Prøv avisen
Eftertanken

Demokrati og retsstat

Forstås demokrati alene som et spørgsmål om en stemmeseddel og et flertal, kan retsstaten hurtigt komme til kort