Prøv avisen
Kort om alt

Kjeld Holm: Den største dyd er omsorgen

"Det handler ikke om at løse livsgåden, men at få mod til at bære den og leve glad i den,” lyder det fra tidligere biskop over Aarhus Stift Kjeld Holm. – Foto: Jacob Ehrbahn/Polfoto

Tidligere biskop over Aarhus Stift Kjeld Holm vil gerne huskes for sit engagement for de svageste, og så er han vild med at se fodbold

Hvad er lykke?

At være sammen med mennesker, man holder af.

Hvad er en god gerning?

At gøre noget, der ikke er forbundet med egeninteresse.

Hvad sårer dig mest?

At blive udsat for sladder.

Hvad er den største synd?

Da holder jeg mig til den kristne tradition: At være indkroget i sig selv, som Luther sagde.

Hvad kan du ikke undvære?

Min familie.

Hvad er meningen med livet?

Jeg tror egentlig ikke, der er nogen mening med livet. Eller positivt udtrykt: Livsmening er at skabe sig en mening eller med lidenskab ville en forståelse af, hvad det er at leve.

Hvad er din yndlingsbeskæftigelse?

At tænke, læse, skrive, undervise, se fodbold og tale med mennesker, man holder af.

Hvordan vil du gerne huskes?

For mit engagement, ikke mindst for de svageste i vort samfund og i verden.

Hvad er du bange for?

Aktuelt, for en hastigt voksende højrepopulisme.

Hvem er dit livs største kærlighed?

Min kone, mine børn, svigersøn og børnebørn.

Hvad tror du på?

Kristus.

De viseste ord?

At det ikke handler om at løse livsgåden, men at få mod til at bære den og leve glad i den.

Hvad fortryder du mest?

Ingenting! Ikke fordi, der ikke er meget at fortryde, men fordi fortrydelse intet udretter, ud over at den gør en mere selvoptaget.

Hvad er den største dyd?

Omsorg og medleven.

Hvilken genstand er din største skat?

En stor fotomontage, lavet af min yngste datter, der pryder en væg i vort køkken, og som fortæller vor families historie.

Hvordan vil du gerne dø?

Helst uden at det tager for meget tid og helst ikke på baggrund af total hjælpeløshed.

Hvad er din største bedrift?

At være en god morfar.

Hvad overvejer du for tiden?

At skrive en ny bog.

Hvem beundrer du?

Mange. Nelson Mandela som en af de fremmeste.

Hvad vil du være bedre til?

Jeg tror, tiden er løbet fra mig for nævneværdige forbedringer.