardt og Ringhof.

kultur@kristeligt-dagblad.d