Debutbog giver ordet til almindelige russere og ukrainere

Journalisten Frederik Tillitz havde nogen tid tænkt på at udgive en bog om Ruslands forhold til nabolandene, men så kom invasionen i Ukraine og tvang ham til på kun en måned at skrive "Russerne kommer"

Frederik Tillitz' bog "Russerne kommer" begynder i marts 2022 i Ukraine med begravelsen af grænsevagten Denys Svigur. På billedet sørger den faldne soldats mor, Olena.
Frederik Tillitz' bog "Russerne kommer" begynder i marts 2022 i Ukraine med begravelsen af grænsevagten Denys Svigur. På billedet sørger den faldne soldats mor, Olena. Foto: Ólafur Steinar Gestsson.

Hvornår og hvordan fik du idéen til at skrive bogen?

Min oprindelige idé var, at jeg ville samle nogle af de reportager, jeg har lavet i Østeuropa gennem de seneste år. Jeg havde en følelse af, at noget var under opsejling, at Vestens og nabolandenes forhold til Rusland ikke ville blive mindre aktuelt. Så jeg fik den idé, at mine indtryk fra Rusland, Ukraine, Belarus og Moldova kunne samles til noget større, men jeg manglede en form for aktualitets-krog, før jeg gik videre med idéen.