Danske museer tiltrækker stadigt flere besøgende

Nye tal viser, at antallet af museumsgæster er steget med en halv million fra 2016 til 2017. Tre iagttagere på museumsområdet giver deres bud på, hvad de danske museer gør rigtigt i de her år, hvor de oplever flere besøgende

Folk er interessereret i mennesker, og derfor binder museerne i stigende grad deres udstillinger op på det levende liv i stedet for at vise tre stenøkser i en montre, lyder et af budene på, hvorfor det går godt i museumsverdenen. Billedet er fra Moesgaard Museum ved Aarhus. Foto: Axel Schütt/Ritzau Scanpix

Det går godt for museerne i Danmark. Samlet set var antallet af museumspublikummer sidste år 15,5 millioner, eller helt nøjagtigt 15.484,197, hvilket er en stigning på cirka en halv million i forhold til 2016. Det viser museernes egne indberetningstal, som netop er offentliggjort af Danmarks Statistik. Dermed følger 2017 tendensen fra de seneste 10 år, hvor publikumsinteressen for danske museer kun er gået i én retning, nemlig opad.

Men hvad er det, museerne gør, som tiltrækker stadig flere mennesker. Det har Kristeligt Dagblad bedt tre iagttagere af museumsverdenen om at give deres bud på. De tre er Ane Hejskov Larsen, leder af forskningsprogrammet for museologi på Aarhus Universitet, Peter Yding Brunbech, leder af Center for historie og kulturarvsformidling og Jan Skamby Madsen, tidligere direktør på Moesgaard Museum. Deres svar kan sammenstilles i fem punkter:

1. Museerne har fokus på nye formidlingsformer

”Museerne har de sidste 10 år arbejdet systematisk med at udvikle nye måder at vise udstillinger på, og der er stort fokus på målgrupper og på at skabe en bredere vifte af tilbud som eksempelvis foredrag og koncerter, der giver brugerne mulighed for at sammensætte deres eget besøgsprogram,” siger Ane Hejskov Larsen.

Ifølge Jan Skamby Madsen er danske museer blevet mere legende i deres formidling.

”Det er med god grund blevet meget svært at finde et museum med plancher og tekst. I stedet bruger museerne masser af moderne teknologi til at formidle deres samlinger,” siger Peter Yding Brunbech.

2. Museerne knytter brugerne tættere til sig

”Der er en stadig større viden om brugerne, og museerne lægger vægt på at tilbyde brugerinddragende aktiviteter og knytte frivillige medarbejdere til sig,” siger Ane Hejlskov Larsen.

3. Museerne tiltrækker eksterne specialister

”Det er fantastisk, hvordan man i dag kan få genstande til at leve ved hjælp af lys og lyd. Det har museerne blik for og bruger alt, hvad der er tilgængeligt af eksterne eksperter, i den forbindelse,” siger Jan Skamby Madsen.

”Viljen til professionalisering i formidlingen betyder, at museerne trækker eksterne folk og nye fagligheder ind. Det kan være folk med forstand på det audiovisuelle, men det kan også være eksperter i oplevelsesøkonomi,” siger Peter Yding Brunbech.

4. Museerne prioriterer sammenhængen mellem forskning og formidling

”Der er stor vilje til at opkvalificere museumspersonalet forskningmæssigt, og forskningen foregår ikke længere bag lukkede døre, men er synlig i samlingerne,” siger Ane Hejlskov Larsen.

Jan Skamby Madsen er enig og mener desuden, at der arbejdes meget med at gøre forskningen forståelig.

”Museumsfolk er videnskabsfolk af uddannelse, og tidligere havde vi nok en tendens til at henvende os til kolleger med vores viden. I dag er vi ikke så bange for at give nogle bud på noget, som vi ikke kan vide med absolut sikkerhed. Udover at det gør formidlingen bedre, hjælper det også til at stille nogle nye forskningsmæssige spørgsmål.”

5. Museerne er blevet mere internationalt orienterede

”Den danske kulturarv er ikke isoleret og har i højere grad fået et internationalt blik på sig,” siger Jan Skamby Madsen.

”Der bliver i stigende grad inviteret gæsteforskere fra udlandet, ligesom der bliver delt viden og lavet partnerskaber med både nationale og internationale samarbejdspartnere,” siger Ane Hejlskov Larsen.